CMO Group
ความร่วมมือภายในประเทศ
MOU
ร่วมมือกับ: คณะนิเทศศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์

โอกาสสุดพิเศษที่ปังจริงยิ่งกว่า กับการต่อยอดความสามารถของเด็กอีเว้นท์คนเก่งตั้งแต่ยังเรียนอยู่ โดยพันธมิตรที่เข้มแข็ง บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) หรือ CMO ผู้นำธุรกิจสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรแห่งอาเซียนครอบคลุมธุรกิจด้านอีเว้นท์ ได้เปิดโอกาสและร่วมมือกับทาง@สาขาการผลิตอีเว้นท์ การจัดนิทรรศการและการประชุม ในโครงการ CMOxEVENTBU ให้เด็กอีเว้นท์ ม.กรุงเทพ ได้ร่วมทำงานจริงในฐานะบุคลากรขององค์กร รับตำแหน่งและมีบทบาทหน้าที่การทำงาน เพื่อพัฒนานักจัดอีเว้นท์รุ่นใหม่ให้ได้แจ้งเกิดในวงการอีเว้นท์ที่ปังยิ่งขึ้น!

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที