Programs

หลักสูตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
เรียนรู้การเป็นนักการตลาดผู้มองขาดทุกธุรกิจ  เมื่อการตลาดกลายเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรและธุรกิจต่างให้ความสำคัญ เพื่อให้สินค้าและการบริการมีความน่าสนใจดึงดูดกลุ่มเป้าหมายและช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ นักการตลาดจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการตัวเป็นอย่างมาก สาขาวิชาการตลาด ของ ม.กรุงเทพ มุ่งเน้นการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ พร้อมกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งศึกษาถึงความสำคัญของผู้บริโภค การวิจัยตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด รวมทั้งวิชาที่ตอบรับกับโลกอนาคต และวิชานวัตกรรมการตลาดใหม่ๆ เพื่อตอบทุกโจทย์ Marketing 5.0 ในทุกสายงานการตลาด และเสริมด้วยประสบการณ์ทันสมัยยุค Marketing 5.0 กับซอฟต์แวร์ใหม่ ดำเนินการสอนโดยทีมอาจารย์มืออาชีพที่มีประสบการณ์การสอนการตลาดมากกว่า 10 ปี ร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญในสายธุรกิจ และองค์กรอื่นๆ อีกมากมายที่มาร่วมออกแบบการเรียนและมอบโจทย์จากชีวิตจริงให้นักศึกษา นอกจากนี้เรายังเตรียมพื้นที่ทำงาน Working Office Space ให้นักศึกษาได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายอีกด้วย จึงมั่นใจได้เลยว่า 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนนักศึกษาให้กลายเป็นนักการตลาดที่ตามทันทุกการเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจอย่างแน่นอน   ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในด้านการวางแผนการตลาด งานด้านพัฒนาธุรกิจและการขาย หรืองานด้านบริหารตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ก็ตาม ความเป็นมืออาชีพจะเป็นสิ่งที่นักศึกษาของเราได้ติดตัวไป และพร้อมจะเริ่มงานอย่างมั่นใจ! ทำไมต้องเรียนสาขานี้สร้างนักบริหารธุรกิจหัวคิดทันสมัย ที่เข้าใจโลกของตลาดอย่างแท้จริงเรียนแบบ Learning-by-doing ออกแบบการเรียนพร้อมองค์กรชั้นนำประสบการณ์ทันสมัย ส Marketing5.0 กับซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดวิชานวัตกรรมการตลาดใหม่ๆ มุ่งเน้นการเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างสร้างสรรค์มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการส่งเสริมด้านการตลาดมากมายทีมอาจารย์มืออาชีพและประสบการณ์การสอนการตลาดมากกว่า 10 ปีสามารถทำงานได้หลากหลาย ทั้งในองค์กรรัฐ และบริษัทเอกชนชั้นนำสร้างประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเรียนรู้จากการทำงานจริง โครงการบริษัทเสมือนหลักสูตรตอบโจทย์ตลาดงานที่มีความหลากหลาย เป็นที่ต้องการในทุกองค์กรในทุกยุคทุกสมัย  สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในด้านการตลาด และต้องการศึกษาต่อที่ ม.กรุงเทพ ก็สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 2 ปี โดยการเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
เจาะลึกหลักการบริหารและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเติบโตไปเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน อาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการตัวมากที่สุด! ปฏิเสธไม่ได้ว่าความรู้ความเข้าใจด้านการเงินเป็นทักษะที่ใกล้ตัวมากๆ และหลายคนก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูง จึงไม่แปลกเลยที่ธุรกิจ องค์กร ตลอดจนบุคคลทั่วไปมักจะมองหาเหล่าที่ปรึกษาทางการเงิน มาช่วยดูแลและให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน ทั้งการบริหารความเสี่ยง การลงทุน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่ซัพพอร์ตการจัดการด้านการเงินได้ หลักสูตรของ สาขาวิชาการเงิน ม.กรุงเทพ จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้การบริหารการเงินครบรอบด้าน เจาะลึกการเงินทุกรูปแบบ โดยมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพทางสายการเงินโดยตรงคอยให้ความรู้อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงและสอบ IC (Investment Consultant) เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจและวิเคราะห์เศรษฐกิจได้อย่างมืออาชีพ อีกทั้งทางสาขายังมีเครือข่ายศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จทำงานอยู่ในภาครัฐและเอกชน จึงมั่นใจได้เลยว่านักศึกษาจะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และทันสมัยอย่างแน่นอน  บัณฑิตของเราจะเติบโตไปเป็นมืออาชีพในอาชีพงานการเงินสายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานในสาย Corporate Finance งานในด้าน Investment งานเกี่ยวกับ Banking & Wealth งานด้าน Insurance หรืองานสาย Risk Management ก็ตาม! ทำไมต้องเรียนสาขาวิชานี้ เจาะลึกการเงินทุกรูปแบบเรียนรู้ด้านการบริหารการเงินอย่างรอบด้าน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรงพันธมิตรจากสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้ความร่วมมือ                                      โครงการกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เตรียมความพร้อมก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพ โครงการติวสอบ IC (Investment Consultant)เรียนรู้เทคโนโลยีการเงิน FIN-TECH ร่วมมือกับสมาคมฟินเทคประเทศไทย ออกแบบการเรียนการสอนผ่านวิชา Financial Technologyต่อยอดธุรกิจ วิเคราะห์เศรษฐกิจได้อย่างมืออาชีพรุ่นพี่ศิษย์เก่ามาเป็นโค้ชและสร้างแรงบันดาลใจในคลาสเรียนเครือข่ายศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 5,000 คน ทำงานในภาครัฐและเอกชน
