คณะนิเทศศาสตร์

Facilities

คณะนิเทศศาสตร์ — ห้องปฏิบัติการ — ห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดง
ห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดง
นี่คือห้องแอคติ้งที่เด็ก PA หรือเด็กการแสดงจะใช้เรียนและซ้อมการแสดงกันค่ะ ห้องนี้จะเป็นห้องกระจกเงายาว สามารถใช้เรียนวิชาต่างๆ และซ้อมร้องเพลง ละครเวที คลาสแอคติ้ง หรือแดนซ์กระจายแค่ไหน ห้องนี้ก็พร้อมให้เราได้ใช้กันแบบจัดเต็มแน่นอนค่ะ

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สถานที่ตั้ง
เวลาเปิดให้บริการ

การสมัครเรียน
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที