คณะนิเทศศาสตร์

Partner

คณะนิเทศศาสตร์ — พันธมิตร — สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ความร่วมมือภายในประเทศ
Partner
ร่วมมือกับ: คณะนิเทศศาสตร์
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที