คณะนิเทศศาสตร์

เข้มข้นด้วยหลักสูตรทันสมัยที่ผสมผสานศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เน้นการปฏิบัติจริงด้วยห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทันสมัยมาตรฐานสากล เพื่อสร้าง “นักสื่อสารหัวใจสร้างสรรค์” ที่เรียนกับอาจารย์ตัวจริงในวงการวิชาชีพ พร้อมผนึกความร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศ เพื่อเป็นตัวจริงนิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล

 

 

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
สาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล
สาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล
สาขาวิชาการสื่อสารตรา
สาขาวิชาการสื่อสารตรา
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
สาขาวิชาโฆษณา
สาขาวิชาโฆษณา
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล)
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล)
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์)
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์)
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (มุ่งเน้นการสื่อสารแบรนด์สร้างสรรค์)
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (มุ่งเน้นการสื่อสารแบรนด์สร้างสรรค์)
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (มุ่งเน้นการโฆษณาดิจิทัล)
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (มุ่งเน้นการโฆษณาดิจิทัล)
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (มุ่งเน้นวารสารศาสตร์ดิจิทัล)
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (มุ่งเน้นวารสารศาสตร์ดิจิทัล)
Communication Strategy and Ideation
Communication Strategy and Ideation
Innovative Media Production
Innovative Media Production
  • Bezy Benjawan

  • คณะนิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง

หลังจากเรียนจบก็มีงานรองรับเลย สามารถเลือกงานได้หลากหลายสายงานด้วย รู้สึกเลือกไม่ผิดที่เรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ทำให้ได้ทั้งอาจารย์ที่ดี เพื่อนที่ดี สังคมที่ดี ความรู้ดีๆ ความรักความห่วงใยที่ดีจากรั้วมหาวิทยาลัย ทำให้รู้ว่าแค่นี้ก็ยิ่งใหญ่มากพอแล้วสำหรับคำว่า ความสำเร็จของชีวิต...

  • Niwat Srathaisong

  • คณะนิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง

มีอาจารย์ไม้ตายตัวแม่แห่งภาคบรอดอย่างเมนเทอร์พงศ์....ที่ใครๆก้หวาดเกรงงงง