School of Communication Arts — Programs

Digital Communication and Media

คณะนิเทศศาสตร์ — สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสื่อสารดิจิทัลและอุตสาหกรรมสื่อ)
DIGITAL COMMUNICATION MEDIA | คณะนิเทศศาสตร์

ในยุคที่โลกของธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ บทบาทของการสื่อสารกลยุทธ์ การวางแผน และการใช้สื่อใหม่และเทคโนโลยีได้กลายเป็นทักษะที่สำคัญมาก สำหรับธุรกิจที่ต้องการรักษาความแข็งแกร่งในยุคดิจิทัลต้องมีวางแผนสื่อโฆษณาทั้งสิ้น 

สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ มุ่งเน้นการสื่อสารดิจิทัลและอุตสาหกรรมสื่อ เน้นการทำงานสายกลยุทธ์ การวางแผน พร้อมเรียนรู้การใช้สื่อใหม่และเทคโนโลยีในการสื่อสาร ทักษะที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับธุรกิจการแข่งขันบนโลกออนไลน์ ปั้นนักคิดและนักวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารด้วยความสร้างสรรค์ เรียนรู้การใช้สื่อใหม่และเทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ข้อมูลผู้บริโภค สู่การออกแบบอนาคตของการสื่อสารดิจิทัลที่ไร้รอยต่อ  

เรายังร่วมมือพันธมิตรชั้นนำในวงการการสื่อสาร เช่น บริษัทเอเจนซี่ชั้นนำ, Wisesight, Tellscore, สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, สมาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่อในประเทศไทย และอีกมากมาย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายและวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ โดยใช้เครื่องมือ Digital Tools มาตรฐานระดับสากล และยังมีโครงการร่วมกับแบรนด์ต่างๆ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสายอาชีพด้านสื่อโฆษณา วางแผนการซื้อสื่อโฆษณาต่างๆ ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อนำไปสู่การสื่อสารที่คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้

 • หลักสูตรทันสมัย ปั้นนักคิดและนักวางแผนกลยุทธ์สื่อโฆษณา
 • กลุ่มวิชาเฉพาะด้านใหม่ล่าสุด 
 • ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำในวงการการสื่อสาร 
 • นักสื่อสารกลยุทธ์ที่ได้ทั้งทักษะ Content Strategy และ Media Strategy
 • สร้าง วางแผน และพัฒนาการสื่อสารดิจิทัลได้ตรงจุด เติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัด 
 • ใช้เครื่องมือ Digital Tools มาตรฐานระดับสากล สร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสามารถวัดผลได้
 • ใช้เครื่องมือ Social Listening โดย Wisesight วิเคราะห์ข้อมูลบน Social Media หาข้อมูล Insight ใช้วางแผนการตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อนำไปสู่การสื่อสารที่คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • โอกาสฝึกงานและมีรายได้ระหว่างเรียนกับบริษัทชั้นนำ 

 

ชื่อปริญญา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่
Bachelor of Communication Arts Program in Communication and New Media
คณะนิเทศศาสตร์
School of Communication Arts
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสื่อสารดิจิทัลและอุตสาหกรรมสื่อ)
Digital Communication and Media
Cosmetic Image
Facilities
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนสาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสื่อสารดิจิทัลและอุตสาหกรรมสื่อ)จบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้
 • นักบริหารงานลูกค้า (Account Executive)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Specialist)
 • นักวางแผนกลยุทธ์ดิจิทัล (Digital Strategic Planner)
 • นักวางแผนสื่อดิจิทัล (Digital Media Planner)
 • เจ้าหน้าที่ซื้อสื่อโฆษณา (Media Buyer)
 • นักเพิ่มประสิทธิภาพสื่อ (Media Optimizer)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic Specialist)
 • ผู้เชี่ยวชาญการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพท์ (Performance Marketing Specialist)
Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสื่อสารดิจิทัลและอุตสาหกรรมสื่อ)
- กลุ่มวิชาการสื่อสารดิจิทัลและอุตสาหกรรมสื่อ (Digital Communication and Media)
- การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและอุตสาหกรรมสื่อ (Digital Marketing Communication and Media Industry)
- โครงสร้างการวางแผนสื่อโฆษณา (Campaign Architecture and Role of Channels)
- โปรแกรมการวิเคราะห์และวางแผนสื่อ (Media Tool and Data Software)
- การวางแผนสื่อดิจิทัล (Digital Media Planning)
- การซื้อสื่อ (Media Buying)
การสมัครเรียน
คณะนิเทศศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 26,280 บาท
ตลอดหลักสูตร 341,980 บาท