คณะนิเทศศาสตร์

Alumni

คณะนิเทศศาสตร์ — ศิษย์เก่า — คุณภาณุภัทร์ สุกัลยารักษ์
คุณภาณุภัทร์ สุกัลยารักษ์
เพจท่องเที่ยว Go Went Go - เจ้าของเพจท่องเที่ยว Go Went Go
คณะนิเทศศาสตร์
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที