คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Alumni

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว — ศิษย์เก่า — คุณนพวรรธน์ พัฒน์ทอง
คุณนพวรรธน์ พัฒน์ทอง
Mandarin Oriental Bangkok - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย Assistant Director of Sales & Marketing Mandarin Oriental Bangkok
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว