สาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล

นิเทศศาสตร์มิติเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ที่ผสมผสานด้านการผลิตสื่อ กับเทคโนโลยีงานอีเว้นท์ให้ขับเคลื่อนด้วย AI, VR & AR, Data-driven และเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อสร้างประสบการณ์และสภาพแวดล้อมแบบเสมือนจริง เพื่อสร้างนักออกแบบไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล เน้นทั้งงานโปรดักชันในแบบจอ (Screen Media) และสื่อต่างๆ ในงานอีเว้นท์ (Event Media) เป็นหลักสูตรที่เน้นงานโปรดักชั่นที่เชื่อมโลกจริงกับโลกบนจอโดยไม่จำกัดแพลทฟอร์ม 

และที่สำคัญยังมีความร่วมมือกับองค์กรและบริษัทชั้นนำ มีพันธมิตรที่เเข็งเเกร่งในทุกๆ ด้าน  เช่น สมาคมโฆษณาดิจิทัล, สมาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่อ, Woody World, CMO Group, BNK48 Official, The Standard, Plan B Media, Ookbee, LINE TV และอีกมากมาย เพื่อสนับสนุนการเรียนที่ได้ปฏิบัติจริง สร้างสรรค์งานจริง สร้างโอกาสที่ดีในการฝึกงานและนำทักษะไปต่อยอดในอนาคตได้อีกด้วย

 

ตัวอย่าง ตำแหน่งงานของผู้ที่จบสาขาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล

-ผู้ผลิตสื่อเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content Creator)
-ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาและมิวสิควิดีโอ (TV Advertising and Music Video Director)
-ผู้ออกแบบภาพเคลื่อนไหว (Video Artist)
- ผู้ออกแบบเทคโนโลยีสร้างสรรค์ในงานนิทรรศการ (Exhibition Technology Designer)
-ผู้ออกแบบเทคโนโลยีและงานภาพและเสียงในงานอีเว้นท์ ( Technology and Visual-Audio Event Designer)
-ผู้ออกแบบการแสดง (Show Designer)
-ผู้ควบคุมการผลิต (Producer)
-ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
-ผู้ออกแบบงานสร้าง (Production Designer)
-ผู้ออกแบบอินโฟกราฟิก(Infographic Designer)

เทอมแรก   14,480

ตลอดหลักสูตร 4 ปี   375,280
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด ทุน BU Best Choice)
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2565 นี้มีผลตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2565

ชื่อปริญญา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Communication Arts

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

สาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล

Creative Content Production and Digital Experience


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.