สาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล

นิเทศศาสตร์มิติเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ที่ผสมผสานด้านการผลิตสื่อ กับเทคโนโลยีงานอีเว้นท์ให้ขับเคลื่อนด้วย AI, VR & AR, Data-driven และเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อสร้างประสบการณ์และสภาพแวดล้อมแบบเสมือนจริง เพื่อสร้างนักออกแบบไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล เน้นทั้งงานโปรดักชันในแบบจอ (Screen Media) และสื่อต่างๆ ในงานอีเว้นท์ (Event Media) เป็นหลักสูตรที่เน้นงานโปรดักชั่นที่เชื่อมโลกจริงกับโลกบนจอโดยไม่จำกัดแพลทฟอร์ม 

และที่สำคัญยังมีความร่วมมือกับองค์กรและบริษัทชั้นนำ มีพันธมิตรที่เเข็งเเกร่งในทุกๆ ด้าน  เช่น สมาคมโฆษณาดิจิทัล, สมาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่อ, Woody World, CMO Group, BNK48 Official, The Standard, Plan B Media, Ookbee, LINE TV และอีกมากมาย เพื่อสนับสนุนการเรียนที่ได้ปฏิบัติจริง สร้างสรรค์งานจริง สร้างโอกาสที่ดีในการฝึกงานและนำทักษะไปต่อยอดในอนาคตได้อีกด้วย

 

ตัวอย่าง ตำแหน่งงานของผู้ที่จบสาขาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล

ผู้ผลิตสื่อเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content Creator)

ผู้กำกับภาพยนตร์และโฆษณา (Film and TV Advertising Director)

ผู้ออกแบบการแสดง (Show Designer)

ผู้ออกแบบงานอีเว้นท์ (Event Designer)

ผู้ออกแบบงานนิทรรศการ (Exhibition Designer)

ผู้ควบคุมการผลิต (Producer)

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

ผู้สร้างสรรค์ข้อความโฆษณา (Creative Copywriter) 

ผู้เขียนบท (Script Writer)

ผู้ออกแบบงานสร้าง (Production Designer)

ผู้ออกแบบงานกราฟิก (Graphic Designer) และสื่อกราฟิก (Infographic Designer)

เทอมแรก   24,480 14,480

ตลอดหลักสูตร 4 ปี   375,280 365,280
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2563 นี้มีผลตั้งแต่วันนี้ถึง 16 มกราคม 2563

ชื่อปริญญา

หลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต

Bachelor of Communication Arts

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

สาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล

Creative Content Production and Digital Experience


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.