จบแล้วทำงานอะไรดี

 

 

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

 • นักประชาสัมพันธ์

 • พนักงานสื่อสารองค์กร

 • พนักงานบริษัทตัวแทนด้านการประชาสัมพันธ์

 • พนักงานบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์

 • พนักงานบริษัทรับออกแบบและจัดกิจกรรม

 • พนักงานด้านลูกค้าสัมพันธ์

 • นักลงทุนสัมพันธ์

 • สื่อมวลชนสัมพันธ์

 • นักวิจัย

 • นักวิเคราะห์เพื่อการประชาสัมพันธ์

 • นักเขียน

 • นักถ่ายภาพ

 • นักออกแบบ

 • นักผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

 • ที่ปรึกษากลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

 •  

สาขาวิชาวารสารศาสตร์

 • ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์

 • ผู้ประกาศข่าว

 • บรรณาธิการ

 • คอลัมนิสต์

 • นักเขียนอิสระ

 • พิสูจน์อักษร

 • ช่างภาพหนังสือพิมพ์นิตยสาร

 • กราฟิกดีไซเนอร์

 • สไตลิสต์

 • เจ้าหน้าที่ตัดต่อ

 • นักพากย์กีฬา

 • ผู้สื่อข่าวกีฬา

 • บล็อคเกอร์

 • นักรีวิวสินค้า รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว รีวิวอาหาร

 

สาขาวิชาการโฆษณา

 • นักสร้างสรรค์โฆษณา (Creative)

 • ผู้กํากับศิลป์ (Art Director)

 • ผู้เขียนบทโฆษณา (Copywriter)

 • ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive, Account Manager, Account Director)

 • ผู้วางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planner)

 • ผู้วางแผนสื่อโฆษณา (Media Planner)

 • ผู้ซื้อสื่อโฆษณา (Media Buyer)

 • ผู้ออกแบบกราฟิกทางสื่อสิ่งพิมพเพื่อการโฆษณา (Graphic Designer)

 • ผู้ควบคุมการผลิตงานโฆษณา (Producer)

 • ผู้กํากับภาพยนตร์โฆษณา (Advertising Film Director)

 • ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาและงานเบื้องหลังในบริษัทรับผลิตงานโฆษณา (Production House)

 • แผนกหรือฝ่ายเกี่ยวกับการจัดการในองค์กรจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Event Organizer)

 • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านโฆษณา

 •  

สาขาวิชา Broadcasting

 • ผู้กํากับรายการ (Program Director)

 • ผู้ควบคุมการผลิตรายการทางโทรทัศน์ (Television Program Producer)

 • ผู้ควบคุมการผลิตรายการทางวิทยุกระจายเสียง (Radio Program Producer)

 • ผู้เขียนบทรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Script Writer)

 • ผู้กํากับเวที (Stage Director)

 • ผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์(Broadcast Announcer)

 • ผู้ดําเนินรายการทางวิทยุกระจายเสียง (Radio Host)

 • ผู้ดําเนินรายการทางวิทยุโทรทัศน์ (Television Host)

 • ผู้ออกแบบสรางสรรค์งานผลิตรายการโทรทัศน์ (Broadcast Production Designer)

 • ผู้ออกแบบกราฟิกทางโทรทัศน์ (Television Graphic Designer)

 • ช่างภาพโทรทัศน์ (Camera Operator)

 • ผู้สื่อขาวทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Broadcast News Reporter)

 •  

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

 • ผู้กำกับ

 • ผู้อำนวยการผลิต

 • นักแสดง

 • นักร้อง

 • นักเต้น

 • ครูฝึกการแสดง

 • ดีไซเนอร์(ฉาก,เเสง,เสียง,เครื่องเเต่งกาย,สื่อมัลติมีเดีย)

 • นักเขียนบทละครเวที โทรทัศน์ และภาพยนตร์

 • เจ้าของธุรกิจการเเสดง

 

สาขาวิชาการสื่อสารแบรนด์

 • นักกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategist)

 • นักออกแบบแบรนด์ (Brand Designer)

 • ผู้จัดการแบรนด์ (Brand Manager)

 • แบรนด์บุคคล (Personal Brand)

 • นักสร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creator)

 • นักรีวิวแบรนด์ (Brand Reviewer)

 • บริษัทที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ (Brand Consultant Agency)

 • ฝ่ายสื่อสารแบรนด์ (Brand Communications Department)

 • ฝ่ายสื่อสารการตลาด (Marketing Communications Department)

 • ฝ่ายสื่อสารองค์กร (Corporate Communication Department)

 

สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม

สำหรับผู้ที่จบสาขาการผลิตอีเว้นท์ฯ สามารถวางแผน บริหารจัดการ ผลิตอีเว้นท์ได้ครบกระบวนการ อาทิ จัดงานเปิดตัวสินค้า จัดอีเว้นท์องค์กร  จัดนิทรรศการ งานประชุม งานคอนเสิร์ต มิวสิคเฟสติวัล แฟชั่นโชว์ งานประกวดและกิจกรรมบันเทิงต่างๆ จัดงานกีฬา เกม ระดับชาติ และนานาชาติ งานเทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนจัดงานแต่งงาน ปาร์ตี้ และ Private Event ต่างๆ รวมถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจอีเว้นท์ ซึ่งมีตำแหน่งงาน ดังนี้

 • นักออกแบบอีเว้นท์ และไมซ์
 • อีเว้นท์ออกาไนเซอร์ นักจัดการอีเว้นท์และไมซ์
 • นักวางแผนอีเว้นท์  (Event Planner)
 • ครีเอทีฟ (Creative) 
 • โปรดิวเซอร์ (Event Producer) 
 • ผู้ประสานงานโปรเจ็กต์ (Project Coordinator)
 • นักออกแบบเวที (Stage Designer)
 • นักออกแบบแสง (Lighting Designer) 
 • นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer) 
 • นักออกแบบด้านมัลติมีเดีย (Multi Media Producer) 
 • นักเขียนสคริปต์ (Script Writer)
 • นักบริหารงานลูกค้า  (Account Executive) 
 • นักประสานงานอีเว้นท์ (Event Coordinator)
 • นักออกแบบและกำกับโชว์ (Show Director) 

เรียนอีเว้นท์แล้วทำอะไรได้บ้าง 

 • วางแผน บริหารจัดการ และผลิตอีเว้นท์ได้ครบกระบวนการ
 • จัดงานอีเว้นท์ขนาดใหญ่
 • จัดงานนิทรรศการ งานประชุม และท่องเที่ยว
 • จัดงานอีเว้นท์เปิดตัวสินค้า อีเว้นท์การตลาดต่าง ๆ 
 • จัดงานคอนเสิร์ต มิวสิคเฟสติวัล
 • จัดงานแฟชั่นโชว์ งานประกวด และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ 
 • จัดงานเทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
 • จัดงานกีฬา / เกม ระดับชาติ และนานาชาติ
 • จัดงานอีเว้นท์ให้กับองค์กร
 • จัดงานแต่งงาน ปาร์ตี้ และ Private Event
 • เป็นเจ้าของธุรกิจอีเว้นท์
   

 

สาขาวิชา Innovative Media Production

 • ผู้กำกับรายการ (Program Director)

 • ผู้ควบคุมการผลิตรายการทางวิทยุกระจายเสียง (Radio Program Producer)

 • ผู้ควบคุมการผลิตรายการทางวิทยุโทรทัศน์ (Television Program Producer)

 • ผู้เขียนบท (Script Writer)

 • ผู้กำกับเวที (Stage Director)

 • ผู้ประกาศ (Broadcast Announcer)

 • ผู้ดำเนินรายการทางวิทยุกระจายเสียง (Radio Host)

 • ผู้ดำเนินรายการทางวิทยุโทรทัศน์ (Television Host)

 • ผู้ออกแบบงานสร้างสรรค์งานผลิตรายการ (Broadcast Production Designer)

 • ผู้ออกแบบงานกราฟิกทางวิทยุโทรทัศน์ (Television Graphic Designer)

 • ผู้สื่อข่าวทางวิทยุกระจายเสียง และ วิทยุโทรทัศน์ (Broadcast News Reporter)

 • ผู้ประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียง และ วิทยุโทรทัศน์ (Broadcast Entrepreneur)

 • ผู้สร้างภาพยนตร์สารคดี (Documentary Filmmaker)

 • ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา (TV Advertising Director)

 • Youtuber/Vlogger

 

 

 • แหล่งที่มา: คณะนิเทศศาสตร์
 • อัพเดทล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2563, 10:59:45 น.