School of Digital Media and Cinematic Arts — Programs

Film

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ — สาขาวิชาภาพยนตร์
FILM | คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

อุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นอีกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจความบันเทิงระดับประเทศและสร้างเม็ดเงินมหาศาล รวมทั้งการรับชมภาพยนตร์ก็ไม่ได้มีเฉพาะในโรงภาพยนตร์เท่านั้น ยังมี OTT Platform ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนดูที่รับชมผ่านสตรีมมิ่งได้ง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสให้คนทำงานได้ผลิตสื่อภาพยนตร์หรือซีรีส์ เพื่อป้อนสู่แพลตฟอร์มต่างๆ ได้อีกด้วย

ก้าวเข้าสู่ฟิล์มสคูลที่เชื่อมต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับมืออาชีพด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยและรูปแบบการเรียนการสอนเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เน้นการเรียนกับมืออาชีพตัวจริง มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีภาพยนตร์และสื่อจอ หลักการเล่าเรื่อง โครงสร้างอุตสาหกรรม รวมถึงกระบวนการผลิตภาพยนตร์ในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม สร้างคนทำหนังรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการผลิตงานด้านภาพยนตร์และสื่อจอ สามารถทำงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม

ด้วยหลักสูตรของเราที่เน้นองค์ความรู้ 5 ด้าน 

การผลิตภาพยนตร์ (Film Production) 

ธุรกิจภาพยนตร์และสื่อจอ (Film and Screen Media Business) 

ภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก (Film Studies and Alternative Filmmaking) 

การแสดงสำหรับภาพยนตร์ (Acting for Screen) 

การผลิตภาพยนตร์ ซีรีส์ โกลบอลคอนเทนต์ (Series and Global Content Production)

ทั้งหมดจะหลอมรวมให้คุณได้เข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ได้อย่างลึกซึ้ง ก้าวแรกของคนทำภาพยนตร์มืออาชีพรุ่นแล้วรุ่นเล่า เริ่มต้นที่นี่! 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้

 • ครบวงจรอุตสาหกรรมภาพยนตร์ การผลิตภาพยนตร์ ธุรกิจภาพยนตร์และสื่อจอ ภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก การแสดงภาพยนตร์
 • เรียนกับตัวจริงในวงการภาพยนตร์ที่มีผลงานโดดเด่นและได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
 • เน้นทักษะทั้งวิชาชีพและวิชาการครอบคลุมในทุกมิติของอุตสาหกรรมภาพยนตร์
 • อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการล้ำสมัยแบบที่มืออาชีพใช้ในบรรยากาศการทำงานแบบอุตสาหกรรมจริง มาตรฐานเทียบชั้นสตูดิโอระดับสากล
 • มีองค์กรพันธมิตรที่ให้ความร่วมมือในหลักสูตรทั้งในระดับชาติและระดับโลก
 • เป็น Blackmagic Design Academic Training Partner หรือศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานหลังกระบวนการผลิตภาพยนตร์แห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • เรียนรู้และสร้างสรรค์เพื่อผลิตสื่อดิจิทัลและภาพยนตร์ได้อย่างครบวงจร
 • Series and Global Content Production สร้างคอนเทนต์หลากหลายด้วยศิลปะภาพยนตร์ 
 • หลักสูตรที่กว้าง และแบ่งย่อยที่สุดสำหรับสาขาภาพยนตร์ในระดับปริญญาตรีในไทย
 • การร่วมมือกันระหว่างสาขา Digital Media และ Film ที่อยู่ในที่เดียวกัน ทำให้เกิดการร่วมมือกันผลิตงานใน ยุค Virtual World
 • การผลิตภาพยนตร์ยุคใหม่ สามารถเชื่อมโยงระหว่างโลกจริง และโลกเสมือน สอดรับกับเทรนด์ใหม่ในการผลิตภาพยนตร์
 • สร้างเสริมความเป็นสากลในการพัฒนาเนื้อหารายวิชา
 • มีพันธมิตรระดับนานาชาติ ร่วมกับ  Unreal Engine Academic Partner

 

กิจกรรมระหว่างเรียน : 

โอกาสมากมายที่จะทำให้น้องๆ ได้สกิลเฉพาะทางในสายงานภาพยนตร์จากกิจกรรม Workshop จากทางคณะฯ จัดขึ้น

Editorial Fashion Photography and Lighting Workshop

เรียนรู้วิธีสร้างภาพถ่ายแฟชั่นที่มีสไตล์โดยใช้ การจัดแสงในสตูดิโอ และเรียนรู้กระบวนการสร้างคอนเซ็ปต์ไปจนถึงการตกแต่งภาพดิจิทัล

ศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ (Special Effect Makeup (prosthetic)

นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ (อุปกรณ์เทียม) โดยการทํารอยแผล รอยช้ํา รอยกระสุน และใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น โฟมลาเท็กซ์ ซิลิโคนหน้ากาก เลือดเทียม เป็นต้น

Film Management and Pre-Production 

The essential guide to Pre-Production

- A Film Actor & Location Agreement

- มารยาทในกองถ่าย และการเข้าพื้นที่

- การขอ Sponsors (in cash/in kind) 25 ตุลาคม 2566 โรงหนัง C4

- Script Breakdown และการจัดการกองถ่าย (ผู้กํากับ)

กระบวนการ Digital Imaging Technician (DIT) 

นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการการจัดการสื่อ จัดเก็บและสํารองข้อมูล workflow ในการทํางาน รวมถึงซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที

ไม่ต้องใช้ Portfolio ไม่ต้องสัมภาษณ์ 

ชื่อปริญญา
นิเทศศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์)
Bachelor of Communication Arts (Film)
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
School of Digital Media and Cinematic Arts
สาขาวิชาภาพยนตร์
Film
Cosmetic Image
Cosmetic Image
Open House BU Metaverse 2022 : คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
Open House BU Metaverse 2022 : คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

ดูวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม
จากนักเขียนนวนิยายเด็กปี 1 สู่บทละครช่อง One31 | ร่มเกศ หล้าทุม สาขาภาพยนตร์
Facilities
Featured
stories
เสียงจากรุ่นพี่
เพชรรัตน์ อ่ำอิ่ม คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ - สาขาวิชาภาพยนตร์
ชอบทัศนียภาพของมหาวิทยาลัย ร่มรื่น น่าอยู่ อาจารย์ผู้สอนน่ารัก เป็นกันเอง มีประสบการณ์ในวงการ ได้เรียนทั้งในห้องเรียนและนอกสถานที่ สัมผัสบรรยากาศการทำงานจริง
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนสาขาวิชาภาพยนตร์จบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้
 • ผู้กำกับภาพยนตร์ (Director)
 • ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ (Producer)
 • Creative Producer 
 • Showrunner
 • Screenwriter for series
 • Director / Assistant Director for series
 • Producer / Line Producer for series
 • Marketeer for Streaming
 • Media company
 • Content Creation 
 • Content Marketer
 • นักแก้สีภาพและวิดีโอ (Colorist)
 • ผู้ช่วยผู้กำกับ/ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์
 • ผู้กำกับการแสดง (Acting Coach)
 • นักแสดง (Actor)
 • ผู้กำกับภาพ (Director of Photography)
 • ช่างภาพ (Camera Operator)
 • นักเขียนบทซีรีส์หรือภาพยนตร์ (Screenwriter)
 • ผู้กำกับศิลป์ (Art Director)
 • ผู้ออกแบบและควบคุมงานศิลป์ (Production Designer)
 • นักตัดต่อหรือลำดับภาพ (Film Editor)
 • ผู้บันทึก ผสม และออกแบบเสียง (Sound Designer)
 • นักเขียน นักวิจารณ์ภาพยนตร์ (Film Critics)
 • นักวิชาการภาพยนตร์ (Film Scholar)
 • ผู้จัดเทศกาลภาพยนตร์ (Festival Director)
Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาภาพยนตร์
ด้านทฤษฎี
- DCA006 The Arts and Politics in Cinema
ศึกษาเกี่ยว ศิลปะและการเมืองในภาพยนตร์ เพราะภาพยนตร์คือผลผลิตทางวัฒนธรรมที่มีพลังอย่างมาก การเข้าใจความสัมพันธ์ดังกล่าว จะทำให้ผู้เรียนมองภาพยนตร์ในมุมที่เป็นปัจเจก และต่อยอด ในการสร้างงานที่เป็นเอกลักษณ์
- FMS323 Screenwriting for Specific Genres
หัดเขียนบทภาพยนตร์แบ่งตาม Genre ของหนัง ทำให้เข้าใจรูปแบบ และฟอร์มแบบละเอียดของภาพยนตร์ตาม Genre เพื่อใช้ในการปรับ หรือทำลายกฎน่าเบื่อๆ ต่อไป
- FMS309 Film Analysis and Criticism
หัดวิเคราะห์และวิจารย์ภาพยนตร์ เชิงลึก เพื่อให้เข้าใจแนวคิดทางภาพยนตร์ที่คนพูดถึงกัน และสามารถนำมาใช้ในการวิจารณ์ผลงานของตนเอง และของคนอื่น เพื่อนำมาพัฒนางานในวงการภาพยนตร์ให้ดียิ่งขึ้น
ด้านการผลิต
- FMS208 Film and Screen Media Industry
มองธุรกิจภาพยนตร์ให้เห็นภาพรวมเชิงลึกคือสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้สามารรถวางแนวทางการทำงาน และการหารายได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่
- FMS209 Fundamental in Post Production
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการการทำ Post และ Workflow ใหม่ๆ ที่ต้องอัปเดตให้ทันตลอดเวลา โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมและพาร์ทเนอร์ เช่น Blackmagic Design มาช่วยวางแนวทาง
- FMS434 Film Production III
การผลิตผลงานถือเป็น ใบประกาศสำคัญของงานสายนี้ วิชาด้านProduction จึงสำคัญที่จะสร้างใบเบิกทางในวงการให้กับนักศึกษาโดยมีอาจารย์คอยแนะแนวและให้คำปรึกษา
ด้านทักษะ
- FMS575 Set Decoration and Prop Making
เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดฉากภาพยนตร์ที่ต้องแฝงความหมายให้กับเรื่องฝึกความสามารถด้านศิลปะใหม่ๆ ให้กับตัวเองเพื่องานด้านภาพ สอนโดยอาจารย์พิเศษที่ทำงานออกแบบศิลป์ให้กับภาพยนตร์อย่างยาวนาน
- FMS580 Color Grading for Film and Screen Media
เรียนรู้เทคนิคการตัดต่อเชิงลึก การจัดการไฟล์ และการปรับสีแบบละเอียดเพื่อใช้ภาพยนตร์ ทุกอย่างไม่ควร Fix it in post แต่ Post ก็ fix ได้จริงๆ การเข้าใจการทำงานในขั้นตอน Post ทำให้นักศึกษาสามารถตัดสินใจวางแนวทางการถ่าย ให้ได้ผลงานสุดท้ายที่ต้องการ
- FMS553 Scoring for Film Workshop
เพราะเสียงส่งผลต่ออารมณ์คนดูกว่า 70% เรียนรู้การแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ ให้สื่อสารและสื่ออารมณ์ และเพิ่มความสามารถทางด้านดนตรีเพื่อใช้ต่อยอดในการทำงาน
กลุ่มวิชาเอกเลือกด้านธุรกิจภาพยนตร์และสื่อจอ (Film & Screen Media Business)
การตลาดและการจัดจำหน่าย Marketing and Distribution (สอนโดย M PICTURES)
การบริหารงานเทศกาลภาพยนตร์ Film Curating and Exhibition
การนำเสนอแผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน Pitching and Financing (สอนโดย MPA)
การทำงบประมาณและตารางการถ่ายทำ Budgeting and Scheduling
การประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ Foreign Film Production Service
(สอนโดย FSA หรือสมาคมผู้บริหารการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ)
กลุ่มวิชาแกน
- DCA001 Arts of Storytelling
ศิลปะการเล่าเรื่อง ออกแบบการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ
- DCA006 The Arts and Politics in Cinema
พัฒนาการ การเคลื่อนไหวที่สำคัญทางศิลปะกับการเมืองในประเทศต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะภาพยนตร์ การเมือง ประชาชน
- DCA008 Introduction to Movie Making
การสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ตั้งแต่การคิดเรื่อง การเตรียมการผลิต การผลิต กระบวนการหลังการถ่ายทำ
- DCA007 Cinema and Literature
วรรณกรรมสำคัญของตะวันตกและตะวันออกที่เป็นแบบอย่างด้านการประพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อภาพยนตร์
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
- วิชา Fundamental in Post Production กระบวนการหลังการผลิตขั้นพื้นฐาน ฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางภาพยนตร์ เพื่อฝึกการตัดต่อ การบันทึกเสียง การสร้างเทคนิคพิเศษขั้นพื้นฐาน โดยมี partner Blackmagic Design มาเป็นผู้ดีไชน์โมดูล
- วิชา Internship in Film and Screen Media Business
นักศึกษาสาขาภาพยนตร์จะได้ฝึกงานทุกคน เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานในอนาคต
การสมัครเรียน
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
สมัครเรียนได้ทันที ไม่ต้องใช้ Portfolio ไม่ต้องสัมภาษณ์
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 24,480 บาท
ตลอดหลักสูตร 436,280 บาท