สาขาวิชาภาพยนตร์

 หลักสูตรปีการศึกษา 2567

เรียนรู้การทำงานในฐานะผู้ผลิตภาพยนตร์แบบครบวงจร! เรียนรู้ทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การวิเคราะห์ ไปจนถึงการภาพยนตร์ยุคใหม่ สามารถเชื่อมโยงระหว่างโลกจริง และโลกเสมือน สอดรับกับเทรนด์ใหม่ในการผลิตภาพยนตร์ สารคดี และงานศิลปะ การเรียนรู้ทักษะการแสดง การเขียนบท การถ่ายทำ ตลอดจนกระบวนการหลังการถ่ายทำตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมรับกับการถ่ายทำในยุค Virtual และการแสดงผลแบบ Real-time อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนใช้ในการผลิตครบทุกกระบวนการ ตั้งแต่ถ่ายทำจนออกจอโรงภาพยนตร์ 

โดยการสอนจากตัวจริงในวงการที่ได้รางวัลระดับนานาชาติ ประกอบกับการพัฒนาความเชี่ยวชาญในแขนงอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานธุรกิจสื่อภาพยนตร์ การคุมงบประมาณ การตลาด การจัดจำหน่าย ตลอดจนการบริหารงานเทศกาลภาพยนตร์  ผลักดันและส่งเสริมให้เหล่านักศึกษาได้ส่งผลงานเข้าประกวดในเทศกาลภาพยนตร์ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเปิดทางไปสู่การฝึกงานและทำงานจริง มีพันธมิตรทั้งในระดับชาติและระดับโลก และเรายังเป็นพันธมิตรกับ Blackmagic Design Academic Training Partner หรือศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานPost Production แห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย 

ด้วยหลักสูตรของเราที่เน้นองค์ความรู้ 5 ด้าน 

การผลิตภาพยนตร์ (Film Production) 

ธุรกิจภาพยนตร์และสื่อจอ (Film and Screen Media Business) 

ภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก (Film Studies and Alternative Filmmaking) 

การแสดงสำหรับภาพยนตร์ (Acting for Screen) 

การผลิตภาพยนตร์ ซีรีส์ โกลบอลคอนเทนต์ (Series and Global Content Production)

 

ก้าวแรกของคนทำภาพยนตร์มืออาชีพ เริ่มต้นที่นี่!

 

 

PROFESSIONAL FILM SCHOOL
สร้างมืออาชีพมาตรฐานอุตสาหกรรม ด้วยหลักสูตรทันสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์โลก
ฝึกปฏิบัติกับตัวจริงของวงการ ยกอุตสาหกรรมมาไว้ในห้องเรียน
เทอมแรก 24,480
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 436,280
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์)

Bachelor of Communication Arts (Film)

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

School of Digital Media and Cinematic Arts

สาขาวิชาภาพยนตร์

Film


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)
คุณภาณุพรรณ จันทนะวงษ์
คุณศุภณัฐ นามวงศ์
คุณภูวนิตย์ ผลดี
คุณณัฐชัย จิระอานนท์