ศิษย์เก่า

คุณภัทระ คำพิทักษ์
บรรณาธิการข่าว
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
คุณปิยะ เศวตพิกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท โซนิกซ์ ยูธ 1999 จำกัด
เรืออากาศเอกหญิง สราลีย์ ทุ่งทองคำ
นักกีฬาแบดมินตันหญิงทีมชาติไทย
คุณสราวุฒิ สำเนียงดี
นักออกแบบท่าเต้นและผู้ฝึกสอนทีมเชียร์ลีดเดอร์
คุณศศินา วิมุตตานนท์
ผู้ประกาศข่าว
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
คุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสและรักษาการผู้จัดการฝ่ายข่าว
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
คุณสุหฤท สยามวาลา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด
คุณฐาณิยา พงษ์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์
สถานีโทรทัศน์ TNN 2-True Visions