Programs

หลักสูตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตรศิลปะการแสดงอันดับหนึ่งของไทย ครบวงจรด้านการแสดงที่สุดในประเทศไทยศาสตร์และศิลป์ของการแสดงละครเวที เป็นศิลปะที่ทั่วโลกต่างหลงใหล ไม่ว่าเทคโนโลยีแบบใดก็ตามที่เกิดขึ้นในโลกนี้ การสร้างผลงานการแสดงสะท้อนผ่านสื่อมีความสำคัญอยู่เสมอ ทั้งการแสดงสดอย่างละครเวที คอนเสิร์ต และอีเว้นท์ สื่อโทรทัศน์และภาพยนตร์ รวมถึงสื่อใหม่อย่างสื่อออนไลน์ ที่สามารถผสานศิลปะแห่งการแสดงเข้ากับเทคโนโลยีของโลกยุคดิจิทัลได้เตรียมพร้อมทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน และทักษะการปรับตัวที่ตอบโจทย์ยุคใหม่ บ่มเพาะเป็นศิลปินผู้เก่งรอบด้าน ด้วยหลักสูตรศิลปะการแสดง ที่ครอบคลุมทุกมิติของธุรกิจบันเทิง ทั้งศาสตร์แห่งการร้อง เล่น เต้น โชว์ ด้วยนวัตกรรมศิลปะการแสดงบนทุกแพลตฟอร์ม การเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และการปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างผลงานอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เรียนรู้ทักษะที่ครอบคลุมทั้งวงการศิลปะการแสดง ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทของผู้กํากับ ผู้เขียนบท ผู้ออกแบบ ศิลปินนักแสดงหรือผู้ทํางานอยู่เบื้องหลัง มีกระบวนการเรียนรู้และการสร้างสรรค์กับผู้เชี่ยวชาญในวงการ ด้วยคุณภาพระดับสากลและสามารถประยุกต์เข้ากับอุตสาหกรรมบันเทิงทุกมิติทำไมต้องเรียนสาขานี้ครอบคลุมทุกมิติของธุรกิจบันเทิง สร้างสรรค์ผลงานได้แบบมืออาชีพ เพราะปฏิบัติจริงตลอด 4 ปีในมาตรฐานการเรียนระดับ World-class นักศึกษาได้ร่วมงานแสดงทั้งในระดับชาติและระดับโลกเรียนศิลปะการแสดงแบบดิจิทัล หลากหลายแพลตฟอร์มในโลกดิจิทัลสามารถสร้างผลงานจากโปรเจกต์จริง สามารถทำงานได้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของวงการบันเทิง และอุตสาหกรรมงานอื่นๆ ได้อย่างมีคุณภาพสนับสนุนให้นักศึกษาได้ออดิชั่นจริง และทำงานจริงในอุตสาหกรรมบันเทิงรู้จริง เจาะลึก ประยุกต์ เน้นพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ ด้วยการทำงานจริงกับบริษัทชั้นนำของประเทศ โปรเจกต์ภาพยนตร์เพลงเต็มรูปแบบของไทยทำงานจริงในอุตสาหกรรม 
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสื่อสารแบรนด์สร้างสรรค์)
แบรนด์ที่ดี คือแบรนด์ที่สื่อสารความตั้งใจไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง  ทุกวันนี้การสร้างแบรนด์เกี่ยวข้องกับทุกมิติ แบรนด์คือทุกสิ่งรอบตัวที่ทำให้คนรู้จักและจดจำได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์ธุรกิจบริการ สร้างแบรนด์อีเว้นท์ สร้างแบรนด์สถานที่ สร้างแบรนด์องค์กร รวมถึงการสร้างแบรนด์บุคคล เพื่อให้ทุกสิ่งที่ผ่านกระบวนการสร้างแบรนด์มีคุณค่าและนำไปสู่มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เป็นที่ต้องการและสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าเป้าหมายหลักสูตรมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์สร้างสรรค์ เรียนรู้การสร้างคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจทุกรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่เราต้องการนำเสนอเป็นที่รู้จัก หลักสูตรผสมผสานทั้งทางด้านศิลปะการสื่อสารและกลยุทธ์การตลาด เรียนรู้กระบวนการสร้างแบรนด์ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าได้เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรในวงการ Branding พร้อมสร้างผลงานจากโจทย์จริง  และเรียนรู้กลยุทธ์การตลาดที่ครอบคลุมทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ระดับโลก มุ่งสร้างศักยภาพให้ผู้เรียนสามารถสร้างแบรนด์ธุรกิจของตัวเองได้ทำไมต้องเรียนสาขานี้เรียนกลยุทธ์ต่างๆ ผ่านกรณีศึกษาของแบรนด์ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ภายในประเทศ และแบรนด์ดังระดับโลกที่ประสบความสำเร็จเข้มข้นด้วยหลักสูตรทันสมัยที่ผสมผสานศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เจาะลึกในทุกขั้นตอนการสร้างและพัฒนาแบรนด์  คัดสรรวิชาที่มีความครอบคลุมที่นักสร้างแบรนด์ต้องรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ในการสร้างแบรนด์เรียนรู้เทคนิคการทำความเข้าใจลูกค้าเชิงลึก เข้าใจในการนำความต้องการของลูกค้า มาปรับเป็นกลยุทธ์ของแบรนด์และการสื่อสารไปยังลูกค้า หลักสูตรที่รวบรวมสุดยอดอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานด้านแบรนด์มากมาย
