คณะนิเทศศาสตร์

เข้มข้นด้วยหลักสูตรทันสมัยที่ผสมผสานศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เน้นการปฏิบัติจริงด้วยห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทันสมัยมาตรฐานสากล เพื่อสร้าง “นักสื่อสารหัวใจสร้างสรรค์” ที่เรียนกับอาจารย์ตัวจริงในวงการวิชาชีพ พร้อมผนึกความร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศ เพื่อเป็นตัวจริงนิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล

 

 

  • Bezy Benjawan

  • คณะนิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิง

หลังจากเรียนจบก็มีงานรองรับเลย สามารถเลือกงานได้หลากหลายสายงานด้วย รู้สึกเลือกไม่ผิดที่เรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ทำให้ได้ทั้งอาจารย์ที่ดี เพื่อนที่ดี สังคมที่ดี ความรู้ดีๆ ความรักความห่วงใยที่ดีจากรั้วมหาวิทยาลัย ทำให้รู้ว่าแค่นี้ก็ยิ่งใหญ่มากพอแล้วสำหรับคำว่า ความสำเร็จของชีวิต...