ทำไมต้องเรียนคณะนี้

 

 

หลักสูตรทันสมัย

โลกไม่หยุดนิ่ง โลกของสื่อก็เช่นกัน หลักสูตรนิเทศศาสตร์จึงมีความทันสมัย ทันโลกปัจจุบันที่มีปรับเปลี่ยนตลอดเวลา โดยพัฒนาหลักสูตรร่วมกับบริษัทและหน่วยงานด้านนิเทศศาสตร์ มีการอัปเดตข้อมูลที่นักนิเทศศาสตร์จำเป็นต้องใช้ รวมทุกด้านของงานนิเทศศาสตร์ที่ครบวงจรที่สุด

 

มีศูนย์บ่มเพาะเพื่อสร้างประสบการณ์และเพิ่มโอกาสการได้งานทำ

มีกระบวนการส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักศึกษาให้ได้รับโจทย์การทำงานและมีรายได้จริงผ่านศูนย์บ่มเพาะต่างๆ ของคณะนิเทศศาสตร์ โดยมีการให้คำปรึกษาและควบคุมคุณภาพงานจริงจากอาจารย์มืออาชีพ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพร้อมพัฒนาตัวเองให้มีทักษะและความสามารถมากยิ่งขึ้น

 

หลักสูตรผสานความคิดแบบสร้างสรรค์และการเป็นผู้ประกอบการ

เน้นให้นักศึกษาได้บูรณาการความคิดสร้างสรรค์และการเป็นผู้ประกอบการ สร้างผลงานที่แตกต่าง เสริมทักษะในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษากล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ คิดแบบสร้างสรรค์ + คิดแบบเจ้าของ

 

อาจารย์เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานจริง

อาจารย์มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ พร้อมด้วยอาจารย์พิเศษและวิทยากรที่เป็นสุดยอดของวงการ มาร่วมพัฒนาทักษะของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการทำงานที่ตอบโจทย์ในสายงานที่เลือก

 

นักศึกษาได้ปฏิบัติจากการทำงานจริงระหว่างเรียน

ไม่ใช่เรียนรู้ทฤษฎีเพียงอย่างเดียว แต่ได้ฝึกปฏิบัติ แก้ไขปัญหา และลงมือทำงานจริง พร้อมจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะผ่านการทำ Workshop กิจกรรมโครงการบ่มเพาะทักษะ เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ 

 

หลากหลายและทันสมัยในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับอุตสาหกรรม

คณะนิเทศศาสตร์จัดเตรียมอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยในระดับสากล คุณภาพเดียวกันกับใช้กับอุตสาหกรรมและบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆ ให้นักศึกษาได้ใช้ฝึกปฏิบัติจริงอย่างทั่วถึงทุกคน ได้ฝึกปฏิบัติจริงในเครื่องมือหลากหลายแพลตฟอร์มครบวงจรทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

 

มีโอกาสฝึกงานกับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากมืออาชีพ

หลักสูตรที่ทันสมัย ไม่จำเจอยู่แต่ในห้องเรียน ตอบโจทย์อนาคตการเป็นนักนิเทศศาสตร์ยุคใหม่ ด้วยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หน่วยงานและบริษัทชั้นนำ ส่งเสริมให้ฝึกประสบการณ์การทำงานจริงในองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

 

มีเครือข่ายรุ่นพี่และศิษย์เก่า

เครือข่ายจากรุ่นพี่และศิษย์เก่าอยู่ในทุกวงการด้านนิเทศศาสตร์ ที่พร้อมจะให้คำแนะนำและสนับสนุนในการทำงาน

 

เรียนจบมีโอกาสได้งานทำสูง เพราะเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

เน้นการเรียนกับอุปกรณ์จริงในระดับอุตสาหกรรม พร้อมทำงานจริงก่อนเรียนจบ จึงเป็นที่ต้องการของตลาดงานทั้งในและต่างประเทศ

  • แหล่งที่มา: คณะนิเทศศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 26 ตุลาคม 2561, 09:30:20 น.