คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดสอน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรภาษาอังกฤษ  หลักสูตรการจัดการการโรงแรม หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการ และการประชุม หลักสูตรการจัดการธุรกิจสายการบิน และหลักสูตรศิลปะการประกอบและออกแบบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) การเรียนในทุกหลักสูตรมุ่งเน้นบ่มเพาะผู้เรียนแบบ Work Learn Play เพื่อให้ทุกคนได้สนุกสนานผ่านการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน นอกจากความรู้ทางวิชาการที่เข้มแข็งแล้ว นักศึกษายังจะได้รับการบ่มเพาะทักษะสำหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 รวมถึงภาษาต่างประเทศ อาทิ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี

เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านวิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพยังมี Tourism Tower ซึ่งเป็นอาคารปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการสุดทันสมัย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการด้านการจัดการการโรงแรม ห้องปฏิบัติการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ห้องปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว และห้องปฏิบัติการด้านการบิน ให้นักศึกษาในทุกหลักสูตรได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริง อีกทั้ง ยังได้รับโอกาสในการฝึกงานสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานชั้นนำทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นมืออาชีพทันทีเมื่อเรียนจบ

 

#BUHTM
สัมผัสกับประสบการณ์จริง อาคารเรียน Tourism Tower ตึกสวยทันสมัย ให้ฝึกปฏิบัติจริง ทั้งการโรงแรม การบิน การท่องเที่ยว บินเชี่ยวเที่ยวสนุก ได้ทุกภาษา
  • Phantakarn Ritsila Mb

  • คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

ผมเด็กคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการท่องเที่ยว รหัส 155 จริงๆส่วนตัวผมเองไม่ได้ตั้งใจเรียนในสาขานี้ แหวกแนวไปอยู่สถาปัตแต่ด้วยความที่ครอบครัวอยากให้ทำงานด้านสายการบินหรือการท่องเที่ยวผมก็เลยเลือกที่จะเรียนสาขานี้ ยากน่ะที่เรียนสาขาที่เราไม่ได้ชอบ จนผมได้เจออาจารย์ของภาคคณะนี้อาจารย์สามารถเปลี่ยนผมได้เปลี่ยนจากเด็กที่แหวกแนว เด็กเกเร เด็กที่ไม่เคยตั้งใจเรียนให้รักการท่องเที่ยว แถมยังมาเจอเพื่อนที่สายลุยเหมือนกันอีก ออกทริปทีคงไม่ต้องพูดว่ามันส์ขนาดไหน นิ่แหระ ผมได้รับสิ่งดีๆจากอาจารย์ และเพื่อนๆจากการท่องเที่ยว จนทำให้ผม ได้ก้าวข้ามหลายขั้น มาเป็นหัวหน้าทัวร์เดินทางเส้นทางเอเชีย และสอบติดสายการบินแห่งนึงครับ และสำคัญที่สุด คือ ผมได้ปรับใบปริญญาให้กับครอบครัวผมแล้วครับ #ขอบคุณHTM #ขอบคุณครูอาจารย์ #ขอบคุณเพื่อนๆ #ของคุณครอบครัว #ของคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับ