เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพยืนหยัดและยึดมั่นในการเป็นผู้นำสถานศึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศ ที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณผู้ประกอบการ และเราจะคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้นำที่ก้าวไกลกว่าเดิม เพื่อพัฒนาและสรรค์สร้างกำลังสำคัญของประเทศชาติให้มี “ความรู้คู่ความดี” ดั่งคำขวัญของเรา