คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Facilities

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว — ห้องปฏิบัติการ — ห้องจัดเลี้ยง The Banquet
ห้องจัดเลี้ยง The Banquet
ห้องจัดงานขนาดกลาง ที่ออกแบบมาอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นงานประชุม งานสัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์ ก็สามารถรองรับได้ทุกงาน

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สถานที่ตั้ง
เวลาเปิดให้บริการ

การสมัครเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว