คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Alumni

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว — ศิษย์เก่า — คุณรุ่งรัตน์ ลิ้มภัทรบริบูรณ์
คุณรุ่งรัตน์ ลิ้มภัทรบริบูรณ์
M Gallery - Assistant Human Resources & Training Manager M Gallery
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว