School of Communication Arts — Programs

Influencer Branding

คณะนิเทศศาสตร์ — สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์)
INFLUENCER BRANDING | คณะนิเทศศาสตร์

ใครๆ ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้จริงไหม?  

บนโลกที่ทุกคนมีสื่อในมือของตัวเอง ม.กรุงเทพ ได้มองเห็นศักยภาพและความสำคัญของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ จนเกิดเป็น สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่(มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์) ที่จะตอบโจทย์ความฝันของกลุ่มคนที่อยากเป็นผู้นำในโลกออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น YouTuber, TikToker, Blogger, Vlogger  ด้วยการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นในการสร้างเอกลักษณ์และตัวตน สร้างการจดจำให้กับผู้คน กลยุทธ์การใช้สื่อออนไลน์ วิเคราะห์ทางด้าน Marketing และ Branding เพื่อสร้างคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ทำให้การทำงานในฐานะอินฟลูเอนเซอร์มีประสิทธิภาพและยั่งยืนกว่าในแบบมืออาชีพ 

เปลี่ยนคุณให้เป็นผู้มีอิทธิพลในใจผู้คน 

และเป็นแบรนด์บุคคลที่มีทั้งคุณค่าและมูลค่า

ทำไมต้องเรียนสาขานี้

  • เจาะลึกการสร้างตัวตนในโลกธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ พร้อมการเรียนรู้กลยุทธ์การสื่อสาร และการเรียนรู้ Marketing และ Branding 
  • มีความหลากหลายของผู้สอนที่เป็น Influencer อาจารย์ประจำที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวางกลยุทธ์แบรนด์บุคคล อาจารย์พิเศษตัวจริงที่เกี่ยวข้องกับแวดวง Influencer รวมถึงวิทยากรที่มีประสบการณ์จริงในการเป็น Influencer
  • เรียนรู้วิธีการออกแบบตัวตนและเอกลักษณ์ รวมถึงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองโดยการใช้สื่อออนไลน์ร่วมกับเทคนิคต่าง ๆ ได้ทั้งความรู้ด้านการตลาดและด้านเทคโนโลยี
  • มีวิชาในหลักสูตรที่ครอบคลุมถึงกลยุทธ์การใช้สื่อออนไลน์ พร้อมการเรียนรู้เบื้องลึกของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างมืออาชีพ
ชื่อปริญญา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่
Bachelor of Communication Arts Program in Communication and New Media
คณะนิเทศศาสตร์
School of Communication Arts
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์)
Influencer Branding
Cosmetic Image
Facilities
Featured
stories
โดนใจสายอินฟลูฯ อาชีพใหม่ Influencer Branding คณะนิเทศศาสตร์
21/10/2021
โดนใจสายอินฟลูฯ อาชีพใหม่ Influencer Branding คณะนิเทศศาสตร์
เนื่องจากการตลาดในยุคดิจิทัล ทำให้ Influencer มีบทบาทเป็นอย่างมากบนสื่อโซเชียลทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Instagram และน้องใหม่มาแรง อย่าง TikTok เพราะผู้บริโภคในปัจจุบันมีความเชื่อมั่นในตัว Influencer ส่งผลให้ผู้บริโภคกล้าตัดสินใจซื้อสินค้า Influencer เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีค่าตอบแทนสูง และเป็นที่รู้จักในสังคมอีกด้วย หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ก้าวทันโลกและผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดงาน รองรับอาชีพใหม่ติดเทรนด์ ตามไปดูอาชีพเก๋ๆ ของเด็กสายอินฟลูฯ กันเลย
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้
  • อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer)
  • บล็อกเกอร์ (Blogger) /วล็อกเกอร์ (Vlogger)
  • นักสร้างคอนเทนต์ (Content Creator)
  • โค้ชสร้างแบรนด์บุคคล (Personal Branding Coach)
  • แบรนด์แอมบาสเดอร์ (Brand Ambassadors)
  • ผู้เชี่ยวชาญการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer Marketing Specialist)
Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์)
- การสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์และผู้มีชื่อเสียง (Celebrity & Influencer Branding)
- กลยุทธ์สื่อสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ (Media Strategy for Influencer)
- การสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ (Online Content Creation : Blogging, Vlogging and Reviewing)
- การผลิตสื่อสำหรับช่องทางออนไลน์ (Media Production for Online Channel)
- การสร้างและการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ติดตาม (Follower Acquisition and Engagement)
- การปรากฏตัว ศิลปะการใช้เสียง และการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ (Appearance, Voice Work and Personality Development for Influencer)
การสมัครเรียน
คณะนิเทศศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2568)
เทอม 1: 26,280 บาท
ตลอดหลักสูตร 355,680 บาท