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล)
นักประชาสัมพันธ์ต้องตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภค สื่อสารทุกความตั้งใจขององค์กรได้อย่างชัดเจน! และนี่คือช่วงเวลาของนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ที่จะมารับบทบาทเป็นผู้นำด้านการสื่อสารในโลกวันนี้ เพื่อส่งต่อเรื่องราวและความตั้งใจขององค์กรไปสู่ผู้บริโภคแล้ว อาชีพนักประชาสัมพันธ์เป็นอาชีพอันดับต้นๆ องค์กรทั้งเล็กและใหญ่ต้องการมาก เมื่อโลกเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยน  นักประชาสัมพันธ์ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เพื่อให้เป้าหมายของการสื่อสารองค์การสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยหลักสูตรที่เน้นการประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัลมากขึ้น พร้อมสร้างแนวคิด ปลูกจิตวิญญาณของความเป็น PR แบบล้ำสมัย ตามทันทุกเทรนด์โลกแบบไม่ตกยุค ฝึกฝนการคิด วิเคราะห์การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และยังคงเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมต่อสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงและผลประกอบการขององค์กรอย่างยั่งยืน หลักสูตรที่มาพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์ มองการณ์ไกล ก้าวล้ำไปกับเทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่ เรียนรู้เชิงกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เพื่อก้าวสู่การเป็นนักประชาสัมพันธ์ ที่เข้าใจ Digital Lifestyle และเป็น PR ที่ตอบโจทย์อนาคต นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ตรง พร้อมรับมือกับบริบทของโลกเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  ก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ พร้อมพัฒนาภาพลักษณ์ทุกองค์กร เรียนรู้การวางแผนประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ แก้ไขวิกฤติได้ทันท่วงที พร้อมทันทุกเทรนด์ข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี ธุรกิจสมัยใหม่ ให้สามารถวิเคราะห์และวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่องานประชาสัมพันธ์ สามารถเป็นได้ทั้งนักประชาสัมพันธ์องค์กร และนักประชาสัมพันธ์บุคคล โลกใบใหญ่ของนักประชาสัมพันธ์กำลังรอให้คุณมาพิสูจน์! ทำไมต้องเรียนสาขานี้มีความเชี่ยวชาญในการผลิตนักประชาสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จกว่า 40 ปีหลักสูตรที่สร้างนักประชาสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์ในยุค Digital ออกแบบหลักสูตรร่วมกับองค์กรชั้นนำของประเทศออกแบบหลักสูตรร่วมกับองค์กรชั้นนำของประเทศเติมความรู้ตลอด 4 ปีกับวิทยากรแถวหน้าของเมืองไทย พร้อม Master Class ที่เรียนกับกูรูในทุกเทอมพันธมิตรระดับประเทศที่เป็นเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ชั้นนำ เรียนจริงผ่านการทำโปรเจกต์กับหน่วยงานที่มีชื่อเสียงเรียนรู้ศาสตร์ของการประชาสัมพันธ์กับมืออาชีพและนักประชาสัมพันธ์จากแวดวงธุรกิจชั้นนำ ฝึกงานในองค์การชั้นนำและมีโอกาสได้งานทำมีเครือข่ายศิษย์เก่ารุ่นพี่ PR ที่พร้อมสนับสนุน กว่า 10,000 คน 
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการโฆษณาดิจิทัล)
โฆษณา คือ สิ่งสำคัญในทุกวงการการสื่อสาร เพราะทุกสื่อทุกแพลตฟอร์มต้องพึ่งพาโฆษณา และยิ่งยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การโฆษณาต้องปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อเข้าถึงและสร้างสรรค์ให้แบรนด์ประสบความสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ และยิ่งในยุคที่โลกกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมหาศาล กลยุทธ์ทางการสื่อสารจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการสร้างแผนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การผลิตโฆษณาหรือเนื้อหาออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้แบรนด์บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือพลิกเกมการตลาดได้เลยทีเดียวสำหรับใครที่ชื่นชอบงานครีเอทีฟ คิดคอนเทนต์ หรือนักวางแผนกลุยทธ์ สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการโฆษณาดิจิทัล) เน้นฝึกทักษะการสร้างสรรค์งานโฆษณา โดยใช้การขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์จากข้อมูล (Data-driven Creativity) เพื่อให้กำหนดกลยุทธ์และสร้างสรรค์งานได้สำเร็จตามเป้าหมาย มุ่งเน้นหลักสูตรที่ตอบโจทย์การตลาดในปัจจุบัน พร้อมเนื้อหาทักษะการวางแผนการตลาด การใช้ข้อมูล Insight พร้อมสร้างกลยุทธ์โฆษณาเพื่อดึงดูดใจผู้บริโภค นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ทักษะการผลิตและการออกแบบเพื่องานโฆษณา โดยเรียนรู้แบบ Project-Based Learning และได้ลงมือทำจริง มีโอกาสได้เรียนรู้กับบริษัทชั้นนำโดยตรง และมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการโฆษณาเข้ามาให้ความรู้ พร้อมเสริมทักษะงานโฆษณาที่ตอบโจทย์ยุคใหม่ทำไมต้องเรียนสาขานี้การเรียนการสอนเข้ากับยุคตามแพลตฟอร์มดิจิทัล เรียนผ่าน Project-Based รับโจทย์จริงจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ เข้าประกวดได้รับรางวัล และผลงานได้ใช้งานจริง โดยมีพี่ๆ มาโค้ชให้อย่างใกล้ชิดเรียนแบบบูรณาการผสมผสานหลายวิชาเข้าด้วยกัน และมีโปรเจกต์ที่ร่วมมือกับแบรนด์ต่างๆ มากมายในระหว่างการเรียนสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างพอร์ตโฟลิโอที่น่าสนใจ เพื่อโอกาสในการเข้าฝึกงานหรือทำงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศทักษะและความรู้ด้าน Data Analytics สามารถรวบรวมวิเคราะห์ และใช้ข้อมูลเชิงลึก สร้างกลยุทธ์โฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพได้อัปสกิลพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านสื่อออนไลน์ การเล่าเรื่อง สร้างคอนเทนต์ให้โดนใจลูกค้า หลักสูตรเน้นการสร้างกลยุทธ์และการสร้างสรรค์งานโฆษณาจากข้อมูลเชิงลึก (Data-driven Creativity)หลักสูตรร่วมออกแบบโดยสมาคมวิชาชีพทางการโฆษณาและบริษัทโฆษณาตัวแทนชั้นนำมีเครือข่ายศิษย์เก่านักโฆษณามืออาชีพมาเป็น Coach เพื่อฝึกคิดกลยุทธ์และการสร้างสรรค์งานโฆษณาอย่างใกล้ชิด
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง
ในยุคที่มีการใช้งานสื่อสตรีมมิ่งมากขึ้น เห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการทำงานกำลังปรับตัวเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และการสตรีมมิ่ง มีความสำคัญมากขึ้น รูปแบบวิธีการนำเสนอมีความหลากหลาย เน้นการจับประเด็นเหตุการณ์ สร้างคอนเท้นต์ให้น่าสนใจ เจาะลึกใน หลากหลายวงการ และการทำโปรดักชั่นสอดคล้องกับแพลตฟอร์มออกอากาศและกลุ่มเป้าหมายสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่จะเน้นการศึกษาด้าน Broadcasting ในรูปแบบการเรียนที่หลากหลายแล้ว แต่ยังเน้นการผลิตรายการที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักศึกษา ทำให้นักศึกษามีทักษะการทำงานในยุคที่สื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย นอกจากนี้ยังเสริมการผลิตเนื้อหาการผลิตสื่อที่หลากหลาย เพื่อรองรับการผลิตรายการทั้งละคร ซีรีส์ และรายการข่าวออนไลน์ สร้างผลงานตอบโจทย์การผลิตสื่อทุกแพลตฟอร์ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับความเป็นสากล ทำไมต้องเรียนสาขานี้เน้นการผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆ  ผ่านสื่อสตรีมมิ่งทุกรูปแบบมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน มีรายวิชาที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เช่น Introduction to Broadcasting and Streaming Mediaใช้ทักษะผสมผสานของแพลตฟอร์มที่หลากหลาย รู้จักมุมมองเชิงการตลาด และเข้าใจกลุ่มผู้ชม ได้รับความรู้ครบทุกด้านสำหรับผลิตสื่อในยุคดิจิทัล ทั้งการผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์แบบดั้งเดิม และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาและวิธีการสื่อสาร ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำได้เรียนกับอุปกรณ์ทันสมัยในทุกแพลตฟอร์มเทียบเท่าวงการวิชาชีพมีกลุ่มวิชาเฉพาะด้านการรายการข่าวออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการทำงานสำหรับสายงานด้านข่าวเพิ่มมากขึ้นพันธมิตรชั้นนำ มีชื่อเสียงระดับประเทศนักศึกษาได้ผลิตผลงาน และทำกิจกรรมในชั้นเรียน เพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมีเครือข่ายศิษย์เก่าประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมวิชาชีพ 
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
คอนเสิร์ต นิทรรศการ งานประชุม สัมมนา งานแข่งกีฬา ไปจนถึงงานออกแบบประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีนานาชนิดมาดึงดูดและปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของ ‘อีเว้นท์’ ธุรกิจด้านอีเว้นท์โตแบบฉุดไม่อยู่ ด้านการผลิตอีเว้นท์ในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างมาก เนื่องสถานการณ์การแข่งขันทางการตลาดที่เข้มข้น และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อีเว้นท์ถือเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในองค์กรเอกชนและภาครัฐ สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม ของ ม.กรุงเทพ เล็งเห็นความสำคัญของศาสตร์ในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้และมีทักษะด้านการผลิตอีเว้นท์เป็นที่ต้องการของตลาดงาน จึงเกิดเป็นหลักสูตรที่เน้นปฏิบัติด้านการผลิตอีเว้นท์ที่ออกแบบโดยสมาคมวิชาชีพ เรียนรู้การผลิตงานอีเว้นท์อย่างมืออาชีพ เปิดให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การออกแบบกิจกรรมที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ เน้นกระบวนการ นักศึกษาได้ฝึกคิด และออกแบบงานจริง นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชากลุ่มเฉพาะด้านเลือก โดยเลือกจากกลุ่มประเภทงานอีเว้นท์ และกลุ่มความเชี่ยญชาญเฉพาะ ได้เรียนรู้แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากวงการอีเว้นท์ระดับประเทศที่พร้อมให้คำแนะนำและร่วมออกแบบหลักสูตร หลักสูตรเน้นความคิดสร้างสรรค์ และการผลิตอีเว้นท์ โดยร่วมออกแบบหลักสูตรโดยสมาคมวิชาชีพทำไมต้องเรียนสาขานี้Number 1 ด้านหลักสูตร  เน้นความคิดสร้างสรรค์ และการผลิตอีเว้นท์ โดยร่วมออกแบบหลักสูตรโดยสมาคมวิชาชีพห้องเรียนนอกสถานที่ เน้นประสบการณ์จริงอาจารย์ระดับประเทศ เรียนกับสุดยอดฝีมือแห่งวงการ ได้รับทักษะและประสบการณ์จริงที่สดใหม่และทันสมัย อาจารย์ผู้สอนตัวจริงจากวงการอีเว้นท์ มาสอนและแชร์ประสบการณ์ตรง และ Event Master Class ห้องเรียนที่รวมตัวท็อปของวงการอีเว้นท์ ได้จัดอีเว้นท์จริงทุกเทอมตั้งแต่ปี 1 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชากลุ่มเฉพาะด้านเลือก โดยเลือกจากกลุ่มประเภทงานอีเว้นท์ และกลุ่มความเชี่ยญชาญเฉพาะบริษัทชั้นนำมาร่วมสอน+ทำโปรเจกต์ทุกเทอมเน้นกระบวนจัดการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ ผลลัพธ์จับต้องเห็นได้จริงได้เรียนรู้และร่วมงานอีเว้นท์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับบริษัทชั้นนำในประเทศเน้นกระบวนการ นักศึกษาได้ฝึกคิด และออกแบบงานจริง มีความรู้และทักษะสหวิทยาการ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์อาชีพอนาคตโอกาสเรียนจบได้ใน 3.5 ปี
