ศิษย์เก่า

คุณสราวุฒิ สำเนียงดี
นักออกแบบท่าเต้นและผู้ฝึกสอนทีมเชียร์ลีดเดอร์
คุณศศินา วิมุตตานนท์
ผู้ประกาศข่าว
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
คุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสและรักษาการผู้จัดการฝ่ายข่าว
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
คุณสุหฤท สยามวาลา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด
คุณฐาณิยา พงษ์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์
สถานีโทรทัศน์ TNN 2-True Visions
คุณทวินันท์ คงคราญ
ผู้ประกาศข่าว
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
คุณธีรศักดิ์ ธนพัฒนากุล
ประธานบริหารฝ่ายสร้างสรรค์
บริษัท ครีเอทีฟ จูซ จีวัน จำกัด
คุณตรง ตันติเวชกุล
ประธานบริหารฝ่ายสร้างสรรค์
บริษัท วาย แอนด์ อาร์ (ไทยแลนด์)