มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การฝึกงานและสหกิจศึกษา

ฝึกปฏิบัติจริง ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ

  • แหล่งที่มา: คณะนิเทศศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 28 มิถุนายน 2561, 17:00:44 น.