สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม

หลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานทั้งภายในประเทศและทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหลักสูตรในมุมมองความคิดใหม่ที่ไม่ได้สร้างเพียงมนุษย์งานอีเว้นท์และไมซ์ แต่เป็นครีเอทีฟ ดีไซน์เนอร์ หรือเจ้าของธุรกิจสร้างสรรค์ด้านอีเว้นท์และไมซ์ที่ตอบโจทย์ตลาดงานในทุกมิติ หลักสูตรออกแบบผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ การเป็นผู้ประกอบการและทักษะด้านการผลิตแบบนิเทศศาสตร์ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการออกแบบและผลิตอีเว้นท์และไมซ์ที่แปลกใหม่สร้างสรรค์ นอกจากนั้นยังมีสมาคมวิชาชีพด้านการผลิตอีเว้นท์และการจัดการไมซ์ร่วมออกแบบหลักสูตร เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามตลาดงาน นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งแนวคิด รูปแบบ กระบวนการผลิตอย่างมืออาชีพและเพียบพร้อมด้วยทักษะวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์รอบด้านและสามารถทำงานได้ในธุรกิจสื่อประเภทต่างๆ

We Coach How to Design Experience
เทอมแรก   25,980

ตลอดหลักสูตร 4 ปี   359,280
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด ทุน BU Bright)
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2566
ทุนการศึกษานี้มีจำนวนจำกัด โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม)

Bachelor of Arts (Event Production and MICE Management)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม

Event Production and MICE Management


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)
img
สุดฟิน เด็กอีเว้นท์ฯ เนรมิตงานดนตรีและศิลปะ ส่งความสุขใจกลางเมือง
2022-08-05
img
เด็กอีเว้นท์ร่วมทีมในงาน Global Submit ต้อนรับผู้นำหญิงโลก
2022-08-01
img
เด็กอีเว้นท์ฯ ครีเอท “รสมือยมจินเดย์” หวนคืนรสชาติให้หายคิดถึง
2022-06-22
img
เด็กอีเว้นท์ฯ ยกทีมลงมือทำงานจริงผ่านโปรเจกต์ “Mango Art Festival”
2022-06-20
img
Summer Pop Music Space
2022-05-25
img
เด็กอีเว้นท์ฯ x ช่างชุ่ย จัดงาน “เสพสุข” ความสุขที่สร้างได้
2022-05-05
img
Young Event Organizer ปั้นนักจัดอีเว้นท์รุ่นใหม่เข้าสู่วงการ
2022-03-04
img
Online Event เรียนรู้ลงมือทำงานจริง มอบรายได้ทั้งหมดให้น้องๆ ยุวพัฒน์
2021-12-21
img
เด็ก BU โชว์สกิลจัดการแสดง Performance Show & Fashion Show “ผ้าขาวม้าทอใจ 64”
2021-11-26
img
ภาควิชาอีเว้นท์ฯ จัด Event Master Class สุดพิเศษ เปิดประสบการณ์อีเว้นท์แบบมืออาชีพ
2021-10-06