คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

ก้าวสู่ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง สู่การเป็นทั้งเจ้าของภัตตาคาร คอฟฟี่ช็อปใน BU Restaurant และ BU Cafe เพื่อมอบประสบการณ์ตรงผ่านการเรียนรู้ทางวิชาการ และการฝึกปฎิบัติ ภายในห้องปฎิบัติการที่จำลองและเครื่องบินจำลอง เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการปฎิบัติงานเฉพาะสาขาแก่นักศึกษา ตลอดจนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกและทดลองทำงานไปประกอบอาชีพของตนเอง รวมถึงการมุ่งเน้นการเรียนทักษะที่หลากหลาย อาทิ การจัดการและการบริหารงานอุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งทักษะในด้านการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษารัสเซีย และภาษาในอาเซียน อาทิ ภาษาอาฮาซา ภาษาเวียดนาม ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ โดยเลือกเรียนตามความสนใจทั้งวิชาเอก และวิชาโท นอกจากนี้ยังส่งเสริมการฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ

 

#BUHTM
สัมผัสกับประสบการณ์จริง อาคารเรียน Tourism Tower ตึกสวยทันสมัย ให้ฝึกปฏิบัติจริง ทั้งการโรงแรม การบิน การท่องเที่ยว บินเชี่ยวเที่ยวสนุก ได้ทุกภาษา
  • Phantakarn Ritsila Mb

  • คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

ผมเด็กคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการท่องเที่ยว รหัส 155 จริงๆส่วนตัวผมเองไม่ได้ตั้งใจเรียนในสาขานี้ แหวกแนวไปอยู่สถาปัตแต่ด้วยความที่ครอบครัวอยากให้ทำงานด้านสายการบินหรือการท่องเที่ยวผมก็เลยเลือกที่จะเรียนสาขานี้ ยากน่ะที่เรียนสาขาที่เราไม่ได้ชอบ จนผมได้เจออาจารย์ของภาคคณะนี้อาจารย์สามารถเปลี่ยนผมได้เปลี่ยนจากเด็กที่แหวกแนว เด็กเกเร เด็กที่ไม่เคยตั้งใจเรียนให้รักการท่องเที่ยว แถมยังมาเจอเพื่อนที่สายลุยเหมือนกันอีก ออกทริปทีคงไม่ต้องพูดว่ามันส์ขนาดไหน นิ่แหระ ผมได้รับสิ่งดีๆจากอาจารย์ และเพื่อนๆจากการท่องเที่ยว จนทำให้ผม ได้ก้าวข้ามหลายขั้น มาเป็นหัวหน้าทัวร์เดินทางเส้นทางเอเชีย และสอบติดสายการบินแห่งนึงครับ และสำคัญที่สุด คือ ผมได้ปรับใบปริญญาให้กับครอบครัวผมแล้วครับ #ขอบคุณHTM #ขอบคุณครูอาจารย์ #ขอบคุณเพื่อนๆ #ของคุณครอบครัว #ของคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับ

  • Suthee Bally Sertsri Jamkrajang

  • คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

สำหรับตัวผมเองนั้นจบจากคณะมนุษยศาสตร์ รหัส 151 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว และได้ทำงานในสายงานที่ตรงกับตัวเอง นั้นคือ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการการโรงแรม สิ่งที่ผมได้รับในวันนั้น ทำให้ผมสามารถนำมาถ่ายทอดให้กับศิษย์ของผมในวันนี้ นั่นคือความรู้ในด้านอาหารและงานบริการ ที่เราได้สั่งสอนเค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของสายงาน และผมสัญญาจะสร้างเด็กๆของผมให้ตอบโจทย์กับสายงานทางด้านธุรกิจบริการให้ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้