School of Humanities and Tourism Management — Programs

Hotel Management

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว — สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
HOTEL MANAGEMENT | คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

เรียนรู้งานบริการและการจัดการโรงแรมในทุกขั้นตอน การเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องพักโรงแรมแบบ Standard  แบบ Deluxe และแบบ Suite ห้องฝึกปูเตียง ห้องจัดดอกไม้ ห้องสปา ห้องครัว ภัตตาคาร คาเฟ่ และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม พร้อมเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยโครงการทัศนศึกษาและดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และโครงการศึกษาภาษาและฝึกงานโรงแรมในต่างประเทศ

มี 4 Tracks ให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความสนใจ ได้แก่ 

1. Food & Beverage 

2. Wellness & Spa

3. Entrepreneur 

4. Banquet & Catering 

 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้

 • เรียนทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติในทุกทักษะที่สำคัญของงานโรงแรม
 • เลือกภาษาที่ 3 ได้ตามความสนใจ (เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี)
 • ได้ฝึกปฏิบัติในบรรยากาศเสมือนจริง ในห้องปฏิบัติการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อุปกรณ์ครบแบบ 1 ต่อ 1 เข้าถึงทุกการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
 • อาจารย์ประจำมีความเชี่ยวชาญ อาจารย์พิเศษมีชื่อเสียงและมากด้วยประสบการณ์
 • ส่งเสริมทักษะที่หลากหลายเพื่อนำไปต่อยอดการทำงานและธุรกิจ
 • มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งในสถาบันการศึกษาต่างประเทศและสายงานบริหาร เพื่อฝึกงานกับโรงแรมชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • เสริมทักษะการเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการ
 • โครงการ 3+1 ได้เรียนและฝึกงานจริง เตรียมความพร้อมเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3 ปี ฝึกงานจริงที่สวิตเซอร์แลนด์ 1 ปี ได้รับปริญญาตรี 2 ใบ จาก 3 สถาบัน  IMI ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับ Manchester Metro Politant ประเทศอังกฤษ และปริญญาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในด้านการจัดการการโรงแรม และต้องการศึกษาต่อที่ ม.กรุงเทพ ก็สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 2 ปี โดยการเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ 

ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการโรงแรม)
Bachelor of Arts (Hotel Management)
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
School of Humanities and Tourism Management
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
Hotel Management
Cosmetic Image
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

ดูวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม
วันนี้พี่รับบทเป็น "บาริสต้า" 1 วันที่ BU Cafe' ☕️ เรียนรู้การทำเครื่องดื่ม พร้อมเสิร์ฟลูกค้าจริง
อยากเป็นเชฟ อยากเปิดร้าน ต้องที่ ม.กรุงเทพ
เชฟฟาง-ณัฐพงศ์ หน่อชูเวช เชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารตะวันตก
เชฟจากัวร์-ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ เชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย
Facilities
Featured
stories
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมจบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้

สายงานด้านโรงแรม

 • ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้าแผนกโรงแรม
 • ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและแผนกฝึกอบรมของโรงแรม
 • พนักงานระดับปฏิบัติการโรงแรม (Room Division / Food and Beverage Division )

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 • เชฟ (Chef)
 • เชฟเบเกอรีและขนมอบ (Pastry Chef)
 • บาริสต้า (Barista)
 • นักออกแบบตกแต่งอาหาร (Food Stylist)
 • นักจัดดอกไม้ (Florist)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ (Sommelier)
 • บาร์เทนเดอร์ (Bartender)

ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ ร้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

 • เจ้าของกิจการด้านร้านอาหาร (Restaurant Owner)
 • เจ้าของกิจการร้านกาแฟ (Café Owner)
 • เจ้าของร้านอาหาร (Restaurant Owner)
 • บล็อกเกอร์ด้านอาหาร Food Blogger
 • บล็อกเกอร์ด้านโรงแรม Hotel Blogger
Cosmetic Image Cosmetic Image
Alumni
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
- Inner and Outer Self Development
- Restaurant
- Banquet Cookery
- Wellness Cuisine and Beverage
- Hotel Business Project
การสมัครเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 26,580 บาท
ตลอดหลักสูตร 355,680 บาท