Programs

หลักสูตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์
อุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นอีกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจความบันเทิงระดับประเทศและสร้างเม็ดเงินมหาศาล รวมทั้งการรับชมภาพยนตร์ก็ไม่ได้มีเฉพาะในโรงภาพยนตร์เท่านั้น ยังมี OTT Platform ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนดูที่รับชมผ่านสตรีมมิ่งได้ง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสให้คนทำงานได้ผลิตสื่อภาพยนตร์หรือซีรีส์ เพื่อป้อนสู่แพลตฟอร์มต่างๆ ได้อีกด้วยก้าวเข้าสู่ฟิล์มสคูลที่เชื่อมต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับมืออาชีพด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยและรูปแบบการเรียนการสอนเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เน้นการเรียนกับมืออาชีพตัวจริง มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีภาพยนตร์และสื่อจอ หลักการเล่าเรื่อง โครงสร้างอุตสาหกรรม รวมถึงกระบวนการผลิตภาพยนตร์ในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม สร้างคนทำหนังรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการผลิตงานด้านภาพยนตร์และสื่อจอ สามารถทำงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมด้วยหลักสูตรของเราที่เน้นองค์ความรู้ 5 ด้าน การผลิตภาพยนตร์ (Film Production) ธุรกิจภาพยนตร์และสื่อจอ (Film and Screen Media Business) ภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก (Film Studies and Alternative Filmmaking) การแสดงสำหรับภาพยนตร์ (Acting for Screen) การผลิตภาพยนตร์ ซีรีส์ โกลบอลคอนเทนต์ (Series and Global Content Production)ทั้งหมดจะหลอมรวมให้คุณได้เข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ได้อย่างลึกซึ้ง ก้าวแรกของคนทำภาพยนตร์มืออาชีพรุ่นแล้วรุ่นเล่า เริ่มต้นที่นี่! ทำไมต้องเรียนสาขานี้ครบวงจรอุตสาหกรรมภาพยนตร์ การผลิตภาพยนตร์ ธุรกิจภาพยนตร์และสื่อจอ ภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก การแสดงภาพยนตร์เรียนกับตัวจริงในวงการภาพยนตร์ที่มีผลงานโดดเด่นและได้รับรางวัลระดับนานาชาติเน้นทักษะทั้งวิชาชีพและวิชาการครอบคลุมในทุกมิติของอุตสาหกรรมภาพยนตร์อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการล้ำสมัยแบบที่มืออาชีพใช้ในบรรยากาศการทำงานแบบอุตสาหกรรมจริง มาตรฐานเทียบชั้นสตูดิโอระดับสากลมีองค์กรพันธมิตรที่ให้ความร่วมมือในหลักสูตรทั้งในระดับชาติและระดับโลกเป็น Blackmagic Design Academic Training Partner หรือศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานหลังกระบวนการผลิตภาพยนตร์แห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียนรู้และสร้างสรรค์เพื่อผลิตสื่อดิจิทัลและภาพยนตร์ได้อย่างครบวงจรSeries and Global Content Production สร้างคอนเทนต์หลากหลายด้วยศิลปะภาพยนตร์ หลักสูตรที่กว้าง และแบ่งย่อยที่สุดสำหรับสาขาภาพยนตร์ในระดับปริญญาตรีในไทยการร่วมมือกันระหว่างสาขา Digital Media และ Film ที่อยู่ในที่เดียวกัน ทำให้เกิดการร่วมมือกันผลิตงานใน ยุค Virtual Worldการผลิตภาพยนตร์ยุคใหม่ สามารถเชื่อมโยงระหว่างโลกจริง และโลกเสมือน สอดรับกับเทรนด์ใหม่ในการผลิตภาพยนตร์สร้างเสริมความเป็นสากลในการพัฒนาเนื้อหารายวิชามีพันธมิตรระดับนานาชาติ ร่วมกับ  Unreal Engine Academic Partner กิจกรรมระหว่างเรียน : โอกาสมากมายที่จะทำให้น้องๆ ได้สกิลเฉพาะทางในสายงานภาพยนตร์จากกิจกรรม Workshop จากทางคณะฯ จัดขึ้นEditorial Fashion Photography and Lighting Workshopเรียนรู้วิธีสร้างภาพถ่ายแฟชั่นที่มีสไตล์โดยใช้ การจัดแสงในสตูดิโอ และเรียนรู้กระบวนการสร้างคอนเซ็ปต์ไปจนถึงการตกแต่งภาพดิจิทัลศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ (Special Effect Makeup (prosthetic)นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ (อุปกรณ์เทียม) โดยการทํารอยแผล รอยช้ํา รอยกระสุน และใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น โฟมลาเท็กซ์ ซิลิโคนหน้ากาก เลือดเทียม เป็นต้นFilm Management and Pre-Production The essential guide to Pre-Production- A Film Actor & Location Agreement- มารยาทในกองถ่าย และการเข้าพื้นที่- การขอ Sponsors (in cash/in kind) 25 ตุลาคม 2566 โรงหนัง C4- Script Breakdown และการจัดการกองถ่าย (ผู้กํากับ)กระบวนการ Digital Imaging Technician (DIT) นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการการจัดการสื่อ จัดเก็บและสํารองข้อมูล workflow ในการทํางาน รวมถึงซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันทีไม่ต้องใช้ Portfolio ไม่ต้องสัมภาษณ์ 
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัล
เปลี่ยนทุกจินตนาการให้เกิดขึ้นจริง ออกแบบทุกมิติในสื่อดิจิทัลด้วยตัวคุณเอง!  สำหรับคนมีฝันที่อยากสร้างแอนิเมชั่นเป็นของตัวเอง สาขาวิชาสื่อดิจิทัล ของ ม.กรุงเทพ มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการผลิตสื่อดิจิทัลที่ทันสมัยและมุ่งเน้นให้เหล่านักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือทำจริง ตั้งแต่การสร้างสรรค์แอนิเมชั่น 3 มิติ การทำกราฟิกและเอฟเฟกต์ประกอบการเคลื่อนไหว ตลอดจนการผลิตเสียงและดนตรีสำหรับสื่อดิจิทัล โดยมีกูรูตัวจริงในศาสตร์แต่ละด้านช่วยถ่ายทอดประสบการณ์และดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาก้าวไปสู่การเป็นนักสร้างสื่อดิจิทัลมืออาชีพที่มีศักยภาพและตอบโจทย์ธุรกิจสื่อในทุกรูปแบบ  หลักสูตรเน้นความเชี่ยวชาญ 4 สาขาเฉพาะด้านเลือก3D AnimationVisual EffectsProducing for Animation and Visual EffectsSound and Music Production for Digital Mediaทำไมต้องเรียนสาขานี้ ครอบคลุมกลุ่มอาชีพในอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัลห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลได้เรียนกับกูรูตัวจริงที่มีผลงานในวงการร่วมมือกับพันธมิตรระดับประเทศและระดับโลกเรียนรู้และสร้างสรรค์เพื่อผลิตสื่อดิจิทัลและภาพยนตร์ได้อย่างครบวงจรบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาความเป็นสากลให้เกิดขึ้นกับนักศึกษากิจกรรมระหว่างเรียน :เน้นรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน Studio-based Learning ที่มีความร่วมมือกับ The Monk Studios Yggdrazil Group Human Farm Visual Effects ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันทีไม่ต้องใช้ Portfolio ไม่ต้องสัมภาษณ์ 
คำถามที่พบบ่อย

สมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
1) มาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย (Main Campus) วันเดียวครบ พร้อมรับบัตรนักศึกษาทันทีค่ะ
2) สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.admissiononline.bu.ac.th

สมัครเรียน (รอบ 1/1) สมัครเรียนและชำระค่าเล่าเรียน จำนวน 2 วิชา โดยเริ่มเรียนในเดือนมิถุนายน จากนั้นลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียนอีกครั้ง (รอบ 1/2 ) จำนวน 4 วิชาในเดือนสิงหาคม

สมัครเรียน (รอบ 1/2) สมัครเรียนและชำระค่าเล่าเรียน
ทั้งหมด 6 วิชา โดยเริ่มเรียนในเดือนสิงหาคม 
(หากคณะ/สาขาเต็มจำนวนรับในรอบ 1/1 จะไม่เปิดรับเพิ่มในรอบ 1/2)

*สำหรับภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาจะลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียน ตามกำหนดการลงทะเบียนของสำนักทะเบียน โดยจะเริ่มเรียนในเดือนมกราคม

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1 ฉบับ 

2. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

การเดินทาง

 • สาย 34, 39, 59, 95ก., ปอ.510, ปอ.520, ปอ.29, ปอ.39, รถ บขส. สายภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ลงสถานีจตุจักร ต่อรถตู้ที่ลานจอดรถตรงข้ามจตุจักร
 • สาย ต.85 (อนุสาวรีย์ชัยฯ – ม.กรุงเทพ – รังสิต)

 1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางออนไลน์ ที่นี่ 
 2. โดยใช้ GPAX 4 หรือ 5 เทอมสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ทันที
 3. เมื่อผ่านการคัดเลือก สามารถชำระค่าเทอม ขึ้นทะเบียนนักศึกษาทางออนไลน์ 

  โดยมีช่องทาง ในการชำระเงินได้ ดังนี้
  1. ชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
  2. ชำระผ่าน Mobile Application (Scan QR code)

เอกสารรายงานตัว สำหรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

แต่งชุดนักศึกษาพร้อมทำบัตรนักศึกษาได้เลย หรือถ้าหากไม่สะดวก สามารถแต่งกายชุดสุภาพ ทางมหาวิทยาลัยมีโปรแกรมตัดต่อภาพให้ค่ะ 
 

ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที

ไม่ต้องใช้ Portfolio ไม่ต้องสัมภาษณ์

สามารถสมัครเรียน Preparatory English Course คอร์สติวเข้มภาษาอังกฤษ  โครงการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมตัวเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.bu.ac.th/th/short-courses/1

ถ้ามีเพื่อนสายประชุมดี ประชุมเด่นเน้นประชุม หรือจะเป็นสายนั่งทำงานตาม Working Space ชวนเพื่อนๆ มาที่ Co-Working Space BU พื้นที่สำหรับทำงาน ทำการบ้าน ติวหนังสือ หรือจะมานั่งเรียนออนไลน์ก็ได้ ส่วนใครเพื่อนเยอะ โปรเจกต์ใหญ่ ต้องการห้องประชุมที่จุคนได้มาก ก็มีห้องประชุมที่รับรองได้กว่า 30 คน ใช้แค่บัตรนักศึกษาในการจอง มีพื้นที่ซัพพอร์ตตลอดการเรียนในทุกกิจกรรม เลือกได้ตามความชอบ ไม่ว่าจะเป็น

Common Lounge

Imagine Lounge

International Center

ตึก SAC

หอสมุดสุรัตน์โอสถานุเคราะห์

สายพลังหนัก เอเนอร์จี้เยอะ! เพื่อนใครเป็นแบบนี้ชวนมาปลดปล่อยกับกิจกรรมหลังเลิกเรียนได้เลย! เพราะ BU มีพื้นที่สำหรับการเล่นกีฬา ให้น้องๆ ได้มาผ่อนคลาย พบเจอกับเพื่อนใหม่ต่างคณะ นอกจากนี้ยังสามารถยืมอุปกรณ์กีฬาเพียงใช้แค่บัตรนักศึกษา 1 ใบ เท่านั้นค่ะ อยากเล่นอะไรก็เลือกได้! ไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอล แบดมินตัน วอลเลย์บอล เปตอง ปิงปอง ฟุตซอล ฟุตบอล 

*ลานกีฬา บริเวณหลังโรงอาหาร 1-2
*ศูนย์กีฬาสุธี บูรณธนิต
*สนามฟุตบอล
*สนามเทนนิส
*อาคารกีฬาเอนกประสงค์