มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

หลักสูตรมุ่งสร้างบัณฑิตมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรม มีงานรองรับในทุกภาคส่วน รวมทั้งสร้าง “DNA”ความยืดหยุ่นในการปรับตัวเพื่อให้ตอบรับกับการเปลี่ยนสายงานหรือการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม

ก้าวเข้าสู่ฟิล์มสคูลที่เชื่อมต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับมืออาชีพด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยและรูปแบบการเรียนการสอนเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อาจารย์ที่มีชื่อเสียงในวงการและมีผลงานสร้างชื่อระดับนานาชาติ พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ระดับ High-end สตูดิโอภาพยนตร์แบบครบวงจร ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน โรงภาพยนตร์ระบบดิจิทัลมาตรฐานอุตสาหกรรม รองรับการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะขั้นสูงจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างคนทำหนังรุ่นใหม่ไฟแรงที่เปี่ยมด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ เต็มเปี่ยมด้วยองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ์ การหาทุนสร้าง การประชาสัมพันธ์ การจัดจำหน่าย การนำเสนอโครงการอย่างมืออาชีพ รอบรู้ศาสตร์ภาพยนตร์เชิงลึกในฐานะที่เป็นสื่อศิลปะ และเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมของประเทศ รวมถึงการสร้างแฟ้มผลงานสำหรับสื่อดิจิทัลที่หลากหลายเพื่อเชื่อมต่ออุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทยและสากล ตลอดจนโอกาสในการนำเสนอไอเดียแก่ผู้อำนวยการสร้างตัวจริงเพื่อผลิตผลงานป้อนสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์

ปลุกทุกจินตนาการให้โลดแล่นผ่านโลกดิจิทัลและภาพยนตร์ เน้นการเรียนกับมืออาชีพตัวจริง ประสบการณ์จริงมาตรฐานอุตสาหกรรม