คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Alumni

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว — ศิษย์เก่า — คุณวรงกรณ์ ศิริศักดิ์
คุณวรงกรณ์ ศิริศักดิ์
- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบิน Thai AirAsia X
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว