Preparatory English Course

Upskill ให้พร้อมก่อนใคร Preparatory English Course คอร์สติวเข้มภาษาอังกฤษ 150 ชั่วโมง 
โครงการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมตัวเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ รับจำนวนจำกัด! 

---------------------------------------------------------

ม.กรุงเทพ เปิดโอกาสให้น้องๆ มาอัปเลเวลภาษา พร้อมปูพื้นฐานการเรียนหลักสูตรนานาชาติก่อนใครได้ที่คอร์สนี้

ทางลัดสำหรับผู้ที่ยังไม่มีผลสอบ IELTS, TOEFL, DET หรือผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอื่นๆ Preparatory English Course ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ม.กรุงเทพ โดยเฉพาะ ช่วยทบทวนความรู้ความเข้าใจ เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสาร การปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศและรูปแบบการเรียนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยมีทีมอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติคอยแนะนำและโค้ชอย่างใกล้ชิด รับรองว่าน้องๆ ทุกคนสามารถเรียนได้อย่างแฮปปี้แน่นอน

วันที่เริ่มเรียน: 3 เมษายน 2566 
สถานที่เรียน: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus 
จำนวน:  8 สัปดาห์
ระยะเวลารวม: 150 ชั่วโมง
ค่าเล่าเรียน: 9,000 บาท

หากคะแนนการวัดผลผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ ม.กรุงเทพ ได้ทันที

ทางลัดการสอบคัดเลือกเข้าหลักสูตรนานาชาติ
       น้องๆ ที่รักในการสื่อสารและใช้ภาษา ต้องการทำงานในระดับนานาชาติ อยากโกอินเตอร์ไปเจอโลกกว้าง บอกเลยว่าหลักสูตร Bangkok University International ตอบโจทย์ความสนใจ มีให้เลือกถึง 8 สาขา 

 • Business English
 • Communication Strategy and Ideation
 • Culinary arts and Design
 • Digital Media and Design
 • Entrepreneurship
 • Innovative Media Production
 • International Tourism and Hospitality Management
 • Marketing


       ใครอยากเรียนอินเตอร์ แต่ตอนนี้ยังไม่มั่นใจทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ไม่มีคุณวุฒิที่ได้รับการยกเว้น ไม่มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ หรือผลคะแนนยังไม่ถึงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก็ไม่ต้องกังวลค่ะ สามารถมา Upskill และทบทวนความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นได้ที่คอร์สนี้เลย 

หมายเหตุ
       กรณีผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ที่เป็นมาตรฐานผ่านเกณฑ์คะแนนที่กำหนด จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน หรือยกเว้นการสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์คะแนน ดังนี้ (ผลสอบที่มีต้องไม่เกิน 2 ปี) 
- คะแนน IELTS เฉลี่ย 5.0 ขึ้นไป คะแนนทุกส่วนจะต้องไม่ต่ำกว่า 5.0
- คะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน (Computer Based) และ
ไม่ต่ำกว่า 61 (Internet Based)
- คะแนน SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 (ในส่วนของ Reading และ Mathematics)
- คะแนน GAT ภาษาอังกฤษตั้งแต่ 100 คะแนนขึ้นไป
- คะแนน PTE ไม่ต่ำกว่า 43 ขึ้นไป
- คะแนน Duolingo ทุก Skill ต้องไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน
- วัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ (English Placement Test) ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นประกอบกัน

หรือสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะได้รับการยกเว้นการสอบและการเรียนเสริมพื้นฐาน
- ประกาศนียบัตร IB จะต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่า 4 จำนวน 5 รายวิชา
- ประกาศนียบัตร IGCSE, GCSE หรือ GCE 'O' level สอบได้ไม่ต่ำกว่า 5 วิชาไม่ซ้ำกัน และ
ต้องผ่าน GCE 'A' level ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา รวม 8 วิชาจะต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่า C
- Transcript คะแนน GED ระบบใหม่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 720 คะแนนขึ้นไป
- Transcript คะแนน GED ระบบเก่าได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 3,600 คะแนนขึ้นไป

สมัครเรียนคอร์สนี้ จะได้เรียนอะไรบ้าง 
       เพราะการเรียนหลักสูตรนานาชาติต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด ในการเริ่มต้นแม้น้องๆ จะยังไม่มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษา การปรับพื้นฐานในคอร์สนี้ จะสร้างความคุ้นเคยให้น้องๆ มีพื้นฐานที่แน่นก่อน และช่วยเตรียมความพร้อมให้ก่อนเข้าเรียน

รายละเอียดคอร์ส
       เน้นทักษะภาษาอังกฤษที่มีความจำเป็นในการเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติ ศึกษาและวางรากฐานภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ จัดเต็มทักษะด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และการนำเสนอ 

 • Listening & Speaking พัฒนาทักษะในการสื่อสารโดยเน้นทักษะการฟังและการพูด รวม 20 ชั่วโมง
 • Reading ฝึกฝนเทคนิคการอ่าน รวม 20 ชั่วโมง
 • Writing มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการเขียน เรียนรู้การเขียน Paragraph และ Essay เป็นต้น รวม 20 ชั่วโมง
 • Coaching & Drilling Exercises มีอาจารย์คอยให้คำแนะนำ สอนทบทวน และฝึกฝนทำแบบฝึกหัด รวม 20 ชั่วโมง
 • English Games & Activities เรียนรู้พัฒนาภาษาอังกฤษผ่านเกมและกิจกรรมต่าง ๆ รวม 20 ชั่วโมง
 • English Presentation เรียนรู้และฝึกการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ รวม 20 ชั่วโมง
 • Self study ทบทวนความรู้ด้วยตนเอง จากการทำแบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญ รวม 32 ชั่วโมง

รูปแบบการเรียน
       มอบประสบการณ์เรียนรู้ ผ่านรูปแบบ Onsite และ Online สำหรับการเรียน Self Study

ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษที่ ม.กรุงเทพ

เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
       เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ต้องเรียนกับตัวจริงเท่านั้น ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ จะได้เรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติถึง 3 ท่าน และพิเศษกว่าใคร คอร์สนี้เรามีอาจารย์ไทย 1 ท่าน ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด พร้อมแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยให้น้องๆ ได้อุ่นใจ และสามารถขอคำปรึกษาจากอาจารย์ได้ตลอด

วีธีการเรียนการสอน
       ทักษะภาษาอังกฤษที่ดี สามารถสร้างโอกาสและต่อยอดการทำงานในอนาคตที่มากกว่า ดังนั้นหากจะเลือกเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ ก็ต้องเลือกที่มีความพร้อมในทุกด้านค่ะ ม.กรุงเทพ จึงสร้างอีกหนึ่งการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ไม่มีที่ไหนเหมือน 

       มุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการเรียนผ่านกิจกรรมในหลักสูตร เสริมสร้างความมั่นใจที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น และได้รับ Mindset แบบสากล

 • ใส่ใจดูแลตั้งแต่พื้นฐาน โดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์ 
 • เน้นการเรียนภาษาอังกฤษเข้มข้น ผสมผสานทักษะใหม่เพื่อให้ใช้งานได้จริง 
 • หลักสูตรที่ครบครัน เจาะลึกการเรียนภาษาอังกฤษที่ตอบโจทย์อนาคตอย่างชัดเจน
 • ฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญ เพื่อนำไปศึกษาต่อในด้านที่ตนสนใจได้อย่างมั่นใจ
 • เสริมทักษะและต่อยอดความสามารถ ปรับตัวและเข้าใจในภาษาอังกฤษและกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น


การประเมินผลการเรียน 
       #DEK66 เมื่อจบหลักสูตรจะมีการทดสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐานและนำผลที่ได้มาประเมิน โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีได้ค่ะ 

       สำหรับ #DEK67 #DEK68 เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หากคะแนนผลการประเมินที่ผ่านเกณฑ์ Preparatory English Course สามารถเก็บรักษาผลคะแนนที่ได้ ภายในระยะเวลา 2  ปี นับจากวันที่ออกใบประกาศนียบัตร โดยสามารถนำวุฒิการศึกษาและแนบผลคะแนนที่เก็บไว้เพื่อมาสมัครเรียนเป็นนักศึกษา ม.กรุงเทพ หลักสูตรนานาชาติ  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

โครงการพัฒนาพื้นฐานทักษะอาชีพด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เพื่องานด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
(The Fundamentals of 3D Animation & VFX Workshop)


หัวข้ออบรม 3D Animation
- Maya Interface & Layout
- Modeling
- UV & Texturing
- Lighting & Rendering

หัวข้ออบรม VFX
- Track Matte
- Keying Greenscreen
- 3D & 2D Tracking
- Matte Painting

ผู้เข้าอบรมต้องเข้าทั้ง 3D Animation และ VFX ให้ครบตลอดการอบรม

ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด
ลงทะเบียน คลิก

- เริ่มอบรมวันที่ 23 เมษายน ถึง 18 มิถุนายน 2566 (เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์) เวลา 09.00-16.00 น.
- ณ C2-108 อาคาร C2 คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะ
ภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus

สอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02 407 3888 ต่อ 2434
อีเมล : dctc@bu.ac.th
Inbox : Digital Media and Cinematic Arts Training Centre

คอร์สอบรมวิชาชีพ Introduction to DaVinci Resolve 18 Certification Class

หัวข้ออบรมภายในคอร์ส
- Beginning a project
- Assembling a rough cut
- Moving clips in the timeline
- Refining a timeline
- Color correction quick start

จัดสอบ End User ผู้ที่สอบผ่านการวัดผลจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก Blackmagic Design
และสามารถเข้าอบรมและสอบใน Level Trainers ได้

- อบรมวันอาทิตย์ที่ 23, 30 เมษายน 2566 และ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-17.00 น.
- ณ C4-208 อาคาร C4 คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus

ค่าสมัคร (รวมอาหารกลางวันและของว่าง)
-สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ราคา 4,500 บาท
-สำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 6,000 บาท
(ค่าสมัครรวม VAT แล้ว)

ลงทะเบียน คลิก

สอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02 407 3888 ต่อ 2434
อีเมล : dctc@bu.ac.th
Inbox : Digital Media and Cinematic Arts Training Centre 

 

คอร์สเดียว…ที่คุณจะได้ 
พบกับ 7 ผู้กำกับการแสดงจากทุกวงการ ทั้งละครเวที ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และโฆษณา
ร่วมเรียนรู้เทคนิคการแสดงแบบใช้ได้จริง และเป็นแนวทางการแสดงที่ใช้กันแพร่หลายในระดับสากล 
เปิดรับสมัคร (จำนวนจำกัด)
ผู้กำกับ นักแสดง และผู้ที่สนใจ
เริ่ม 22 เมษายน 2566 นี้