คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Facilities

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว — ห้องปฏิบัติการ — ห้องซักรีด The Laundry
ห้องซักรีด The Laundry
ในส่วนของงานบริการด้านการโรงแรม เราก็มีห้องปฏิบัติการฝึกสอนงานซักรีด ภายในห้องมีอุปกรณ์เครื่องซักรีด เครื่องอบผ้าแบบที่ใช้กันในโรงแรมหรือธุรกิจซักรีดขนาดใหญ่ ใช้งานจริง น้องๆ ได้ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ขั้นตอนเมื่อได้ไปทำงานจริง เพื่อจะได้เรียนรู้เทคนิคและแนะนำผู้ที่ปฏิบัติงานได้

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สถานที่ตั้ง
เวลาเปิดให้บริการ

การสมัครเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว