คณะนิเทศศาสตร์

Alumni

คณะนิเทศศาสตร์ — ศิษย์เก่า — คุณผึ้งนภา คล่องพยาบาล
คุณผึ้งนภา คล่องพยาบาล
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) - บรรณาธิการข่าว “จับตาสถานการณ์” และผู้ประกาศข่าว
คณะนิเทศศาสตร์
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที