คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Alumni

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว — ศิษย์เก่า — คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์
คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) - ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว