ศิษย์เก่า

คุณภัทร์พัทร์ศร วริศราภูริชา
นักเขียนบท
คุณณัฐพล โพธิ์แก้ว
นักเขียนบท
คุณณภกฤตชา อมรบุญชัย
นักแสดง
คุณอิชณน์กร อุดทุม
นักร้อง/นักแสดง
คุณชนุดม สุขสถิต
นักร้อง/นักแสดง
ทัศนัย โคตรทอง
ผู้ประกาศข่าว
ไทยรัฐทีวี
ณิชารีย์ พัดทอง
ผู้ประกาศข่าว
ช่อง 7