คณะนิเทศศาสตร์

Alumni

คณะนิเทศศาสตร์ — ศิษย์เก่า — คุณเจนนิสา กิจจาชาญชัยกุล
คุณเจนนิสา กิจจาชาญชัยกุล
บริษัท Beyond Goal - Jr. Creative Event
คณะนิเทศศาสตร์
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที