หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (มุ่งเน้นการสื่อสารแบรนด์สร้างสรรค์)

การประยุกต์ของนิเทศศาสตร์ (Integrated Communication) ที่สามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาที่สนใจได้

ทุกวันนี้การสร้างแบรนด์เกี่ยวข้องกับทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์ธุรกิจบริการ สร้างแบรนด์อีเว้นท์ สร้างแบรนด์สถานที่ สร้างแบรนด์องค์กร รวมถึงการสร้างแบรนด์บุคคล เพื่อให้ทุกสิ่งที่ผ่านกระบวนการสร้างแบรนด์ให้มีคุณค่าและนำไปสู่มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เป็นที่ต้องการและสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าเป้าหมาย

หลักสูตรสำหรับเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็นนักวางกลยุทธ์ด้านการสร้างแบรนด์และการสื่อสารแบรนด์ การออกแบบเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ การสร้างแบรนด์ตัวบุคคล หลักสูตรนี้ได้คัดสรรวิชาที่มีความครอบคลุมที่นักสร้างแบรนด์ต้องรู้ และยังมุ่งสร้างศักยภาพให้ผู้เรียนสามารถสร้างแบรนด์ธุรกิจของตัวเองได้อีกด้วย เมื่อการสร้างแบรนด์เป็นการสร้างคุณค่าเพื่อให้เกิดมูลค่า เราจะสร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีให้กับนักสร้างแบรนด์รุ่นใหม่

ตัวอย่างอาชีพของผู้ที่เรียนจบหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มุ่งเน้นการสื่อสารแบรนด์สร้างสรรค์

  • นักออกแบบเอกลักษณ์แบรนด์
  • นักวางแผนกลยุทธ์(Strategic Planner)
  • นักวางแผนกลยุทธ์ดิจิทัล(Digital Strategic Planner) 
  • นักกลยุทธ์แบรนด์(Brand Strategist) 
  • เจ้าของแบรนด์(Brand Owner) 
  • ผู้จัดการแบรนด์(Brand Manager) 
  • ฝ่ายสื่อสารแบรนด์สื่อสารการตลาด
อยากมีแบรนด์ อยากสร้างแบรนด์มาที่นี่
เราจะทำให้คุณมีแบรนด์
เทอมแรก 24,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 335,480
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2566

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา วารสารศาสตร์ และการสร้างตราสร้างสรรค์)

Bachelor of Communication Arts (Public Relations, Advertising, Journalism, and Creative Branding)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (มุ่งเน้นการสื่อสารแบรนด์สร้างสรรค์)

Creative Branding


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)