School of Communication Arts — Programs

Digital Advertising

คณะนิเทศศาสตร์ — สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการโฆษณาดิจิทัล)
DIGITAL ADVERTISING | คณะนิเทศศาสตร์

โฆษณา คือ สิ่งสำคัญในทุกวงการการสื่อสาร เพราะทุกสื่อทุกแพลตฟอร์มต้องพึ่งพาโฆษณา และยิ่งยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การโฆษณาต้องปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อเข้าถึงและสร้างสรรค์ให้แบรนด์ประสบความสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ และยิ่งในยุคที่โลกกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมหาศาล กลยุทธ์ทางการสื่อสารจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการสร้างแผนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การผลิตโฆษณาหรือเนื้อหาออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้แบรนด์บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือพลิกเกมการตลาดได้เลยทีเดียว

สำหรับใครที่ชื่นชอบงานครีเอทีฟ คิดคอนเทนต์ หรือนักวางแผนกลุยทธ์ สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการโฆษณาดิจิทัล) เน้นฝึกทักษะการสร้างสรรค์งานโฆษณา โดยใช้การขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์จากข้อมูล (Data-driven Creativity) เพื่อให้กำหนดกลยุทธ์และสร้างสรรค์งานได้สำเร็จตามเป้าหมาย มุ่งเน้นหลักสูตรที่ตอบโจทย์การตลาดในปัจจุบัน พร้อมเนื้อหาทักษะการวางแผนการตลาด การใช้ข้อมูล Insight พร้อมสร้างกลยุทธ์โฆษณาเพื่อดึงดูดใจผู้บริโภค นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ทักษะการผลิตและการออกแบบเพื่องานโฆษณา โดยเรียนรู้แบบ Project-Based Learning และได้ลงมือทำจริง มีโอกาสได้เรียนรู้กับบริษัทชั้นนำโดยตรง และมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการโฆษณาเข้ามาให้ความรู้ พร้อมเสริมทักษะงานโฆษณาที่ตอบโจทย์ยุคใหม่

ทำไมต้องเรียนสาขานี้

 • การเรียนการสอนเข้ากับยุคตามแพลตฟอร์มดิจิทัล 
 • เรียนผ่าน Project-Based รับโจทย์จริงจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ เข้าประกวดได้รับรางวัล และผลงานได้ใช้งานจริง โดยมีพี่ๆ มาโค้ชให้อย่างใกล้ชิด
 • เรียนแบบบูรณาการผสมผสานหลายวิชาเข้าด้วยกัน และมีโปรเจกต์ที่ร่วมมือกับแบรนด์ต่างๆ มากมายในระหว่างการเรียน
 • สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างพอร์ตโฟลิโอที่น่าสนใจ เพื่อโอกาสในการเข้าฝึกงานหรือทำงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศ
 • ทักษะและความรู้ด้าน Data Analytics สามารถรวบรวมวิเคราะห์ และใช้ข้อมูลเชิงลึก สร้างกลยุทธ์โฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ได้อัปสกิลพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านสื่อออนไลน์ การเล่าเรื่อง สร้างคอนเทนต์ให้โดนใจลูกค้า 
 • หลักสูตรเน้นการสร้างกลยุทธ์และการสร้างสรรค์งานโฆษณาจากข้อมูลเชิงลึก (Data-driven Creativity)
 • หลักสูตรร่วมออกแบบโดยสมาคมวิชาชีพทางการโฆษณาและบริษัทโฆษณาตัวแทนชั้นนำ
 • มีเครือข่ายศิษย์เก่านักโฆษณามืออาชีพมาเป็น Coach เพื่อฝึกคิดกลยุทธ์และการสร้างสรรค์งานโฆษณาอย่างใกล้ชิด
ชื่อปริญญา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่
Bachelor of Communication Arts Program in Communication and New Media
คณะนิเทศศาสตร์
School of Communication Arts
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการโฆษณาดิจิทัล)
Digital Advertising
Cosmetic Image
Facilities
Featured
stories
เสียงจากรุ่นพี่
Chutikarn Ounhachoke คณะนิเทศศาสตร์ - สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการโฆษณาดิจิทัล)
หลักสูตรทันสมัย โลดแล่นในวงการโฆษณาได้แบบไม่อายใคร
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนสาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการโฆษณาดิจิทัล)จบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้
 • ผู้สร้างสรรค์คำโฆษณา (Copywriter)
 • ผู้กำกับศิลป์ (Art Director)
 • นักวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planner)
 • นักบริหารงานลูกค้า (Account Executive)
 • นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
 • ผู้อำนวยการผลิต (Producer)
Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการโฆษณาดิจิทัล)
การสร้างสรรค์และการเขียนข้อความโฆษณา (Creativity & Copywriting)
การกำกับศิลป์ในงานโฆษณา (Art Direction in Advertising)
การสร้างสรรค์โฆษณาดิจิทัล (Creative Digital Advertising)
สื่อนวัตกรรมและสื่อสร้างการโต้ตอบในการโฆษณา (Innovative & Interactive Media)
การออกแบบกราฟิกและการผลิตโฆษณา (Advertising Design & Production)
การสมัครเรียน
คณะนิเทศศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 26,280 บาท
ตลอดหลักสูตร 343,480 บาท