มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอแนะนำ DiMCS หลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลในเชิงวางแผนและปฏิบัติการ

เรียน 8 สัปดาห์ เริ่ม 2 ก.พ.-23 มี.ค.2562  รายละเอียดเพิ่มเติม http://mcabu.bu.ac.th/2018/08/03/dimcs/