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล
โลกของการสื่อสารไม่ได้ถูกจำกัดไว้ที่แพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงในการผลิตสื่อโดยการผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปใน กระบวนการสร้างคอนเทนต์ การจัดแสดงงาน นิทรรศการ ธุรกิจบันเทิง และกิจกรรมทางการตลาด เพื่อทำให้การสื่อสารมีความน่าสนใจมากขึ้น และเป็นการรุกตลาดในอนาคตที่เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับเทคโนโลยีในทุกด้านของอุตสาหกรรม ทุกวันนี้เราสามารถสื่อสารผ่านทางภาพ แสง สี และเสียงโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างคอนเทนต์และการออกแบบเรื่องราวให้เป็นประสบการณ์ที่ใหม่ และน่าตื่นเต้นด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆสาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล เปิดสอนเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียว ที่เน้นการใช้ทักษะในการผลิตสื่อที่มีเนื้อหาการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยแบบมัลติแพลตฟอร์ม ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงในงานโปรดักชัน การออกแบบแสง สี เสียง และเอฟเฟกต์ภาพ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง การสร้างประสบการณ์ Immersive Exhibition และการสร้างปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ เช่นAugmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Mixed Reality (MR), Extended Reality (XR), Metaverse Space, Virtual Production, Interactive Media, Projection Mapping เพื่อสร้างประสบการณ์ดิจิทัลในงานต่าง ๆ ในรูปแบบของการจัดแสดงงาน นิทรรศการ ศิลปะการแสดง ธุรกิจบันเทิง และกิจกรรมทางการตลาด และพิพิธภัณฑ์ทำไมต้องเรียนสาขานี้หลักสูตรแรกที่เปิดสอนในไทย เน้นการผลิตสื่อปัจจุบัน ร่วมกับการมีความคิดสร้างสรรค์ผสานเทคโนโลยีในอนาคตการผสานของสายครีเอทีฟ และสายเทคโนโลยี เพื่อการผลิตสื่อ (Media Production) กับเทคโนโลยีของงานอีเว้นท์ (Event Technology)เน้นการผลิตสื่อที่มีเนื้อหาการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์แบบมัลติแพลตฟอร์มเน้นการออกแบบแสง สี เสียง และเอฟเฟกต์ภาพเพื่อสร้างประสบการณ์เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (AR /VR / Projection Mapping) และการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ (Interactive Media)เน้นการสร้างประสบการณ์ดิจิทัลในงานต่างๆ เช่น การจัดแสดงงาน ศิลปะการแสดงงานแสดงศิลปะ พิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ ธุรกิจบันเทิง กิจกรรมทางการตลาดเน้นให้ผู้เรียนสามารถคิด ออกแบบ วางแผน ผลิตผลงานได้จริง ไปจนถึงบริหารโครงการเน้นทักษะเฉพาะด้าน 2 กลุ่ม ผู้ออกแบบแนวคิดและวางแผนสร้างประสบการณ์และเป็นผู้ผลิตประสบการณ์ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้เรียนและมีโอกาสทำงานกับผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมโอกาสเรียนจบได้ภายใน 3.5 ปี
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์)
ใครๆ ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้จริงไหม?  บนโลกที่ทุกคนมีสื่อในมือของตัวเอง ม.