เลือกเรียนคุ้มค่าอย่างไร ?

 

หากคุณมีความสนใจและชื่นชอบในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ต้องการเพิ่มพูนความรู้เพื่อต่อยอดอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งงาน หรือเพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ก้าวหน้าระดับสากล ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีความพร้อมทุกด้านที่จะผลักดันและสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
 

-  เข้มข้นด้วยการเรียนกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก
-  รับความรู้จากวิทยากรตัวจริงในวงการ ผู้มีประสบการณ์ตรงจากธุรกิจและอุตสาหกรรมการบริการทุกรูปแบบ
-  ศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อเข้าใจและเข้าถึงอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ
-  มี Partners ที่เข้มแข็ง ร่วมพัฒนาและสนับสนุนหลักสูตร ให้ตอบโจทย์ Trend ในสายงานระดับโลก
-  เรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus เดินทางสะดวก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
-  เรียนทุกวันเสาร์ และสามารถจบการศึกษาภายใน 2 ปี
- การันตีสามารถพัฒนาตนเองและต่อยอดธุรกิจให้มั่นคงและยั่งยืน