คณะนิเทศศาสตร์

Alumni

คณะนิเทศศาสตร์ — ศิษย์เก่า — คุณวิศรุต ปิยกุละวัฒน์
คุณวิศรุต ปิยกุละวัฒน์
บริษัท โฟร์คิงส์ สตูดิโอ จํากัด (ดิจิทัลเอเจนซี่เเละโปรดักชั่นเฮ้าส์) - CEO เเละกรรมการผู้จัดการ
คณะนิเทศศาสตร์

สายงานด้านสื่อสารมวลชน ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
อุปนายก สมาคมนักวิทยุเเละโทรทัศน์ เเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อุปนายก สมาคมสื่อดิจิทัลเพื่อผู้บริโภค ( ประเทศไทย )

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที