สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม

 

หลักสูตรปีการศึกษา 2567 

คอนเสิร์ต นิทรรศการ งานประชุม สัมมนา งานแข่งกีฬา ไปจนถึงงานออกแบบประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีนานาชนิดมาดึงดูดและปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของ ‘อีเว้นท์’ ธุรกิจด้านอีเว้นท์โตแบบฉุดไม่อยู่ ด้านการผลิตอีเว้นท์ในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างมาก เนื่องสถานการณ์การแข่งขันทางการตลาดที่เข้มข้น และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อีเว้นท์ถือเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในองค์กรเอกชนและภาครัฐ 

สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม ของ ม.กรุงเทพ เล็งเห็นความสำคัญของศาสตร์ในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้และมีทักษะด้านการผลิตอีเว้นท์เป็นที่ต้องการของตลาดงาน จึงเกิดเป็นหลักสูตรที่เน้นปฏิบัติด้านการผลิตอีเว้นท์ที่ออกแบบโดยสมาคมวิชาชีพ เรียนรู้การผลิตงานอีเว้นท์อย่างมืออาชีพ เปิดให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การออกแบบกิจกรรมที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ เน้นกระบวนการ นักศึกษาได้ฝึกคิด และออกแบบงานจริง นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชากลุ่มเฉพาะด้านเลือก โดยเลือกจากกลุ่มประเภทงานอีเว้นท์ และกลุ่มความเชี่ยญชาญเฉพาะ ได้เรียนรู้แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากวงการอีเว้นท์ระดับประเทศที่พร้อมให้คำแนะนำและร่วมออกแบบหลักสูตร 

 • หลักสูตรเน้นความคิดสร้างสรรค์ และการผลิตอีเว้นท์ โดยร่วมออกแบบหลักสูตรโดยสมาคมวิชาชีพ

 • โอกาสเรียนจบ 3.5 ปี

 • เน้นกระบวนจัดการเรียนรู้ ทุกวิชาเน้นปฏิบัติ

 • เรียนกับสุดยอดฝีมือแห่งวงการ ได้รับทักษะและประสบการณ์จริงที่สดใหม่และทันสมัย อาจารย์ผู้สอนตัวจริงจากวงการอีเว้นท์ มาสอนและแชร์ประสบการณ์ตรง และ Event Master Class ห้องเรียนที่รวมตัวท็อปของวงการอีเว้นท์ 

 • ได้จัดอีเว้นท์จริงทุกเทอมตั้งแต่ปี 1 

 • ได้เรียนรู้และร่วมงานอีเว้นท์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับบริษัทชั้นนำในประเทศ 

 • มีความรู้และทักษะสหวิทยาการ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์อาชีพอนาคต

 

ไม่ว่านักศึกษาจะสนใจสายงานใด สาขานี้พร้อมที่จะมอบประสบการณ์และทักษะให้อย่างครอบคลุม ตอบโจทย์ตลาดงานทุกมิติ ตัวอย่าง เช่น 

 • ผู้จัดการโปรเจกต์ (Project Manager) 
 • ผู้ประสานงานโปรเจ็ค (Project Coordinator) 
 • ผู้ควบคุมการผลิตอีเว้นท์ (Event Producer) 
 • ผู้กํากับเวทีอีเว้นท์ (Stage Manager) 
 • นักวางแผนกลยุทธ (Strategic Event Planner) 
 • นักบริหารงานลูกค้า (Account Executive) 
 • นักขายสปอนเซอร์ (Sponsorship Sale) 
 • นักออกแบบอีเว้นท์ (Creative) 
 • นักเขียนสคริปต์อีเว้นท์ (Scriptwriter) 
 • ผู้ออกแบบงานกราฟิก (Graphic Designer) 
 • นักออกแบบเวที (Stage and Decoration Designer) 
 • นักออกแบบนิทรรศการ (Exhibition Designer) 
 • นักออกแบบแสงสี (Lighting Designer) 
 • นักออกแบบเสียง (Sound Designer) 
 • ผู้กํากับการแสดง/โชว์ (Show Director) 
 • ควบคุมงานด้านภาพ (VDO Presentation Editor) 
 • นักออกแบบสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia Designer) 
 • เจ้าของ (Event Organizer)
We Coach How to Design Experience
เทอมแรก 25,980
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 359,280
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม)

Bachelor of Arts (Event Production and MICE Management)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม

Event Production and MICE Management


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

 • ม.6 หรือเทียบเท่า,
 • ปวช.,
 • ปวส. (เทียบโอนได้)
img
BUCA X CMO รวมพลังต่อยอด Creative Event Production ยืนหนึ่ง
2023-08-31
img
วิ่งสู่เส้นชัย "Run Around Mini Marathon 2023" โปรเจกต์ฝีมือเด็ก EVENT BU
2023-06-26
img
BU X R'BONNEY GABRIEL Miss Universe 2022 แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แฟชั่นที่ยั่งยืน
2023-05-31
img
Event BU บุกพบพี่ๆ สื่อมวลชน เรียนรู้ลงสนามจริงโปรโมทคอนเสิร์ต
2023-04-18
img
โชว์ผลงานเด็ก Event BU ผ่านนิทรรศการภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “Over Over เกินปุยมุ้ย”
2023-03-16
img
EVENT BU X MUSE K AGENCY พาเด็กลงสนามจริง รุ่น 2
2023-03-13
img
ปั้นเด็ก Event BU สู่การเป็นนักอีเว้นท์พร้อมทำงานยุคดิจิทัล
2023-02-23
img
รวมพลังเด็กอีเว้นท์ฯ ปลุก Soft Power โชว์เสน่ห์แบบไทยไทย
2023-02-16
img
เด็ก Event BU เรียนรู้ประสบการณ์จริงผ่านงาน SX2022
2023-02-13
img
เด็ก BUSEM X EVENT รวมพลังคว้ารางวัลไอเดีย Startup ด้านพลังงาน
2023-01-11