นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (“มหาวิทยาลัย”) มีการใช้งานคุกกี้ (Cookie) (“คุกกี้”) เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อติดตามจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และหน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุงและ พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับข้อมูลและบริการด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงรูปแบบและลักษณะการใช้งานคุกกี้ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้ คือ แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่จะถูกดาวน์โหลดและจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่านที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยคุกกี้จะทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำข้อมูลหรือประวัติการใช้งานของท่านและนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้ง เพื่อให้ท่านได้บริการที่ตรงกับความต้องการของท่าน โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลที่ซ้ำซ้อนหลายครั้งโดยไม่จำเป็น โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

คุกกี้จะบอกให้มหาวิทยาลัยทราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะสามารถให้บริการข้อมูลได้ตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมโดยการใช้งานคุกกี้

ท่านตกลงยินยอมและรับทราบว่าคุกกี้ของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

  • ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log File) เช่น หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ของท่าน และวันที่และเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • ลักษณะและพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ลำดับการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ และหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมเป็นลำดับสุดท้ายก่อนที่ท่านจะออกจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชมและระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
  • บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username and Password) ในกรณีที่ท่านตั้งค่าให้เว็บไซต์จดจำการเข้าสู่ระบบ (Login) ของท่าน
  • ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ (Browser) ที่ใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์
  • โดเมนเนมของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่ง (Location) ของท่าน

มหาวิทยาลัยจะไม่นำหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) หรือข้อมูลที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้างต้นไปเชื่อมโยงหรือใช้ในลักษณะที่จะสามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการมหาวิทยาลัย หรือเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุในนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของมหาวิทยาลัย

ประเภทคุกกี้ที่มหาวิทยาลัยใช้งาน

คุกกี้ที่มหาวิทยาลัยใช้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้

  1. คุกกี้ประเภทที่จำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies): คือ คุกกี้ที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ทำให้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสามารถทำงานได้เป็นปกติ

คุกกี้

วัตถุประสงค์การใช้งาน

อายุการใช้งาน

ที่มา

CookieConsent

Stores the user's cookie consent state for the current domain

1 year

bu.ac.th

 

  1. คุกกี้ประเภทการทำงาน (Preferences/Functionality cookies): คือ คุกกี้ที่มหาวิทยาลัยใช้เพื่อจดจำคุณลักษณะและการตั้งค่าที่ท่านเลือกขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในครั้งถัดไป เพื่อให้เว็บไซต์แสดงคุณลักษณะที่ท่านได้ตั้งค่าเอาไว้โดยที่ท่านไม่ต้องตั้งค่าใหม่เมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกครั้ง

คุกกี้

วัตถุประสงค์การใช้งาน

อายุการใช้งาน

ที่มา

bangkok_university

User Activity Tracking

1 day

bu.ac.th

user_lang

Keep User Language Selection

1 day

bu.ac.th

 

  1. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytic/Performance cookies): คือ คุกกี้ที่มหาวิทยาลัยใช้เพื่อติดตามข้อมูลทางสถิติ เช่น จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และหน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม รวมถึงลักษณะและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่ใช้งานเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย สำหรับวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

คุกกี้

วัตถุประสงค์การใช้งาน

อายุการใช้งาน

ที่มา

_ga

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

2 years

bu.ac.th

_gat

Used by Google Analytics to throttle request rate

1 day

bu.ac.th

_gid

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

1 day

bu.ac.th

 

  1. คุกกี้ของบุคคลภายนอก (Third-party cookies): เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอาจมีคุกกี้ของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น คุกกี้ของ YouTube จากวิดีโอและเพลย์ลิสต์ของช่อง (Channel) YouTube ของมหาวิทยาลัยที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (Embed videos and playlists) หรือลิงค์ (Link) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

คุกกี้

วัตถุประสงค์การใช้งาน

อายุการใช้งาน

ที่มา

__fb_chat_plugin

Used to track the user’s interaction with the website’s Facebook chat-widget.

Persistent

bu.ac.th

_fbp

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

3 months

bu.ac.th

IDE

Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.

1 year

doubleclick.net

pagead/landing

Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement.

Session

doubleclick.net

RUL

Used by DoubleClick to determine whether website advertisement has been properly displayed - This is done to make their marketing efforts more efficient.

1 year

doubleclick.net

test_cookie

Used to check if the user's browser supports cookies.

1 day

doubleclick.net

common/
cavalry_endpoint.php

Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement.

Session

facebook.com

Fr

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

3 months

facebook.com

messaging_plugin
_https://www.bu.ac.th/
_132880665271

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

Persistent

facebook.com

Tr

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

Session

facebook.com

pagead/1p-user-list/#

Tracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees between websites.

Session

google.com

VISITOR_INFO1_LIVE

Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos.

179 days

youtube.com

YSC

Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.

Session

youtube.com

yt.innertube::nextId

Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.

Persistent

youtube.com

yt.innertube::requests

Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.

Persistent

youtube.com

yt-remote-cast-installed

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Session

youtube.com

yt-remote-connected-devices

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Persistent

youtube.com

yt-remote-device-id

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Persistent

youtube.com

yt-remote-fast-check-period

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Session

youtube.com

yt-remote-session-app

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Session

youtube.com

yt-remote-session-name

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Session

youtube.com

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไม่อาจทราบและไม่อาจรับผิดชอบถึงการดำเนินการเกี่ยวกับคุกกี้หรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกข้างต้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอให้ท่านโปรดศึกษาแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกข้างต้นก่อนการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกดังกล่าว

การลบและ/หรือปิดกั้นการทำงานของคุกกี้

การที่ท่านเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยถือว่าท่านได้ตกลงและให้ความยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุในนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้นี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยใช้คุกกี้ ท่านสามารถลบและ/หรือปิดกั้นการทำงานของคุกกี้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้โดยการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่าน ดังนี้

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอเรียนว่าการจำกัดการใช้งานคุกกี้ของมหาวิทยาลัย อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบางประเภทบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือได้รับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่สมบูรณ์

การแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้

มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้นี้ในภายหลังตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร ท่านจึงควรหมั่นตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะๆ เพื่อประโยชน์ของท่าน

ติดต่อสอบถาม

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้หรือนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของมหาวิทยาลัย ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยที่:

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ที่อยู่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02 407 3888

อีเมล pdpc@bu.ac.th

 

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้นี้ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564