คณะนิเทศศาสตร์

เข้มข้นด้วยหลักสูตรทันสมัยที่ผสมผสานศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เน้นการปฏิบัติจริงด้วยห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทันสมัยมาตรฐานสากล เพื่อสร้าง “นักสื่อสารหัวใจสร้างสรรค์” ที่เรียนกับอาจารย์ตัวจริงในวงการวิชาชีพ พร้อมผนึกความร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศ เพื่อเป็นตัวจริงนิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล

 

 

สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
สาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล
สาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่  (มุ่งเน้นการโฆษณาดิจิทัล)
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการโฆษณาดิจิทัล)
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล)
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล)
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์สร้างสรรค์ )
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์สร้างสรรค์ )
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์)
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์)
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสื่อสารดิจิทัลและอุตสาหกรรมสื่อ)
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสื่อสารดิจิทัลและอุตสาหกรรมสื่อ)
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิง
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิง
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
Communication Strategy and Ideation
Communication Strategy and Ideation
Innovative Media Production
Innovative Media Production
  • Bezy Benjawan

  • คณะนิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิง

หลังจากเรียนจบก็มีงานรองรับเลย สามารถเลือกงานได้หลากหลายสายงานด้วย รู้สึกเลือกไม่ผิดที่เรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ทำให้ได้ทั้งอาจารย์ที่ดี เพื่อนที่ดี สังคมที่ดี ความรู้ดีๆ ความรักความห่วงใยที่ดีจากรั้วมหาวิทยาลัย ทำให้รู้ว่าแค่นี้ก็ยิ่งใหญ่มากพอแล้วสำหรับคำว่า ความสำเร็จของชีวิต...