คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Alumni

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว — ศิษย์เก่า — คุณชยานันท์ เจริญรัตน์
คุณชยานันท์ เจริญรัตน์
เจ้าของธุรกิจโรงเรียนสอนทำเบเกอรี และร้านเบเกอรี่ขนมปราง -
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว