คณะนิเทศศาสตร์

Facilities

คณะนิเทศศาสตร์ — ห้องปฏิบัติการ — ห้องบันทึกเสียง
ห้องบันทึกเสียง
มาดูอีกห้องเรียนที่เกี่ยวกับงานเสียงกันบ้างค่ะ “ห้องบันทึกเสียง” ห้องนี้สามารถใช้อัดเสียงเพื่อนำไปใช้ในงานต่างๆ ทั้งการอัดเสียงสปอตวิทยุ อัดเสียงร้องเพลง อัดเสียงพากย์โฆษณา ไตเติ้ลรายการ หนังสั้น ซึ่งภายในห้องจะมีแผงควบคุม พร้อมโปรแกรมที่รองรับการบันทึกเสียงระดับเดียวกันกับมืออาชีพที่ใช้กันแบบจริงๆ และไม่ต้องกลัวว่าห้องนี้จะไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เพราะมีให้นักศึกษาใช้งานถึง 8 ห้องกันเลยทีเดียว

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สถานที่ตั้ง
เวลาเปิดให้บริการ

การสมัครเรียน
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที