คณะนิเทศศาสตร์

Alumni

คณะนิเทศศาสตร์ — ศิษย์เก่า — คุณสวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา
คุณสวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา
สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 - ผู้ประกาศข่าว
คณะนิเทศศาสตร์
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที