ศิษย์เก่า

คุณรณชิต จิระบูลย์พันธ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สีนวลการท่องเที่ยว
คุณปริญญา เลิศอุปถัมภ์
ผู้ดูแลการผลิต
คุณธาดา เศรษฐบุตร
บรรณาธิการข่าว
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
คุณคงกะพัน แสงสุริยะ
นักร้อง นักแสดง ผู้ดำเนินรายการบางอ้อ
คุณธนกฤต แผนสท้าน
ผู้จัดการบริษัท
บริษัทในเครือจาโรเม่คอฟฟี่
คุณรฐา โพธิ์งาม
นักร้องและนักแสดง
คุณศรัณย์ พินิจสอน
Assistant Executive Housekeeper
Hotel Muse Bangkok
คุณวลีพร เดี่ยววานิช
B52 Beach Resort