ศิษย์เก่า

คุณทวินันท์ คงคราญ
ผู้ประกาศข่าว
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
คุณธีรศักดิ์ ธนพัฒนากุล
ประธานบริหารฝ่ายสร้างสรรค์
บริษัท ครีเอทีฟ จูซ จีวัน จำกัด
คุณตรง ตันติเวชกุล
ประธานบริหารฝ่ายสร้างสรรค์
บริษัท วาย แอนด์ อาร์ (ไทยแลนด์)
คุณวิบูลย์ ลีภักดิ์ปรีดา
ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารฝ่ายสร้างสรรค์
บริษัท มันเดย์ จำกัด
คุณเย็นจิตร์ สถิรมงคลสุข
บรรณาธิการกลุ่มข่าววิทยุและนิวมีเดีย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)
คุณณัฐชนน อาภาศรีรัตน์
ผู้สื่อข่าว, ผู้ประกาศข่าว
ช่อง 7 สี
คุณพงศกร เจียรสาธิต
ผู้สื่อข่าว, DJ
รายการสีสันบันเทิง
คุณวันวิสาข์ ทินวัตร
ผู้ประกาศข่าว
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS