คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Facilities

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว — ห้องปฏิบัติการ — ห้องปฏิบัติการปูเตียง The BED Plus
ห้องปฏิบัติการปูเตียง The BED Plus
สัมผัสบรรยากาศการทำงานจริงกับห้องปฏิบัติการปูเตียง สอนทุกอย่างด้านการจัดการโรงแรม ตั้งแต่งานพื้นฐานไปจนถึงงานบริหาร ครอบคลุมการทำงานทุกฝ่ายในโรงแรม การปูเตียง โดยห้องนี้เป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะพร้อมให้เราได้ลงมือทำจริง

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สถานที่ตั้ง
เวลาเปิดให้บริการ

การสมัครเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว