ศิษย์เก่า

คุณปริญญา เลิศอุปถัมภ์
ผู้ดูแลการผลิต
คุณรฐา โพธิ์งาม
นักร้องและนักแสดง
คุณธาดา เศรษฐบุตร
บรรณาธิการข่าว
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
คุณคงกะพัน แสงสุริยะ
นักร้อง นักแสดง ผู้ดำเนินรายการบางอ้อ
คุณธนกฤต แผนสท้าน
ผู้จัดการบริษัท
บริษัทในเครือจาโรเม่คอฟฟี่
คุณศรัณย์ พินิจสอน
Assistant Executive Housekeeper
Hotel Muse Bangkok
คุณวลีพร เดี่ยววานิช
B52 Beach Resort
คุณไพลิน สัจจานิตย์
Bartender & Mixologist