มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จบแล้วทำงานอะไรดี

 

 

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

นักประชาสัมพันธ์
พนักงานสื่อสารองค์กร
พนักงานบริษัทตัวแทนด้านการประชาสัมพันธ์
พนักงานบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์
พนักงานบริษัทรับออกแบบและจัดกิจกรรม
พนักงานด้านลูกค้าสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
สื่อมวลชนสัมพันธ์
นักวิจัย
นักวิเคราะห์เพื่อการประชาสัมพันธ์
นักเขียน
นักถ่ายภาพ
นักออกแบบ
นักผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
ที่ปรึกษากลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

 

สาขาวิชาวารสารศาสตร์

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์
ผู้ประกาศข่าว
บรรณาธิการ
คอลัมนิสต์
นักเขียนอิสระ
พิสูจน์อักษร
ช่างภาพหนังสือพิมพ์นิตยสาร
กราฟิกดีไซเนอร์
สไตลิสต์
เจ้าหน้าที่ตัดต่อ
นักพากย์กีฬา
ผู้สื่อข่าวกีฬา
บล็อคเกอร์
นักรีวิวสินค้า รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว รีวิวอาหาร

 

สาขาวิชาการโฆษณา

นักสร้างสรรค์โฆษณา (Creative)
ผู้กํากับศิลป์ (Art Director)
ผู้เขียนบทโฆษณา (Copywriter)
ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive, Account Manager, Account Director)
ผู้วางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planner)
ผู้วางแผนสื่อโฆษณา (Media Planner)
ผู้ซื้อสื่อโฆษณา (Media Buyer)
ผู้ออกแบบกราฟิกทางสื่อสิ่งพิมพเพื่อการโฆษณา (Graphic Designer)
ผู้ควบคุมการผลิตงานโฆษณา (Producer)
ผู้กํากับภาพยนตร์โฆษณา (Advertising Film Director)
ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาและงานเบื้องหลังในบริษัทรับผลิตงานโฆษณา (Production House)
แผนกหรือฝ่ายเกี่ยวกับการจัดการในองค์กรจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Event Organizer)
ผู้ประกอบการธุรกิจด้านโฆษณา

 

สาขาวิชา Broadcasting

ผู้กํากับรายการ (Program Director)
ผู้ควบคุมการผลิตรายการทางโทรทัศน์ (Television Program Producer)
ผู้ควบคุมการผลิตรายการทางวิทยุกระจายเสียง (Radio Program Producer)
ผู้เขียนบทรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Script Writer)
ผู้กํากับเวที (Stage Director)
ผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์(Broadcast Announcer)
ผู้ดําเนินรายการทางวิทยุกระจายเสียง (Radio Host)
ผู้ดําเนินรายการทางวิทยุโทรทัศน์ (Television Host)
ผู้ออกแบบสรางสรรค์งานผลิตรายการโทรทัศน์ (Broadcast Production Designer)
ผู้ออกแบบกราฟิกทางโทรทัศน์ (Television Graphic Designer)
ช่างภาพโทรทัศน์ (Camera Operator)
ผู้สื่อขาวทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Broadcast News Reporter)

 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

ผู้กำกับ
ผู้อำนวยการผลิต
นักแสดง
นักร้อง
นักเต้น
ครูฝึกการแสดง
ดีไซเนอร์(ฉาก,เเสง,เสียง,เครื่องเเต่งกาย,สื่อมัลติมีเดีย)
นักเขียนบทละครเวที โทรทัศน์ และภาพยนตร์
เจ้าของธุรกิจการเเสดง

 

สาขาวิชาการสื่อสารแบรนด์

นักกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategist)
นักออกแบบแบรนด์ (Brand Designer)
ผู้จัดการแบรนด์ (Brand Manager)
แบรนด์บุคคล (Personal Brand)
นักสร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creator)
นักรีวิวแบรนด์ (Brand Reviewer)
บริษัทที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ (Brand Consultant Agency)
ฝ่ายสื่อสารแบรนด์ (Brand Communications Department)
ฝ่ายสื่อสารการตลาด (Marketing Communications Department)
ฝ่ายสื่อสารองค์กร (Corporate Communication Department)

 

สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม

นักออกเเบบอีเวนต์เเละไมซ์
ออแกไนเซอร์, นักจัดการอีเวนต์เเละไมซ์
นักเขียนบทงานอีเวนต์
นักออกเเบบเวที
นักออกเเบบเเสง
นักออกเเบบการเเสดง
ผู้กำกับเวที
ผู้กำกับรายการ
ผ้อำนวยการผลิต
ผู้ถ่ายภาพนิ่ง

 

สาขาวิชา Innovative Media Production

ผู้กำกับรายการ (Program Director)
ผู้ควบคุมการผลิตรายการทางวิทยุกระจายเสียง (Radio Program Producer)
ผู้ควบคุมการผลิตรายการทางวิทยุโทรทัศน์ (Television Program Producer)
ผู้เขียนบท (Script Writer)
ผู้กำกับเวที (Stage Director)
ผู้ประกาศ (Broadcast Announcer)
ผู้ดำเนินรายการทางวิทยุกระจายเสียง (Radio Host)
ผู้ดำเนินรายการทางวิทยุโทรทัศน์ (Television Host)
ผู้ออกแบบงานสร้างสรรค์งานผลิตรายการ (Broadcast Production Designer)
ผู้ออกแบบงานกราฟิกทางวิทยุโทรทัศน์ (Television Graphic Designer)
ผู้สื่อข่าวทางวิทยุกระจายเสียง และ วิทยุโทรทัศน์ (Broadcast News Reporter)
ผู้ประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียง และ วิทยุโทรทัศน์ (Broadcast Entrepreneur)
ผู้สร้างภาพยนตร์สารคดี (Documentary Filmmaker)
ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา (TV Advertising Director)
Youtuber/Vlogger

 

  • แหล่งที่มา: คณะนิเทศศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 19 กรกฎาคม 2561, 11:48:05 น.