สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

หลักสูตรปีการศึกษา 2567

เรียนรู้งานบริการและการจัดการโรงแรมในทุกขั้นตอน การเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องพักโรงแรมแบบ Standard  แบบ Deluxe และแบบ Suite ห้องฝึกปูเตียง ห้องจัดดอกไม้ ห้องสปา ห้องครัว ภัตตาคาร คาเฟ่ และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม พร้อมเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยโครงการทัศนศึกษาและดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และโครงการศึกษาภาษาและฝึกงานโรงแรมในต่างประเทศ

มี 4 Tracks ให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความสนใจ ได้แก่ 

1. Food & Beverage 

2. Wellness & Spa

3. Entrepreneur 

4. Banquet & Catering 

 เรียนทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติในทุกทักษะที่สำคัญของงานโรงแรม

 • เลือกภาษาที่ 3 ได้ตามความสนใจ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี)

 • ได้ฝึกปฏิบัติในบรรยากาศเสมือนจริง ในห้องปฏิบัติการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เข้าถึงทุกการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

 • อาจารย์ประจำมีความเชี่ยวชาญ จบจากสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ อาจารย์พิเศษมีชื่อเสียงและมากด้วยประสบการณ์

 • มีกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่

 • ส่งเสริมทักษะที่หลากหลายเพื่อนำไปต่อยอดการทำงานและธุรกิจ

 • มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งในสถาบันการศึกษาต่างประเทศและสายงานบริหาร เพื่อฝึกงานกับโรงแรมชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • เสริมทักษะการเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการ สนับสนุนการทำงานธุรกิจการบริการรูปแบบใหม่มากขึ้น

 • มุ่งเน้นบ่มเพาะทักษะทั้งทักษะการทำงานและทักษะส่วนบุคคล 

 • สนับสนุนการได้งานทำ ผลักดันให้นักศึกษาได้ฝึกงานและมีรายได้ระหว่างเรียน

 • โครงการ 3+1 ได้เรียนและฝึกงานจริง เตรียมความพร้อมเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3 ปี ฝึกงานจริงที่สวิตเซอร์แลนด์ 1 ปี ได้รับปริญญาตรี 2 ใบ จาก 3 สถาบัน IMI ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับ Manchester Metropolitan University, UK ประเทศอังกฤษ และปริญญาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ


สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม หากต้องศึกษาต่อคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ม.กรุงเทพ สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้

เน้นความเชี่ยวชาญด้านงานบริการ ด้านภาษา ด้านการบริหารการจัดการการโรงแรม ได้ฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน
เทอมแรก 26,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 355,680
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการโรงแรม)

Bachelor of Arts (Hotel Management)

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

School of Humanities and Tourism Management

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

Hotel Management


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

 • ม.6 หรือเทียบเท่า,
 • ปวช.,
 • ปวส. (เทียบโอนได้)

เทียบโอน ปวส. ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด
img
ยกนิ้วให้เด็กมนุษย์ฯ กวาด 12 รางวัลการแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติ (TICC)
2023-09-06
img
คณะมนุษย์ฯ ได้รับการรับรองเป็นหน่วยอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP)
2023-08-10
img
BUHTM และ BUI จับมือ IHG เครือโรงแรมระดับโลก ร่วมกันพัฒนานักศึกษา
2023-07-06
img
YES, CHEF! เด็ก BUHTM รับรางวัลโชว์เสน่ห์กลิ่นอายอาหารไทยสู่นานาชาติ
2023-07-05
img
คณะมนุษย์ฯ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการทางศิลปศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ
2023-06-30
img
คณะมนุษย์ฯ รวมศิษย์เก่า พันธมิตร แบ่งปันความรู้ ก้าวสู่โลกการทำงานจริง
2023-05-29
img
เด็กมนุษย์ฯ คว้า 2 รางวัลโชว์ฝีมือชูเอกลักษณ์รสชาติไทย TICC 2022
2022-10-18
img
เด็กมนุษย์ฯ ยกทีมคว้ารองชนะเลิศประดิษฐ์บายศรีเฉลิมพระเกียรติ
2022-10-10
img
อาจารย์คณะมนุษย์ฯ ร่วมทีมที่ปรึกษาพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
2022-07-26
img
ศิษย์เก่า คณะมนุษย์ฯ คว้ารางวัลการแข่งขันบาร์เทนเดอร์ระดับประเทศ
2022-05-27
คุณปริยวิทย์ สุวรรณมาศ
CEO
Madison Bed & Breakfast
คุณสิทธิธาน เชื้ออิว
เจ้าของร้าน
ร้านจีบหนวด
คุณอรรถพล วันสา
Head Chef
Beg for More, Florida, USA
คุณชภรภัช ดาภาชุติสรรค์
Executive Chef, เจ้าของร้าน
๋J-Cups by Chef Jib