จบแล้วทำงานอะไรดี

 

 

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

 • นักประชาสัมพันธ์

 • พนักงานสื่อสารองค์กร

 • พนักงานบริษัทตัวแทนด้านการประชาสัมพันธ์

 • พนักงานบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์

 • พนักงานบริษัทรับออกแบบและจัดกิจกรรม

 • พนักงานด้านลูกค้าสัมพันธ์

 • นักลงทุนสัมพันธ์

 • สื่อมวลชนสัมพันธ์

 • นักวิจัย

 • นักวิเคราะห์เพื่อการประชาสัมพันธ์

 • นักเขียน

 • นักถ่ายภาพ

 • นักออกแบบ

 • นักผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

 • ที่ปรึกษากลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

 •  

สาขาวิชาวารสารศาสตร์

 • ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์

 • ผู้ประกาศข่าว

 • บรรณาธิการ

 • คอลัมนิสต์

 • นักเขียนอิสระ

 • พิสูจน์อักษร

 • ช่างภาพหนังสือพิมพ์นิตยสาร

 • กราฟิกดีไซเนอร์

 • สไตลิสต์

 • เจ้าหน้าที่ตัดต่อ

 • นักพากย์กีฬา

 • ผู้สื่อข่าวกีฬา

 • บล็อคเกอร์

 • นักรีวิวสินค้า รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว รีวิวอาหาร

 

สาขาวิชาการโฆษณา

 • นักสร้างสรรค์โฆษณา (Creative)

 • ผู้กํากับศิลป์ (Art Director)

 • ผู้เขียนบทโฆษณา (Copywriter)

 • ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive, Account Manager, Account Director)

 • ผู้วางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planner)

 • ผู้วางแผนสื่อโฆษณา (Media Planner)

 • ผู้ซื้อสื่อโฆษณา (Media Buyer)

 • ผู้ออกแบบกราฟิกทางสื่อสิ่งพิมพเพื่อการโฆษณา (Graphic Designer)

 • ผู้ควบคุมการผลิตงานโฆษณา (Producer)

 • ผู้กํากับภาพยนตร์โฆษณา (Advertising Film Director)

 • ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาและงานเบื้องหลังในบริษัทรับผลิตงานโฆษณา (Production House)

 • แผนกหรือฝ่ายเกี่ยวกับการจัดการในองค์กรจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Event Organizer)

 • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านโฆษณา

 •  

สาขาวิชา Broadcasting

 • ผู้กํากับรายการ (Program Director)

 • ผู้ควบคุมการผลิตรายการทางโทรทัศน์ (Television Program Producer)

 • ผู้ควบคุมการผลิตรายการทางวิทยุกระจายเสียง (Radio Program Producer)

 • ผู้เขียนบทรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Script Writer)

 • ผู้กํากับเวที (Stage Director)

 • ผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์(Broadcast Announcer)

 • ผู้ดําเนินรายการทางวิทยุกระจายเสียง (Radio Host)

 • ผู้ดําเนินรายการทางวิทยุโทรทัศน์ (Television Host)

 • ผู้ออกแบบสรางสรรค์งานผลิตรายการโทรทัศน์ (Broadcast Production Designer)

 • ผู้ออกแบบกราฟิกทางโทรทัศน์ (Television Graphic Designer)

 • ช่างภาพโทรทัศน์ (Camera Operator)

 • ผู้สื่อขาวทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Broadcast News Reporter)

 •  

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

 • ผู้กำกับ

 • ผู้อำนวยการผลิต

 • นักแสดง

 • นักร้อง

 • นักเต้น

 • ครูฝึกการแสดง

 • ดีไซเนอร์(ฉาก,เเสง,เสียง,เครื่องเเต่งกาย,สื่อมัลติมีเดีย)

 • นักเขียนบทละครเวที โทรทัศน์ และภาพยนตร์

 • เจ้าของธุรกิจการเเสดง

 

สาขาวิชาการสื่อสารแบรนด์

 • นักกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategist)

 • นักออกแบบแบรนด์ (Brand Designer)

 • ผู้จัดการแบรนด์ (Brand Manager)

 • แบรนด์บุคคล (Personal Brand)

 • นักสร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creator)

 • นักรีวิวแบรนด์ (Brand Reviewer)

 • บริษัทที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ (Brand Consultant Agency)

 • ฝ่ายสื่อสารแบรนด์ (Brand Communications Department)

 • ฝ่ายสื่อสารการตลาด (Marketing Communications Department)

 • ฝ่ายสื่อสารองค์กร (Corporate Communication Department)

 

สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม

 • นักออกเเบบอีเวนต์เเละไมซ์

 • ออแกไนเซอร์, นักจัดการอีเวนต์เเละไมซ์

 • นักเขียนบทงานอีเวนต์

 • นักออกเเบบเวที

 • นักออกเเบบเเสง

 • นักออกเเบบการเเสดง

 • ผู้กำกับเวที

 • ผู้กำกับรายการ

 • ผ้อำนวยการผลิต

 • ผู้ถ่ายภาพนิ่ง

 

สาขาวิชา Innovative Media Production

 • ผู้กำกับรายการ (Program Director)

 • ผู้ควบคุมการผลิตรายการทางวิทยุกระจายเสียง (Radio Program Producer)

 • ผู้ควบคุมการผลิตรายการทางวิทยุโทรทัศน์ (Television Program Producer)

 • ผู้เขียนบท (Script Writer)

 • ผู้กำกับเวที (Stage Director)

 • ผู้ประกาศ (Broadcast Announcer)

 • ผู้ดำเนินรายการทางวิทยุกระจายเสียง (Radio Host)

 • ผู้ดำเนินรายการทางวิทยุโทรทัศน์ (Television Host)

 • ผู้ออกแบบงานสร้างสรรค์งานผลิตรายการ (Broadcast Production Designer)

 • ผู้ออกแบบงานกราฟิกทางวิทยุโทรทัศน์ (Television Graphic Designer)

 • ผู้สื่อข่าวทางวิทยุกระจายเสียง และ วิทยุโทรทัศน์ (Broadcast News Reporter)

 • ผู้ประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียง และ วิทยุโทรทัศน์ (Broadcast Entrepreneur)

 • ผู้สร้างภาพยนตร์สารคดี (Documentary Filmmaker)

 • ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา (TV Advertising Director)

 • Youtuber/Vlogger

 

 

 • แหล่งที่มา: คณะนิเทศศาสตร์
 • อัพเดทล่าสุด : 25 ตุลาคม 2561, 15:20:27 น.