ข่าวและกิจกรรม

BUCA TALENT

BUCA Talent

โครงการ BUCA Talent คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นโครงการที่เฟ้นหานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสามารถและสนใจเรียนคณะนิเทศศาสตร์ จากทั่วประเทศ มาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชิงทุนการศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มูลค่าทุนละกว่า 400,000 บาท นอกจากนี้นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่เข้าร่วมโครงการ ยังจะได้ร่วมกิจกรรมอบรมด้านนิเทศศาสตร์อย่างเข้มข้น โดยวิทยากรมืออาชีพในวงการ ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 BACK