School of Communication Arts — Programs

Broadcasting and Streaming Media Production

คณะนิเทศศาสตร์ — สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง
BROADCASTING | คณะนิเทศศาสตร์

ในยุคที่มีการใช้งานสื่อสตรีมมิ่งมากขึ้น เห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการทำงานกำลังปรับตัวเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และการสตรีมมิ่ง มีความสำคัญมากขึ้น รูปแบบวิธีการนำเสนอมีความหลากหลาย เน้นการจับประเด็นเหตุการณ์ สร้างคอนเท้นต์ให้น่าสนใจ เจาะลึกใน หลากหลายวงการ และการทำโปรดักชั่นสอดคล้องกับแพลตฟอร์มออกอากาศและกลุ่มเป้าหมาย

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่จะเน้นการศึกษาด้าน Broadcasting ในรูปแบบการเรียนที่หลากหลายแล้ว แต่ยังเน้นการผลิตรายการที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักศึกษา ทำให้นักศึกษามีทักษะการทำงานในยุคที่สื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย นอกจากนี้ยังเสริมการผลิตเนื้อหาการผลิตสื่อที่หลากหลาย เพื่อรองรับการผลิตรายการทั้งละคร ซีรีส์ และรายการข่าวออนไลน์ สร้างผลงานตอบโจทย์การผลิตสื่อทุกแพลตฟอร์ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับความเป็นสากล 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้

 • เน้นการผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆ  ผ่านสื่อสตรีมมิ่งทุกรูปแบบ
 • มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน 
 • มีรายวิชาที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เช่น Introduction to Broadcasting and Streaming Media
 • ใช้ทักษะผสมผสานของแพลตฟอร์มที่หลากหลาย รู้จักมุมมองเชิงการตลาด และเข้าใจกลุ่มผู้ชม ได้รับความรู้ครบทุกด้านสำหรับผลิตสื่อในยุคดิจิทัล ทั้งการผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์แบบดั้งเดิม และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง 
 • เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาและวิธีการสื่อสาร ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ
 • ได้เรียนกับอุปกรณ์ทันสมัยในทุกแพลตฟอร์มเทียบเท่าวงการวิชาชีพ
 • มีกลุ่มวิชาเฉพาะด้านการรายการข่าวออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการทำงานสำหรับสายงานด้านข่าวเพิ่มมากขึ้น
 • พันธมิตรชั้นนำ มีชื่อเสียงระดับประเทศ
 • นักศึกษาได้ผลิตผลงาน และทำกิจกรรมในชั้นเรียน เพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
 • มีเครือข่ายศิษย์เก่าประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมวิชาชีพ 
ชื่อปริญญา
นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง)
Bachelor of Communication Arts (Broadcasting and Streaming Media Production)
คณะนิเทศศาสตร์
School of Communication Arts
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง
Broadcasting and Streaming Media Production
Cosmetic Image
เด็กนิเทศฯ สายกิจกรรม เบื้องหน้า&เบื้องหลัง | เมย์นี่ เมธาวี สาขาบรอดแคสต์ติ้งฯ
เด็กนิเทศฯ สายกิจกรรม เบื้องหน้า&เบื้องหลัง | เมย์นี่ เมธาวี สาขาบรอดแคสต์ติ้งฯ
Facilities
Featured
stories
เสียงจากรุ่นพี่
Fadear Saiphia คณะนิเทศศาสตร์ - สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง
BU เป็นที่ที่เราได้ปล่อยไอเดียและเป็นตัวเองได้เต็มที่ อาจารย์สุดคูล เพื่อนๆ น่ารัก เรียนสนุกได้ลงมือทำจริงตลอด ประสบการณ์แน่นเว่อร์ ฟีลไม่ได้เก่งแต่เกิด แต่มาเจิดที่ BU ของแทร่! 🤩✨
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่งจบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้

เรียนจบแล้วมีโอกาสได้งานทำสูง เรียนกับอุปกรณ์จริงในระดับอุตสาหกรรม พร้อมทำงานจริงก่อนเรียนจบ บัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์จึงเป็นที่ต้องการของตลาดงานทั้งในและต่างประเทศ

 • เจ้าของรายการทางสื่อสตรีมมิ่ง (YouTuber)
 • ผู้ควบคุมการผลิตรายการทางพอดแคสต์ (Podcast Program Producer)
 • ผู้ควบคุมการผลิตรายการทางวิทยุกระจายเสียง (Radio Program Producer)
 • ผู้ควบคุมการผลิตรายการ (Broadcasting and Streaming Program Producer)
 • ผู้เขียนบท (Script Writer)
 • ผู้กํากับเวที (Stage Director)
 • นักแสดง (Actor / Actress)
 • ผู้กํากับภาพ (Director of Photography)
 • ผู้ฝึกสอนการแสดง (Acting Coach)
 • ผู้ดําเนินรายการทางสื่อสตรีมมิ่ง วิทยุ โทรทัศน์ (Program Host)
 • ผู้กํากับรายการสื่อสตรีมมิง (Program Director)
 • ผู้ออกแบบสร้างสรรค์งานผลิตรายการ (Production Designer)
 • ผู้ออกแบบงานกราฟิกทางบรอดแคสติ้งและสื่อสตรีมมิ่ง (Television Graphic Designer)
 • ผู้สื่อข่าวทางสื่อสตรีมมิ่ง (Streaming Media News Reporter)

รวมถึงสายอาชีพใหม่ๆ ซึ่งเป็นทักษะที่ตลาดงานต้องการ

 • Creative Marketing
 • Content Storyteller
 • Critic
 • Streaming Provider 
Cosmetic Image Cosmetic Image
Alumni
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง
การเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัล (Digital Media Production)
การออกแบบเสียงและดนตรี (Sound and Music Design)
การผลิตรายการพอดแคสต์และรายการสด (Podcast & Live Production)
การผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์สำหรับงานเสียงและดนตรี (Creative Content for Sound and Music)
การผลิตรายการบนยูทูป (YouTube Production)
การผลิตสื่อ (VR / AR) Virtual Reality and Augmented Reality for Media Production
การออกแบบฉาก (Set Design)
การแสดงและกำกับการแสดงละครโทรทัศน์ (Acting and Directing for TV Drama)
การพัฒนาบท (Script Development)
การผลิตละครโทรทัศน์ (TV Drama Production)

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ด้านการรายการข่าวออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในการทำงานสำหรับสายงานด้านข่าวเพิ่มมากขึ้น
- เทคนิคการหาข่าวเชิงสืบสวน (Investigative Techniques)
- วารสารศาสตร์มือถือ (Mobile Journalism)
- การสร้างบล็อกและวล็อกด้านไลฟ์สไตล์ (Blog and Vlog for Lifestyle)
การสมัครเรียน
คณะนิเทศศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 26,280 บาท
ตลอดหลักสูตร 352,080 บาท