คณะนิเทศศาสตร์

Facilities

คณะนิเทศศาสตร์ — ห้องปฏิบัติการ — Production Lab
Production Lab
อีกห้องปฏิบัติการสำหรับงานด้าน Pre Production หรืองานที่ต้องทำหลังการถ่ายทำรายการของเด็ก BRS สาขาวิชาบรอดแคสติ้งและการผลิตสื่อสตรีมมิง ที่จะใช้สำหรับงานตัดต่อ งานกราฟิก หรืองาน Visual Studio ด้วยโปรแกรมและคอมพิวเตอร์ที่พร้อมรองรับการทำงานได้อย่างมืออาชีพในวงการค่ะ

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สถานที่ตั้ง
เวลาเปิดให้บริการ

การสมัครเรียน
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที