Partner
ร่วมมือกับองค์กรและบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

คณะนิเทศศาสตร์ อันดับ 1 ของไทย 

 

เทคโนโลยีเปลี่ยนไวมาก อยากทำงานนิเทศศาสตร์จะปรับตัวให้ทันได้ยังไง? 

คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ เข้าใจคำถามมากมายที่กำลังวนเวียนอยู่ในห้วงความคิดของคนที่สนใจงานนิเทศศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นงานสื่อสาร ศิลปะการแสดง งานโฆษณา การสร้างแบรนด์ การผลิตสื่อดิจิทัลต่างๆ ไปจนถึงการจัดงานอีเว้นท์ ทุกสายงานเหล่านี้ล้วนต้องการประสบการณ์และความรู้ที่เฉพาะทาง ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้กว้างและรู้จริง ...โลกเปลี่ยนแปลงไว มีองค์ความรู้และอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวันทั้งดิจิทัลมีเดีย อินฟลูเอนเซอร์ ยูทูปเบอร์ KOL ฯลฯ แต่ไม่ว่าจะมีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้น เราก็พร้อมจะเตรียมตัวให้นักศึกษาก้าวไปสู่เส้นทางของนักสื่อสารมืออาชีพ  

ด้วยเทคโนโลยีและห้องปฏิบัติการที่ครบเครื่องได้มาตรฐานสากล และด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศ คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ ยืนยันความสำเร็จด้วยบุคลากรระดับคุณภาพในวงการต่างๆ ที่เป็นศิษย์เก่าของเราตลอดครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ทำให้เราพูดได้เต็มปากว่าที่นี่คือสถาบันชั้นนำด้านนิเทศศาสตร์ของประเทศ ทั้งในวันนี้ และในอนาคต 

คณะนิเทศศาสตร์ครบครันด้วยห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทันสมัย

หลักสูตรทันสมัย พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โลกไม่หยุดนิ่ง โลกของสื่อก็เช่นกัน หลักสูตรนิเทศศาสตร์จึงมีความทันสมัย ทันโลกปัจจุบันที่มีปรับเปลี่ยนตลอดเวลา โดยพัฒนาหลักสูตรร่วมกับบริษัทชั้นนำ มีการอัปเดตข้อมูลที่นักนิเทศศาสตร์จำเป็นต้องใช้ รวมทุกด้านของงานนิเทศศาสตร์ที่ครบวงจรที่สุด
หลากหลายและทันสมัยในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับอุตสาหกรรม

คณะนิเทศศาสตร์จัดเตรียมอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยในระดับสากล คุณภาพเดียวกับอุตสาหกรรมและบริษัทต่างๆ ให้นักศึกษาได้ใช้ฝึกปฏิบัติจริงอย่างทั่วถึง
ได้ฝึกปฏิบัติจริงในเครื่องมือหลากหลายแพลตฟอร์มครบวงจรทั้งเบื้อง
หน้าและเบื้องหลัง
นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง ระหว่างเรียน

ไม่ใช่เรียนรู้ทฤษฎีเพียงอย่างเดียว แต่ได้ฝึกปฏิบัติ และลงมือทำงานจริง พร้อมกิจกรรมที่พัฒนาทักษะผ่านการทำ Workshop กิจกรรมโครงการบ่มเพาะทักษะ เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
โอกาสฝึกงานกับองค์กรชั้นนำ

ตอบโจทย์อนาคตการเป็นนักนิเทศศาสตร์ยุคใหม่ ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานและบริษัทชั้นนำ ส่งเสริมให้ฝึกประสบการณ์การทำงานจริงในองค์กรชั้นนำ
มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน

เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาและวิธีการสื่อสาร ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ
สร้างประสบการณ์ และเพิ่มโอกาสได้งานทำ

มีกระบวนการส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักศึกษาให้ได้รับโจทย์การทำงาน และโอกาสสร้างรายได้ โดยมีการให้คำปรึกษา พร้อมพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและมีความสามารถมากยิ่งขึ้น
มีเครือข่ายรุ่นพี่ และศิษย์เก่า

เครือข่ายจากรุ่นพี่และศิษย์เก่าอยู่ในทุกวงการด้านนิเทศศาสตร์ ที่พร้อมจะให้คำแนะนำและสนับสนุนในการทำงาน
Cosmetic Image Cosmetic Image
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตรศิลปะการแสดงอันดับหนึ่งของไทย ครบวงจรด้านการแสดงที่สุดในประเทศไทยศาสตร์และศิลป์ของการแสดงละครเวที เป็นศิลปะที่ทั่วโลกต่างหลงใหล ไม่ว่าเทคโนโลยีแบบใดก็ตามที่เกิดขึ้นในโลกนี้ การสร้างผลงานการแสดงสะท้อนผ่านสื่อมีความสำคัญอยู่เสมอ ทั้งการแสดงสดอย่างละครเวที คอนเสิร์ต และอีเว้นท์ สื่อโทรทัศน์และภาพยนตร์ รวมถึงสื่อใหม่อย่างสื่อออนไลน์ ที่สามารถผสานศิลปะแห่งการแสดงเข้ากับเทคโนโลยีของโลกยุคดิจิทัลได้เตรียมพร้อมทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน และทักษะการปรับตัวที่ตอบโจทย์ยุคใหม่ บ่มเพาะเป็นศิลปินผู้เก่งรอบด้าน ด้วยหลักสูตรศิลปะการแสดง ที่ครอบคลุมทุกมิติของธุรกิจบันเทิง ทั้งศาสตร์แห่งการร้อง เล่น เต้น โชว์ ด้วยนวัตกรรมศิลปะการแสดงบนทุกแพลตฟอร์ม การเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และการปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างผลงานอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เรียนรู้ทักษะที่ครอบคลุมทั้งวงการศิลปะการแสดง ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทของผู้กํากับ ผู้เขียนบท ผู้ออกแบบ ศิลปินนักแสดงหรือผู้ทํางานอยู่เบื้องหลัง มีกระบวนการเรียนรู้และการสร้างสรรค์กับผู้เชี่ยวชาญในวงการ ด้วยคุณภาพระดับสากลและสามารถประยุกต์เข้ากับอุตสาหกรรมบันเทิงทุกมิติทำไมต้องเรียนสาขานี้ครอบคลุมทุกมิติของธุรกิจบันเทิง สร้างสรรค์ผลงานได้แบบมืออาชีพ เพราะปฏิบัติจริงตลอด 4 ปีในมาตรฐานการเรียนระดับ World-class นักศึกษาได้ร่วมงานแสดงทั้งในระดับชาติและระดับโลกเรียนศิลปะการแสดงแบบดิจิทัล หลากหลายแพลตฟอร์มในโลกดิจิทัลสามารถสร้างผลงานจากโปรเจกต์จริง สามารถทำงานได้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของวงการบันเทิง และอุตสาหกรรมงานอื่นๆ ได้อย่างมีคุณภาพสนับสนุนให้นักศึกษาได้ออดิชั่นจริง และทำงานจริงในอุตสาหกรรมบันเทิงรู้จริง เจาะลึก ประยุกต์ เน้นพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ ด้วยการทำงานจริงกับบริษัทชั้นนำของประเทศ โปรเจกต์ภาพยนตร์เพลงเต็มรูปแบบของไทยทำงานจริงในอุตสาหกรรม 
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
0 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
0 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์สร้างสรรค์)
แบรนด์ที่ดี คือแบรนด์ที่สื่อสารความตั้งใจไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง  ทุกวันนี้การสร้างแบรนด์เกี่ยวข้องกับทุกมิติ แบรนด์คือทุกสิ่งรอบตัวที่ทำให้คนรู้จักและจดจำได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์ธุรกิจบริการ สร้างแบรนด์อีเว้นท์ สร้างแบรนด์สถานที่ สร้างแบรนด์องค์กร รวมถึงการสร้างแบรนด์บุคคล เพื่อให้ทุกสิ่งที่ผ่านกระบวนการสร้างแบรนด์มีคุณค่าและนำไปสู่มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เป็นที่ต้องการและสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าเป้าหมายหลักสูตรมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์สร้างสรรค์ เรียนรู้การสร้างคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจทุกรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่เราต้องการนำเสนอเป็นที่รู้จัก หลักสูตรผสมผสานทั้งทางด้านศิลปะการสื่อสารและกลยุทธ์การตลาด เรียนรู้กระบวนการสร้างแบรนด์ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าได้เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรในวงการ Branding พร้อมสร้างผลงานจากโจทย์จริง  และเรียนรู้กลยุทธ์การตลาดที่ครอบคลุมทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ระดับโลก มุ่งสร้างศักยภาพให้ผู้เรียนสามารถสร้างแบรนด์ธุรกิจของตัวเองได้ทำไมต้องเรียนสาขานี้เรียนกลยุทธ์ต่างๆ ผ่านกรณีศึกษาของแบรนด์ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ภายในประเทศ และแบรนด์ดังระดับโลกที่ประสบความสำเร็จเข้มข้นด้วยหลักสูตรทันสมัยที่ผสมผสานศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เจาะลึกในทุกขั้นตอนการสร้างและพัฒนาแบรนด์  คัดสรรวิชาที่มีความครอบคลุมที่นักสร้างแบรนด์ต้องรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ในการสร้างแบรนด์เรียนรู้เทคนิคการทำความเข้าใจลูกค้าเชิงลึก เข้าใจในการนำความต้องการของลูกค้า มาปรับเป็นกลยุทธ์ของแบรนด์และการสื่อสารไปยังลูกค้า หลักสูตรที่รวบรวมสุดยอดอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานด้านแบรนด์มากมาย
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
26,280 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
353,180 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล)
นักประชาสัมพันธ์ต้องตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภค สื่อสารทุกความตั้งใจขององค์กรได้อย่างชัดเจน! และนี่คือช่วงเวลาของนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ที่จะมารับบทบาทเป็นผู้นำด้านการสื่อสารในโลกวันนี้ เพื่อส่งต่อเรื่องราวและความตั้งใจขององค์กรไปสู่ผู้บริโภคแล้ว อาชีพนักประชาสัมพันธ์เป็นอาชีพอันดับต้นๆ องค์กรทั้งเล็กและใหญ่ต้องการมาก เมื่อโลกเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยน  นักประชาสัมพันธ์ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เพื่อให้เป้าหมายของการสื่อสารองค์การสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยหลักสูตรที่เน้นการประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัลมากขึ้น พร้อมสร้างแนวคิด ปลูกจิตวิญญาณของความเป็น PR แบบล้ำสมัย ตามทันทุกเทรนด์โลกแบบไม่ตกยุค ฝึกฝนการคิด วิเคราะห์การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และยังคงเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมต่อสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงและผลประกอบการขององค์กรอย่างยั่งยืน หลักสูตรที่มาพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์ มองการณ์ไกล ก้าวล้ำไปกับเทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่ เรียนรู้เชิงกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เพื่อก้าวสู่การเป็นนักประชาสัมพันธ์ ที่เข้าใจ Digital Lifestyle และเป็น PR ที่ตอบโจทย์อนาคต นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ตรง พร้อมรับมือกับบริบทของโลกเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  ก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ พร้อมพัฒนาภาพลักษณ์ทุกองค์กร เรียนรู้การวางแผนประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ แก้ไขวิกฤติได้ทันท่วงที พร้อมทันทุกเทรนด์ข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี ธุรกิจสมัยใหม่ ให้สามารถวิเคราะห์และวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่องานประชาสัมพันธ์ สามารถเป็นได้ทั้งนักประชาสัมพันธ์องค์กร และนักประชาสัมพันธ์บุคคล โลกใบใหญ่ของนักประชาสัมพันธ์กำลังรอให้คุณมาพิสูจน์! ทำไมต้องเรียนสาขานี้มีความเชี่ยวชาญในการผลิตนักประชาสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จกว่า 40 ปีหลักสูตรที่สร้างนักประชาสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์ในยุค Digital ออกแบบหลักสูตรร่วมกับองค์กรชั้นนำของประเทศออกแบบหลักสูตรร่วมกับองค์กรชั้นนำของประเทศเติมความรู้ตลอด 4 ปีกับวิทยากรแถวหน้าของเมืองไทย พร้อม Master Class ที่เรียนกับกูรูในทุกเทอมพันธมิตรระดับประเทศที่เป็นเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ชั้นนำ เรียนจริงผ่านการทำโปรเจกต์กับหน่วยงานที่มีชื่อเสียงเรียนรู้ศาสตร์ของการประชาสัมพันธ์กับมืออาชีพและนักประชาสัมพันธ์จากแวดวงธุรกิจชั้นนำ ฝึกงานในองค์การชั้นนำและมีโอกาสได้งานทำมีเครือข่ายศิษย์เก่ารุ่นพี่ PR ที่พร้อมสนับสนุน กว่า 10,000 คน 
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
26,280 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
350,680 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการโฆษณาดิจิทัล)
โฆษณา คือ สิ่งสำคัญในทุกวงการการสื่อสาร เพราะทุกสื่อทุกแพลตฟอร์มต้องพึ่งพาโฆษณา และยิ่งยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การโฆษณาต้องปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อเข้าถึงและสร้างสรรค์ให้แบรนด์ประสบความสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ และยิ่งในยุคที่โลกกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมหาศาล กลยุทธ์ทางการสื่อสารจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการสร้างแผนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การผลิตโฆษณาหรือเนื้อหาออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้แบรนด์บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือพลิกเกมการตลาดได้เลยทีเดียวสำหรับใครที่ชื่นชอบงานครีเอทีฟ คิดคอนเทนต์ หรือนักวางแผนกลุยทธ์ สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการโฆษณาดิจิทัล) เน้นฝึกทักษะการสร้างสรรค์งานโฆษณา โดยใช้การขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์จากข้อมูล (Data-driven Creativity) เพื่อให้กำหนดกลยุทธ์และสร้างสรรค์งานได้สำเร็จตามเป้าหมาย มุ่งเน้นหลักสูตรที่ตอบโจทย์การตลาดในปัจจุบัน พร้อมเนื้อหาทักษะการวางแผนการตลาด การใช้ข้อมูล Insight พร้อมสร้างกลยุทธ์โฆษณาเพื่อดึงดูดใจผู้บริโภค นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ทักษะการผลิตและการออกแบบเพื่องานโฆษณา โดยเรียนรู้แบบ Project-Based Learning และได้ลงมือทำจริง มีโอกาสได้เรียนรู้กับบริษัทชั้นนำโดยตรง และมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการโฆษณาเข้ามาให้ความรู้ พร้อมเสริมทักษะงานโฆษณาที่ตอบโจทย์ยุคใหม่ทำไมต้องเรียนสาขานี้การเรียนการสอนเข้ากับยุคตามแพลตฟอร์มดิจิทัล เรียนผ่าน Project-Based รับโจทย์จริงจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ เข้าประกวดได้รับรางวัล และผลงานได้ใช้งานจริง โดยมีพี่ๆ มาโค้ชให้อย่างใกล้ชิดเรียนแบบบูรณาการผสมผสานหลายวิชาเข้าด้วยกัน และมีโปรเจกต์ที่ร่วมมือกับแบรนด์ต่างๆ มากมายในระหว่างการเรียนสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างพอร์ตโฟลิโอที่น่าสนใจ เพื่อโอกาสในการเข้าฝึกงานหรือทำงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศทักษะและความรู้ด้าน Data Analytics สามารถรวบรวมวิเคราะห์ และใช้ข้อมูลเชิงลึก สร้างกลยุทธ์โฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพได้อัปสกิลพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านสื่อออนไลน์ การเล่าเรื่อง สร้างคอนเทนต์ให้โดนใจลูกค้า หลักสูตรเน้นการสร้างกลยุทธ์และการสร้างสรรค์งานโฆษณาจากข้อมูลเชิงลึก (Data-driven Creativity)หลักสูตรร่วมออกแบบโดยสมาคมวิชาชีพทางการโฆษณาและบริษัทโฆษณาตัวแทนชั้นนำมีเครือข่ายศิษย์เก่านักโฆษณามืออาชีพมาเป็น Coach เพื่อฝึกคิดกลยุทธ์และการสร้างสรรค์งานโฆษณาอย่างใกล้ชิด
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
26,280 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
356,180 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง
ในยุคที่มีการใช้งานสื่อสตรีมมิ่งมากขึ้น เห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการทำงานกำลังปรับตัวเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และการสตรีมมิ่ง มีความสำคัญมากขึ้น รูปแบบวิธีการนำเสนอมีความหลากหลาย เน้นการจับประเด็นเหตุการณ์ สร้างคอนเท้นต์ให้น่าสนใจ เจาะลึกใน หลากหลายวงการ และการทำโปรดักชั่นสอดคล้องกับแพลตฟอร์มออกอากาศและกลุ่มเป้าหมายสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่จะเน้นการศึกษาด้าน Broadcasting ในรูปแบบการเรียนที่หลากหลายแล้ว แต่ยังเน้นการผลิตรายการที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักศึกษา ทำให้นักศึกษามีทักษะการทำงานในยุคที่สื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย นอกจากนี้ยังเสริมการผลิตเนื้อหาการผลิตสื่อที่หลากหลาย เพื่อรองรับการผลิตรายการทั้งละคร ซีรีส์ และรายการข่าวออนไลน์ สร้างผลงานตอบโจทย์การผลิตสื่อทุกแพลตฟอร์ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับความเป็นสากล ทำไมต้องเรียนสาขานี้เน้นการผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆ  ผ่านสื่อสตรีมมิ่งทุกรูปแบบมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน รายวิชาเน้นปฏิบัติทางด้านการผลิตทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสตรีมมิ่งใช้ทักษะผสมผสานของแพลตฟอร์มที่หลากหลาย รู้จักมุมมองเชิงการตลาด และเข้าใจกลุ่มผู้ชม ได้รับความรู้ครบทุกด้านสำหรับผลิตสื่อในยุคดิจิทัล ทั้งการผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์แบบดั้งเดิม และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาและวิธีการสื่อสาร ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำได้เรียนกับอุปกรณ์ทันสมัยในทุกแพลตฟอร์มเทียบเท่าวงการวิชาชีพ รองรับการทำงานได้จริงทั้งในหลักสูตร งานประกวดของนักศึกษา เพื่อสามารถพัฒนาทักษะการผลิตในอุตสาหกรรมสื่อได้​พันธมิตรชั้นนำ มีชื่อเสียงระดับประเทศ นักศึกษาได้ผลิตผลงาน และทำกิจกรรมในชั้นเรียน เพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมีเครือข่ายศิษย์เก่าประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมวิชาชีพ การสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษารองรับรูปแบบการผลิตในหลากหลายมิติ ทั้งรายการวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสตรีมมิ่ง สามารถผลิตได้ทั้งภายในสตูดิโอ และภายนอก รวมไปถึงการ LIVE streaming ในงานหรือกิจกรรมสร้างสรรค์เชื่อมโยงกับ Partnership ในระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาทักษะภาษา และเข้าใจทิศทางการผลิตและการตลาดในบริบทที่แตกต่าง
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
26,280 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
367,880 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
คอนเสิร์ต นิทรรศการ งานประชุม สัมมนา งานแข่งกีฬา ไปจนถึงงานออกแบบประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีนานาชนิดมาดึงดูดและปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของ ‘อีเว้นท์’ ธุรกิจด้านอีเว้นท์โตแบบฉุดไม่อยู่ ด้านการผลิตอีเว้นท์ในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างมาก เนื่องสถานการณ์การแข่งขันทางการตลาดที่เข้มข้น และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อีเว้นท์ถือเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในองค์กรเอกชนและภาครัฐ สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม ของ ม.กรุงเทพ เล็งเห็นความสำคัญของศาสตร์ในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้และมีทักษะด้านการผลิตอีเว้นท์เป็นที่ต้องการของตลาดงาน จึงเกิดเป็นหลักสูตรที่เน้นปฏิบัติด้านการผลิตอีเว้นท์ที่ออกแบบโดยสมาคมวิชาชีพ เรียนรู้การผลิตงานอีเว้นท์อย่างมืออาชีพ เปิดให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การออกแบบกิจกรรมที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ เน้นกระบวนการ นักศึกษาได้ฝึกคิด และออกแบบงานจริง นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชากลุ่มเฉพาะด้านเลือก โดยเลือกจากกลุ่มประเภทงานอีเว้นท์ และกลุ่มความเชี่ยญชาญเฉพาะ ได้เรียนรู้แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากวงการอีเว้นท์ระดับประเทศที่พร้อมให้คำแนะนำและร่วมออกแบบหลักสูตร หลักสูตรเน้นความคิดสร้างสรรค์ และการผลิตอีเว้นท์ โดยร่วมออกแบบหลักสูตรโดยสมาคมวิชาชีพทำไมต้องเรียนสาขานี้Number 1 ด้านหลักสูตร  เน้นความคิดสร้างสรรค์ และการผลิตอีเว้นท์ โดยร่วมออกแบบหลักสูตรโดยสมาคมวิชาชีพห้องเรียนนอกสถานที่ เน้นประสบการณ์จริงอาจารย์ระดับประเทศ เรียนกับสุดยอดฝีมือแห่งวงการ ได้รับทักษะและประสบการณ์จริงที่สดใหม่และทันสมัย อาจารย์ผู้สอนตัวจริงจากวงการอีเว้นท์ มาสอนและแชร์ประสบการณ์ตรง และ Event Master Class ห้องเรียนที่รวมตัวท็อปของวงการอีเว้นท์ ได้จัดอีเว้นท์จริงทุกเทอมตั้งแต่ปี 1 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชากลุ่มเฉพาะด้านเลือก โดยเลือกจากกลุ่มประเภทงานอีเว้นท์ และกลุ่มความเชี่ยญชาญเฉพาะบริษัทชั้นนำมาร่วมสอน+ทำโปรเจกต์ทุกเทอมเน้นกระบวนจัดการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ ผลลัพธ์จับต้องเห็นได้จริงได้เรียนรู้และร่วมงานอีเว้นท์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับบริษัทชั้นนำในประเทศเน้นกระบวนการ นักศึกษาได้ฝึกคิด และออกแบบงานจริง มีความรู้และทักษะสหวิทยาการ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์อาชีพอนาคตโอกาสเรียนจบได้ใน 3.5 ปี
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
25,980 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
359,280 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล
โลกของการสื่อสารไม่ได้ถูกจำกัดไว้ที่แพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงในการผลิตสื่อโดยการผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปใน กระบวนการสร้างคอนเทนต์ การจัดแสดงงาน นิทรรศการ ธุรกิจบันเทิง และกิจกรรมทางการตลาด เพื่อทำให้การสื่อสารมีความน่าสนใจมากขึ้น และเป็นการรุกตลาดในอนาคตที่เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับเทคโนโลยีในทุกด้านของอุตสาหกรรม ทุกวันนี้เราสามารถสื่อสารผ่านทางภาพ แสง สี และเสียงโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างคอนเทนต์และการออกแบบเรื่องราวให้เป็นประสบการณ์ที่ใหม่ และน่าตื่นเต้นด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆสาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล เปิดสอนเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียว ที่เน้นการใช้ทักษะในการผลิตสื่อที่มีเนื้อหาการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยแบบมัลติแพลตฟอร์ม ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงในงานโปรดักชัน การออกแบบแสง สี เสียง และเอฟเฟกต์ภาพ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง การสร้างประสบการณ์ Immersive Exhibition และการสร้างปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ เช่นAugmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Mixed Reality (MR), Extended Reality (XR), Metaverse Space, Virtual Production, Interactive Media, Projection Mapping เพื่อสร้างประสบการณ์ดิจิทัลในงานต่าง ๆ ในรูปแบบของการจัดแสดงงาน นิทรรศการ ศิลปะการแสดง ธุรกิจบันเทิง และกิจกรรมทางการตลาด และพิพิธภัณฑ์ทำไมต้องเรียนสาขานี้หลักสูตรแรกที่เปิดสอนในไทย เน้นการผลิตสื่อปัจจุบัน ร่วมกับการมีความคิดสร้างสรรค์ผสานเทคโนโลยีในอนาคตการผสานของสายครีเอทีฟ และสายเทคโนโลยี เพื่อการผลิตสื่อ (Media Production) กับเทคโนโลยีของงานอีเว้นท์ (Event Technology)เน้นการผลิตสื่อที่มีเนื้อหาการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์แบบมัลติแพลตฟอร์มเน้นการออกแบบแสง สี เสียง และเอฟเฟกต์ภาพเพื่อสร้างประสบการณ์เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (AR /VR / Projection Mapping) และการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ (Interactive Media)เน้นการสร้างประสบการณ์ดิจิทัลในงานต่างๆ เช่น การจัดแสดงงาน ศิลปะการแสดงงานแสดงศิลปะ พิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ ธุรกิจบันเทิง กิจกรรมทางการตลาดเน้นให้ผู้เรียนสามารถคิด ออกแบบ วางแผน ผลิตผลงานได้จริง ไปจนถึงบริหารโครงการเน้นทักษะเฉพาะด้าน 2 กลุ่ม ผู้ออกแบบแนวคิดและวางแผนสร้างประสบการณ์และเป็นผู้ผลิตประสบการณ์ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้เรียนและมีโอกาสทำงานกับผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมโอกาสเรียนจบได้ภายใน 3.5 ปี
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
25,980 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
384,280 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์)
ใครๆ ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้จริงไหม?  บนโลกที่ทุกคนมีสื่อในมือของตัวเอง ม.กรุงเทพ ได้มองเห็นศักยภาพและความสำคัญของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ จนเกิดเป็น สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่(มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์) ที่จะตอบโจทย์ความฝันของกลุ่มคนที่อยากเป็นผู้นำในโลกออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น YouTuber, TikToker, Blogger, Vlogger  ด้วยการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นในการสร้างเอกลักษณ์และตัวตน สร้างการจดจำให้กับผู้คน กลยุทธ์การใช้สื่อออนไลน์ วิเคราะห์ทางด้าน Marketing และ Branding เพื่อสร้างคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ทำให้การทำงานในฐานะอินฟลูเอนเซอร์มีประสิทธิภาพและยั่งยืนกว่าในแบบมืออาชีพ เปลี่ยนคุณให้เป็นผู้มีอิทธิพลในใจผู้คน และเป็นแบรนด์บุคคลที่มีทั้งคุณค่าและมูลค่าทำไมต้องเรียนสาขานี้เจาะลึกการสร้างตัวตนในโลกธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ พร้อมการเรียนรู้กลยุทธ์การสื่อสาร และการเรียนรู้ Marketing และ Branding มีความหลากหลายของผู้สอนที่เป็น Influencer อาจารย์ประจำที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวางกลยุทธ์แบรนด์บุคคล อาจารย์พิเศษตัวจริงที่เกี่ยวข้องกับแวดวง Influencer รวมถึงวิทยากรที่มีประสบการณ์จริงในการเป็น Influencerเรียนรู้วิธีการออกแบบตัวตนและเอกลักษณ์ รวมถึงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองโดยการใช้สื่อออนไลน์ร่วมกับเทคนิคต่าง ๆ ได้ทั้งความรู้ด้านการตลาดและด้านเทคโนโลยีมีวิชาในหลักสูตรที่ครอบคลุมถึงกลยุทธ์การใช้สื่อออนไลน์ พร้อมการเรียนรู้เบื้องลึกของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างมืออาชีพ
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
26,280 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
355,680 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสื่อสารดิจิทัลและอุตสาหกรรมสื่อ)
ในยุคที่โลกของธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ บทบาทของการสื่อสารกลยุทธ์ การวางแผน และการใช้สื่อใหม่และเทคโนโลยีได้กลายเป็นทักษะที่สำคัญมาก สำหรับธุรกิจที่ต้องการรักษาความแข็งแกร่งในยุคดิจิทัลต้องมีวางแผนสื่อโฆษณาทั้งสิ้น สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ มุ่งเน้นการสื่อสารดิจิทัลและอุตสาหกรรมสื่อ เน้นการทำงานสายกลยุทธ์ การวางแผน พร้อมเรียนรู้การใช้สื่อใหม่และเทคโนโลยีในการสื่อสาร ทักษะที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับธุรกิจการแข่งขันบนโลกออนไลน์ ปั้นนักคิดและนักวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารด้วยความสร้างสรรค์ เรียนรู้การใช้สื่อใหม่และเทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ข้อมูลผู้บริโภค สู่การออกแบบอนาคตของการสื่อสารดิจิทัลที่ไร้รอยต่อ  เรายังร่วมมือพันธมิตรชั้นนำในวงการการสื่อสาร เช่น บริษัทเอเจนซี่ชั้นนำ, Wisesight, Tellscore, สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, สมาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่อในประเทศไทย และอีกมากมาย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายและวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ โดยใช้เครื่องมือ Digital Tools มาตรฐานระดับสากล และยังมีโครงการร่วมกับแบรนด์ต่างๆ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสายอาชีพด้านสื่อโฆษณา วางแผนการซื้อสื่อโฆษณาต่างๆ ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อนำไปสู่การสื่อสารที่คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำไมต้องเรียนสาขานี้หลักสูตรทันสมัย ปั้นนักคิดและนักวางแผนกลยุทธ์สื่อโฆษณากลุ่มวิชาเฉพาะด้านใหม่ล่าสุด ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำในวงการการสื่อสาร นักสื่อสารกลยุทธ์ที่ได้ทั้งทักษะ Content Strategy และ Media Strategyสร้าง วางแผน และพัฒนาการสื่อสารดิจิทัลได้ตรงจุด เติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัด ใช้เครื่องมือ Digital Tools มาตรฐานระดับสากล สร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสามารถวัดผลได้ใช้เครื่องมือ Social Listening โดย Wisesight วิเคราะห์ข้อมูลบน Social Media หาข้อมูล Insight ใช้วางแผนการตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อนำไปสู่การสื่อสารที่คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโอกาสฝึกงานและมีรายได้ระหว่างเรียนกับบริษัทชั้นนำ  
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
26,280 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
357,180 บาท
INTERNATIONAL
หลักสูตรปริญญาตรี
Communication Strategy and Ideation
Communication Strategic and Ideation (CSI) is a modern and uniquely designed degree created to enhance career opportunities across a variety of current and developing professions.Elements of management, communication and creativity are all intertwined to help establish a professional base so you can develop your individual interests and abilities.A variety of highly marketable skills are developed through theoretical and experiential learning in state of the art facilities. Courses range from persuasive presentation, thinking skills for lifelong learning and entrepreneurial spirit to storytelling, photography, leadership and creative design. The curriculum and workshops are created to meet the continually changing needs of the marketplace and make your innate talents shine.Whether you enjoy interpersonal relations, media communications or the creation and implementation of ideas, there is a place for you in the world of Communication Strategy and Ideation.Why study this field?Emphasizes both theory and practice, from interpersonal communication to mass communication, using ideation approaches and advanced facilitiesLearn the secret to creative and strategic communication with our practical curriculum and experienced facultyPrepare students to meet the demands and new challenges of the fast-changing communication world by emphasizing strategic communication and integrated media ideationSpecial workshops to strengthen skillsInternship opportunity specifically for CSI students by Dentsu Interesting and trendy courses Leading partners to give real case studiesDouble degree with University of Canberra  
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1
0 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
0 บาท
INTERNATIONAL
หลักสูตรปริญญาตรี
Innovative Media Production
The Bachelor of Communication Arts Program in Innovative Media Production (International Program) is designed to prepare students to meet the challenges and demands in today’s world of fast changing information and communication technologies. The program aims to provide students with strong academic knowledge and specialized skill and expertise in the field of media production. The curriculum provides students with opportunity to develop their creativity and entrepreneurial skills with different course works and projects. Students will be encouraged to reflect new challenges and trends in innovation technology in media production beyond national level. Toward the end of the program, students will be able to develop both production and management skills to be able to compete in area of media production businesses today.Why study this field?Aims to develop media and content producers with emphasis on multi-platform media production covering both tradition and New Media.Program designed to encourage students to become true media entrepreneurs for the future.Transforms student's creativity, and versatility through an innovative approach to what the media of the future should look like.Blends theories with hands-on experiences which will provide the students with a creative portfolio.Hands-on experience from the first year.Learn about media entrepreneurship and the entertainment business in addition to media production knowledge and skills.Opportunity to work in a variety of fields .Gain more opportunities and overseas experiences through our international academic partners
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1
62,830 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
524,730 บาท
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
         โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม การสื่อสารถือเป็นส่วนสำคัญที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มุ่งหวังในการสร้างมูลค่าให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ดังนั้นการสื่อสารเชิงกลยุทธ์จึงมีผลในการขับเคลื่อนองค์กร หากองค์กรมีผู้นำด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่มีศักยภาพ ก็จะสามารถพัฒนาองค์กรไปสู้เป้าหมายได้ไม่ยากเลย          หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งเน้นที่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์และสามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม โดยหลักสูตรได้พัฒนาให้สอดคล้องกับ Trend โลกในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างนักบริหาร นักวางแผน ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย          โดยบุคลากรผู้สอนทุกท่าน มีศักยภาพสูงทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนความเข้าใจจากประสบการณ์จริงได้อย่างผู้มีความชำนาญ อีกทั้งหลักสูตรได้มีการเชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมบรรยายเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย ทำให้การเรียนรู้กว้างไกล และสามารถนำความรู้จากทุกภาคส่วนมาผนวกและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในสายงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2567
หน่วยกิต
36
แผน ก. วิทยานิพนธ์
192,630 บาท
แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
177,430 บาท
หลักสูตรปริญญาโท
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
          เมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างไร้ขีดจำกัด สังคมโลกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล สื่อออนไลน์กลายเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทในการดำเนินงานทางการตลาดอย่างเต็มที่ และแน่นอนว่าศักยภาพของมนุษย์ต้องถูกพัฒนาไปพร้อมๆ กับเทคโนโลยีออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงจำเป็นที่ต้องปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดความต้องการและบรรลุเป้าหมายในอาชีพ ตลอดจนประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจ           เทคโนโลยีออนไลน์พัฒนาไปไกลและมีผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจนการสื่อสารการตลาดแบบเดิมๆ ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป ส่งผลให้การสื่อสารการตลาดดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จนขยับมาเป็นกระแสหลักที่สำคัญของการสื่อสารการตลาดในปัจจุบันและอนาคต เป็นกุญแจสำคัญที่นักการตลาด ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้           ธุรกิจและบริษัทต่างๆ ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลมากขึ้น จนกลายเป็นตำแหน่งงานที่มีความต้องการสูงมากในปัจจุบันและยังได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าและการตลาดทั่วไปค่อนข้างมาก           ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลจริงๆ ในเมืองไทยยังมีอยู่น้อยมาก จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ และยังไม่มีมหาวิทยาลัยใด เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทอย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงร่วมมือกับกลุ่มกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการสื่อสารการตลาดดิจิทัลตัวจริงจากบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดและ Digital Agency ชั้นนำของประเทศ พัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อสร้างนักสื่อสารการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของปัจจุบันและอนาคต           หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับการเรียนที่เท่าทัน Trend โลก เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล ช่องทางการสื่อสารการตลาดที่ล้ำสมัยและมีพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจใน platform ออนไลน์  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการสื่อสารที่โดดเด่น สามารถสร้างและถ่ายทอดเนื้อหาอย่างแตกต่างและสร้างสรรค์ ผสมผสานกับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีพลังในการเข้าถึงผู้รับสาร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพหรือเป็นผู้ประกอบการ อีกทั้งยังปรับใช้เนื้อหาข่าวสาร เทคโนโลยีออนไลน์และกลยุทธ์การตลาดเพื่อทำการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2567
หน่วยกิต
36
แผน ก. วิทยานิพนธ์
280,880 บาท
แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
273,880 บาท
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาเอก
INTERNATIONAL
หลักสูตรปริญญาเอก
Doctor of Communication Arts Program in Global Communication (International Program)
Doctor of Communication Arts Program in Global Communication (International Program) has been offered by Bangkok University in collaboration with the School of Communication Studies, Ohio University since 1995. Although this program has been well received, a need to revise the curriculum arises. Two of major driving forces are paradigm shifts in communication and media industry due to exponential growth of the Internet and digital technologies and the dynamic global and multicultural environment such as “the ASEAN Economic Community (AEC)”. Educational institutions at all levels must prepare their students for this new social and economic landscape, and an arrival of ASEAN integration and its collaboration with economic giants such as China, India, Japan and South Korea. Bangkok University (BU) as the oldest and largest private university in Thailand with its missions to produce creative graduates with an entrepreneurial spirit for the creative economy is committed to produce personnel and develop human resources qualified as global citizens for the future including the AEC. Accordingly, it is timely that a Ph.D. curriculum in Communication Arts is revised in order to reflect BU’s current missions and satisfy the human resources needs for society development to achieve its developmental goals.The revised curriculum in Communication Arts is designed to develop researchers and professionals who are able to construct/deconstruct theories and the practice around human and digital communication through different philosophical approaches. It encompasses a range of communication topics and activities from face-to-face conversation to communication via mass media such as television, film, and the Internet, the creative arts and design, the evolution of technology to digital media and the business aspects of the communication industry.The program is multidisciplinary and aims to produce graduates who are both professional and community-oriented in the field of communication. As two tracks of study – academic track and professional track — are uniquely offered, graduates of this program can enhance their research skills and take either academic or professional career paths.
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2567
หน่วยกิต
60
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
796,980 บาท
Facilities
Cosmetic Image
ปรากฏการณ์ละครบรอดเวย์ไทย ตอกย้ำอันดับหนึ่งศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ |CHICAGO THE MUSICAL  Mini Documentary

"นี่ไม่ใช่ฝีมือนักศึกษา แต่นี่คือระดับมืออาชีพ" ตอกย้ำหลักสูตรศิลปะการแสดงอันดับหนึ่งของไทย! จากละครเพลงบรอดเวย์สุดฮิต CHICAGO THE MUSICAL ถูกจัดแสดงครั้งแรกฉบับภาษาไทย ลิขสิทธิ์ถูกต้องส่งตรงจากสหรัฐอเมริกา ที่สร้างความฮือฮา ความประทับใจ จนเกิดเป็นกระแสบอกต่อของคนดูและคนในวงการบันเทิงอีกมากมาย

ผลงานฝีมือนักศึกษาและศิษย์เก่าจาก BU Theatre Company สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ M Theatre และ Concord Theatricals จัดเต็มทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ทั้งแสง สี เสียง ฉาก เสื้อผ้า ด้วยทีมงานระดับมืออาชีพ ผสมผสานกับดนตรีบรรเลงสดโดยวงดนตรีออเคสตร้าเต็มวง!

ดูวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม
BU Q&A เรื่องนี้พี่จะบอก | คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ
รีวิว 4 ปีกับรุ่นพี่สาขาบรอดแคสต์ติ้งและการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ #BUCA
คณะนิเทศศาสตร์ BU เปลี่ยนเราเป็นคนใหม่ยังไงบ้าง?
วันนี้พี่รับบทเป็น “คนจัดงานคอนเสิร์ต 1 วัน” ศิลปินมาเพียบ กว่าจะเป็นคอนเสิร์ตไม่ใช่เรื่องง่าย
Featured
Stories
การสมัครเรียน
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที