ศิษย์เก่า

คุณสวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา
ผู้ประกาศข่าว, Account Executive
สำนักข่าวไทยโมเดิร์นไนน์ทีวี อสมท., 95.5 Virgin Hitz & 105.5 Eazy fm
คุณธีรวัฒน์ พึ่งทอง
ผู้ประกาศข่าว
สำนักข่าวไทย โมเดิร์นไนน์ทีวี อสมท.
คุณพีระพล เสนาคุณ
พิธีกร, นักแสดง
คุณอคัมย์สิริ สุวรรณศุข
นักแสดง
คุณทัศนัย โคตรทอง
ผู้ประกาศข่าว
ไทยรัฐทีวี
คุณธัญญาเรศ เองตระกูล
นักแสดง
คุณสุนิสา สุขบุญสังข์
นักจัดรายการวิทยุ, พิธีกร, นักร้อง, นักแสดง, DJ
คุณสมฤกษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการช่อง, ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์,
สยามสปอร์ตฟุตบอล ทรูวิชั่นส์ 115