คณะนิเทศศาสตร์

เข้มข้นด้วยหลักสูตรทันสมัยที่ผสมผสานศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เน้นการปฏิบัติจริงด้วยห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทันสมัยมาตรฐานสากล เพื่อสร้าง “นักสื่อสารหัวใจสร้างสรรค์” ที่เรียนกับอาจารย์ตัวจริงในวงการวิชาชีพ พร้อมผนึกความร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศ เพื่อเป็นตัวจริงนิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล

 

 

สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
สาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล
สาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่  (มุ่งเน้นการโฆษณาดิจิทัล)
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการโฆษณาดิจิทัล)
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล)
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล)
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์)
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์)
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสื่อสารดิจิทัลและอุตสาหกรรมสื่อ)
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสื่อสารดิจิทัลและอุตสาหกรรมสื่อ)
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสื่อสารแบรนด์สร้างสรรค์)
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสื่อสารแบรนด์สร้างสรรค์)
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิง
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิง
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
Communication Strategy and Ideation
Communication Strategy and Ideation
Innovative Media Production
Innovative Media Production
  • Bezy Benjawan

  • คณะนิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิง

หลังจากเรียนจบก็มีงานรองรับเลย สามารถเลือกงานได้หลากหลายสายงานด้วย รู้สึกเลือกไม่ผิดที่เรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ทำให้ได้ทั้งอาจารย์ที่ดี เพื่อนที่ดี สังคมที่ดี ความรู้ดีๆ ความรักความห่วงใยที่ดีจากรั้วมหาวิทยาลัย ทำให้รู้ว่าแค่นี้ก็ยิ่งใหญ่มากพอแล้วสำหรับคำว่า ความสำเร็จของชีวิต...