กรุงเทพ ได้มองเห็นศักยภาพและความสำคัญของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ จนเกิดเป็น สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่(มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์) ที่จะตอบโจทย์ความฝันของกลุ่มคนที่อยากเป็นผู้นำในโลกออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น YouTuber, TikToker, Blogger, Vlogger  ด้วยการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นในการสร้างเอกลักษณ์และตัวตน สร้างการจดจำให้กับผู้คน กลยุทธ์การใช้สื่อออนไลน์ วิเคราะห์ทางด้าน Marketing และ Branding เพื่อสร้างคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ทำให้การทำงานในฐานะอินฟลูเอนเซอร์มีประสิทธิภาพและยั่งยืนกว่าในแบบมืออาชีพ เปลี่ยนคุณให้เป็นผู้มีอิทธิพลในใจผู้คน และเป็นแบรนด์บุคคลที่มีทั้งคุณค่าและมูลค่าทำไมต้องเรียนสาขานี้เจาะลึกการสร้างตัวตนในโลกธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ พร้อมการเรียนรู้กลยุทธ์การสื่อสาร และการเรียนรู้ Marketing และ Branding มีความหลากหลายของผู้สอนที่เป็น Influencer อาจารย์ประจำที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวางกลยุทธ์แบรนด์บุคคล อาจารย์พิเศษตัวจริงที่เกี่ยวข้องกับแวดวง Influencer รวมถึงวิทยากรที่มีประสบการณ์จริงในการเป็น Influencerเรียนรู้วิธีการออกแบบตัวตนและเอกลักษณ์ รวมถึงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองโดยการใช้สื่อออนไลน์ร่วมกับเทคนิคต่าง ๆ ได้ทั้งความรู้ด้านการตลาดและด้านเทคโนโลยีมีวิชาในหลักสูตรที่ครอบคลุมถึงกลยุทธ์การใช้สื่อออนไลน์ พร้อมการเรียนรู้เบื้องลึกของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างมืออาชีพ
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสื่อสารดิจิทัลและอุตสาหกรรมสื่อ)
ในยุคที่โลกของธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ บทบาทของการสื่อสารกลยุทธ์ การวางแผน และการใช้สื่อใหม่และเทคโนโลยีได้กลายเป็นทักษะที่สำคัญมาก สำหรับธุรกิจที่ต้องการรักษาความแข็งแกร่งในยุคดิจิทัลต้องมีวางแผนสื่อโฆษณาทั้งสิ้น สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ มุ่งเน้นการสื่อสารดิจิทัลและอุตสาหกรรมสื่อ เน้นการทำงานสายกลยุทธ์ การวางแผน พร้อมเรียนรู้การใช้สื่อใหม่และเทคโนโลยีในการสื่อสาร ทักษะที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับธุรกิจการแข่งขันบนโลกออนไลน์ ปั้นนักคิดและนักวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารด้วยความสร้างสรรค์ เรียนรู้การใช้สื่อใหม่และเทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ข้อมูลผู้บริโภค สู่การออกแบบอนาคตของการสื่อสารดิจิทัลที่ไร้รอยต่อ  เรายังร่วมมือพันธมิตรชั้นนำในวงการการสื่อสาร เช่น บริษัทเอเจนซี่ชั้นนำ, Wisesight, Tellscore, สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, สมาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่อในประเทศไทย และอีกมากมาย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายและวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ โดยใช้เครื่องมือ Digital Tools มาตรฐานระดับสากล และยังมีโครงการร่วมกับแบรนด์ต่างๆ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสายอาชีพด้านสื่อโฆษณา วางแผนการซื้อสื่อโฆษณาต่างๆ ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อนำไปสู่การสื่อสารที่คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำไมต้องเรียนสาขานี้หลักสูตรทันสมัย ปั้นนักคิดและนักวางแผนกลยุทธ์สื่อโฆษณากลุ่มวิชาเฉพาะด้านใหม่ล่าสุด ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำในวงการการสื่อสาร นักสื่อสารกลยุทธ์ที่ได้ทั้งทักษะ Content Strategy และ Media Strategyสร้าง วางแผน และพัฒนาการสื่อสารดิจิทัลได้ตรงจุด เติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัด ใช้เครื่องมือ Digital Tools มาตรฐานระดับสากล สร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสามารถวัดผลได้ใช้เครื่องมือ Social Listening โดย Wisesight วิเคราะห์ข้อมูลบน Social Media หาข้อมูล Insight ใช้วางแผนการตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อนำไปสู่การสื่อสารที่คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโอกาสฝึกงานและมีรายได้ระหว่างเรียนกับบริษัทชั้นนำ  
ดูเพิ่มเติม ย่อเนื้อหา
คำถามที่พบบ่อย

สมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
1) มาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย (Main Campus) วันเดียวครบ พร้อมรับบัตรนักศึกษาทันทีค่ะ
2) สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.admissiononline.bu.ac.th

สมัครเรียน (รอบ 1/1) สมัครเรียนและชำระค่าเล่าเรียน จำนวน 2 วิชา โดยเริ่มเรียนในเดือนมิถุนายน จากนั้นลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียนอีกครั้ง (รอบ 1/2 ) จำนวน 4 วิชาในเดือนสิงหาคม

สมัครเรียน (รอบ 1/2) สมัครเรียนและชำระค่าเล่าเรียน
ทั้งหมด 6 วิชา โดยเริ่มเรียนในเดือนสิงหาคม 
(หากคณะ/สาขาเต็มจำนวนรับในรอบ 1/1 จะไม่เปิดรับเพิ่มในรอบ 1/2)

*สำหรับภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาจะลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียน ตามกำหนดการลงทะเบียนของสำนักทะเบียน โดยจะเริ่มเรียนในเดือนมกราคม

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1 ฉบับ 

2. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

การเดินทาง

 • สาย 34, 39, 59, 95ก., ปอ.510, ปอ.520, ปอ.29, ปอ.39, รถ บขส. สายภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ลงสถานีจตุจักร ต่อรถตู้ที่ลานจอดรถตรงข้ามจตุจักร
 • สาย ต.85 (อนุสาวรีย์ชัยฯ – ม.กรุงเทพ – รังสิต)

 1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางออนไลน์ ที่นี่ 
 2. โดยใช้ GPAX 4 หรือ 5 เทอมสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ทันที
 3. เมื่อผ่านการคัดเลือก สามารถชำระค่าเทอม ขึ้นทะเบียนนักศึกษาทางออนไลน์ 

  โดยมีช่องทาง ในการชำระเงินได้ ดังนี้
  1. ชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
  2. ชำระผ่าน Mobile Application (Scan QR code)

เอกสารรายงานตัว สำหรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

แต่งชุดนักศึกษาพร้อมทำบัตรนักศึกษาได้เลย หรือถ้าหากไม่สะดวก สามารถแต่งกายชุดสุภาพ ทางมหาวิทยาลัยมีโปรแกรมตัดต่อภาพให้ค่ะ 
 

ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที

ไม่ต้องใช้ Portfolio ไม่ต้องสัมภาษณ์

สามารถสมัครเรียน Preparatory English Course คอร์สติวเข้มภาษาอังกฤษ  โครงการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมตัวเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.bu.ac.th/th/short-courses/1

ถ้ามีเพื่อนสายประชุมดี ประชุมเด่นเน้นประชุม หรือจะเป็นสายนั่งทำงานตาม Working Space ชวนเพื่อนๆ มาที่ Co-Working Space BU พื้นที่สำหรับทำงาน ทำการบ้าน ติวหนังสือ หรือจะมานั่งเรียนออนไลน์ก็ได้ ส่วนใครเพื่อนเยอะ โปรเจกต์ใหญ่ ต้องการห้องประชุมที่จุคนได้มาก ก็มีห้องประชุมที่รับรองได้กว่า 30 คน ใช้แค่บัตรนักศึกษาในการจอง มีพื้นที่ซัพพอร์ตตลอดการเรียนในทุกกิจกรรม เลือกได้ตามความชอบ ไม่ว่าจะเป็น

Common Lounge

Imagine Lounge

International Center

ตึก SAC

หอสมุดสุรัตน์โอสถานุเคราะห์

สายพลังหนัก เอเนอร์จี้เยอะ! เพื่อนใครเป็นแบบนี้ชวนมาปลดปล่อยกับกิจกรรมหลังเลิกเรียนได้เลย! เพราะ BU มีพื้นที่สำหรับการเล่นกีฬา ให้น้องๆ ได้มาผ่อนคลาย พบเจอกับเพื่อนใหม่ต่างคณะ นอกจากนี้ยังสามารถยืมอุปกรณ์กีฬาเพียงใช้แค่บัตรนักศึกษา 1 ใบ เท่านั้นค่ะ อยากเล่นอะไรก็เลือกได้! ไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอล แบดมินตัน วอลเลย์บอล เปตอง ปิงปอง ฟุตซอล ฟุตบอล 

*ลานกีฬา บริเวณหลังโรงอาหาร 1-2
*ศูนย์กีฬาสุธี บูรณธนิต
*สนามฟุตบอล
*สนามเทนนิส
*อาคารกีฬาเอนกประสงค์