ศิษย์เก่า

คุณอคัมย์สิริ สุวรรณศุข
นักแสดง
คุณทัศนัย โคตรทอง
ผู้ประกาศข่าว
ไทยรัฐทีวี
คุณธัญญาเรศ เองตระกูล
นักแสดง
คุณสุนิสา สุขบุญสังข์
นักจัดรายการวิทยุ, พิธีกร, นักร้อง, นักแสดง, DJ
คุณสมฤกษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการช่อง, ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์,
สยามสปอร์ตฟุตบอล ทรูวิชั่นส์ 115
คุณอรนิศวร์ เพชรวงศ์ศิริ
พิธีกร, ผู้ดำเนินรายการ, ผู้ประกาศข่าว
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
คุณผึ้งนภา คล่องพยาบาล
ผู้ประกาศข่าว
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
คุณธเนศ เหลืองวรชาติกุล
พิธีกร, PJ