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจจะดำเนินกิจการและขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยทักษะของบุคลากรที่เป็นผู้นำ หรือที่เรารู้จักกันว่า “ผู้บริหารหรือนักบริหารธุรกิจ” คือบทบาทสำคัญที่ทุกบริษัทหรือทุกองค์กรต้องมี ใช้ความรู้ ความสามารถด้านการบริหาร การบริหารบุคคล การบริหารภายใน การสร้างกลยุทธ์ รวมถึงการจัดการที่ดีอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรที่ครอบคลุมทุกด้านของการบริหาร เพื่อเป็นนักธุรกิจและนักบริหารมืออาชีพ อัปเดตตามเทรนด์ธุรกิจที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล อัดแน่นด้วยทฤษฎีและฝึกทำธุรกิจจริง เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาให้มีทักษะด้านการจัดการและต่อยอดไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ โลกของนักบริหารมืออาชีพจะเปิดกว้าง และรอให้คุณเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในนั้น ทำไมต้องเรียนสาขานี้ เรียนครบทุกฟังก์ชั่นธุรกิจ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่มุ่งเน้นการจัดการเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง และการจัดการธุรกิจดิจิทัล & E-Commerceอัปเดตวิชาทันสมัย เสริมทักษะเพื่ออนาคตการเรียนการสอนเน้นการลงมือปฏิบัติ ได้ฝึกทำธุรกิจ E-commerce และยังเพิ่มทักษะการจัดการด้วยระบบดิจิทัลเรียนธุรกิจผ่านเกมจำลองธุรกิจ ฝึกแก้โจทย์ธุรกิจจริงกิจกรรมเพื่อบ่มเพาะนักศึกษา โครงการ Digital Biz Showcase การศึกษาดูงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำวิชาเลือกของสาขาวิชามีหลากหลาย จัดกลุ่มเป็นหมวดวิชา ครอบคลุมทุกหมวดที่มีความรู้และทักษะหลากหลายใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงธุรกิจตัวจริงสร้างความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจชั้นนำ มีเครือข่ายธุรกิจที่เหนียวแน่นเน้นสร้างผู้บริหารมืออาชีพพร้อมทักษะการจัดการด้วยดิจิทัล (Digital MG Professionals)สายอาชีพที่หลากหลายไม่ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี สอดคล้องกับโลกธุรกิจจริง รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและอาเซียนเรียนจบได้ใน 3 ปีครึ่ง  สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในด้านการจัดการ และต้องการศึกษาต่อที่ ม.กรุงเทพ ก็สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 2 ปี โดยการเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ในยุคธุรกิจไร้พรมแดนที่สินค้าและการบริการสามารถเชื่อมต่อกับผู้บริโภคได้ทั่วโลก โอกาสเติบโตในฐานะของนักบริหารรุ่นใหม่ยังรอคุณอยู่เสมอ  เรียนรู้การเป็นนักบริหารที่มีแนวคิดด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย มุ่งเน้นให้นักศึกษาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องบนหลักการของเหตุผล โดยมีอาจารย์และวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากภาคธุรกิจที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ปรึกษาให้องค์กรธุรกิจชั้นนำ พร้อมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศและทักษะดิจิทัลในการเรียนและการสอน และรับประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติจริง สัมผัสประสบการณ์จากโจทย์ธุรกิจจริง จากเครือข่ายองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งในไทยและระหว่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาของเราพร้อมเป็นนักธุรกิจที่สามารถยืนหยัดท้าทายการแข่งขันในระดับสากลได้ และเป็นที่ต้องการของตลาดงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต   ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจสายวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ หรือธุรกิจสายสตาร์ทอัพ (Start-Up) และเจ้าของธุรกิจระหว่างประเทศ ก็ล้วนเป็นเส้นทางการงานที่พร้อมจะให้นักศึกษาของเราก้าวเดินไปอย่างมืออาชีพแน่นอน ทำไมต้องเรียนสาขานี้เรียนรู้การทำธุรกิจระหว่างประเทศอย่างถูกต้องและเป็นระบบฝึกปฏิบัติ และสัมผัสประสบการณ์ที่ท้าทายจากโจทย์ธุรกิจจริงมีวิชาที่เจาะลึกถึงตลาดในแต่ละภูมิภาคที่สำคัญของโลกอาจารย์และวิทยากรมีประสบการณ์จากภาคธุรกิจที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ปรึกษาให้องค์กรธุรกิจชั้นนำมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรียนสนุกจากเกมธุรกิจเน้นให้นักศึกษาคุ้นเคยกับเทคโนโลยี ทำธุรกิจได้ทุกหนแห่งเติมความพร้อม เพิ่มความมั่นใจกับกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษในทุกรายวิชามีเครือข่ายกับองค์กรชั้นนำ เพื่อส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน ทั้งในและต่างประเทศการจัดการอบรมการเตรียมความพร้อมในการสมัครและสัมภาษณ์งานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผ่านทางวิชา Personality Development โดยวิทยากรจากจากบริษัทชั้นนำต่างๆสามารถจบได้ภายใน 3.5 ปี 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ม.กรุงเทพ เล็งเห็นความสำคัญของ การจัดการโลจิสติกส์ ศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและเป็นกลไกสำคัญในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ จึงออกแบบหลักสูตรที่เปิดให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์อย่างรอบด้าน ทั้งการวิเคราะห์และวางแผนด้านการจัดการโลจิสติกส์ แนวทางการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ขององค์กรต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เกับงานทางด้านการบริหารและจัดการองค์กร ตั้งแต่ออกแบบระบบขนส่ง การเก็บคลังสินค้า และการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นักศึกษาจะมีโอกาสได้ฝึกงานกับองค์กรจริง ด้วยโจทย์จริงในการทำธุรกิจแล้ว เรายังมีโครงการ OSP ที่จะคัดเลือกนักศึกษาที่พร้อมเรียนรู้ในหลักสูตรที่เข้มข้น มีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเตรียมตัวเพื่อใบคุณวุฒิทางด้านโลจิสติกส์ เช่นใบรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพจากสมาคม TACBA ทำไมต้องเรียนสาขานี้ ครอบคลุมเนื้อหาโลจิสติกส์แบบครบวงจร ทั้งการวิเคราะห์และวางแผนด้านการจัดการโลจิสติกส์แนวทางการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ขององค์กรต่างๆหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ทันสมัย ด้วยการใช้เทคโนโลยี เช่น Al และ ข้อมูล Big Data เป็นต้นเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเรียนได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มการจัดการโลจิสติกส์สำหรับภาคธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ และกลุ่มการจัดการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่ออุตสาหกรรมอาจารย์ประจำที่มีความเชี่ยวชาญ และอาจารย์พิเศษ วิทยากรจากองค์กรชั้นนำต่างๆเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเตรียมตัว เพื่อใบคุณวุฒิทางต้านโลจิสติกส์ เช่น ใบรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพจากสมาคม TACBAมีพันธมิตรที่เข้มแข็งพร้อมที่จะสามารถส่งเสริมในการสร้างนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในด้านโลจิสติกส์ และต้องการศึกษาต่อที่ ม.กรุงเทพ ก็สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 2 ปี โดยการเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล อันดับ 1 ของไทย  การมาเยือนของยุคดิจิทัล ไม่เพียงส่งผลต่อโลกอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แต่โลกของนักการตลาดเองก็ต้องปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้เข้ากับโลกยุคใหม่เช่นเดียวกัน  หลักสูตรของเราจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเจาะลึกกลไกและเทคนิคการตลาดดิจิทัลที่ทันสมัย ภายใต้บรรยากาศการเรียนที่เปิดกว้าง ให้อิสระนักศึกษาในการมีส่วนร่วม พูดคุย ระดมความคิด ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ วิทยากรชื่อดัง และบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ที่มีชื่อเสียงอย่างใกล้ชิด มีโอกาสฝึกงานจริง มีรายได้จริง ได้ศึกษาภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกงานกับบริษัทชั้นนำตั้งแต่ปี 1 และยังได้เรียนรู้จากประสบการณ์ ผ่านกิจกรรม โครงการ ความร่วมมือ กับภาคธุรกิจและบริษัทเอกชนชั้นนําบนโจทย์ธุรกิจจริง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นตัวจริงในการขับเคลื่อนวงการธุรกิจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด และสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เราพร้อมจะสร้างนักการตลาดดิจิทัลตัวจริง ด้วยกระบวนการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการเงิน บัญชี E-Commerce ด้วย Social Networking และด้วยความร่วมมือกับบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในวงการ ทำไมต้องเรียนสาขานี้หลักสูตรเรียนรู้วิชาพื้นฐานแก่นสำคัญการตลาดดิจิทัล และเนื้อหาวิชาที่ทันสมัยเท่าทันกับปัจจุบันมีรูปแบบการเรียนที่ทันสมัย ทั้งในห้องเรียบ และเรียนกับสถานที่ประกอบการจริงสามารถเรียนแบบฝึกงานจริงตั้งแต่ปี 1 มีรายได้ระหว่างเรียน (ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการ)มีโครงการและกิจกรรม เรียนจริง ทำจริง ทำเป็น ทำได้สอนโดยทีมคุณจารย์และอาจารย์พิเศษ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จากบริษัทด้านการตลาดดิจิทัลที่มีชื่อเสียงชั้นนำบรรยากาศการเรียนเปิดกว้างให้อิสระในการมีส่วนร่วม พูดคุย ระดมความคิดสร้างนักการตลาดดิจิทัลตัวจริง ด้วยกระบวนการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการเงิน บัญชี E-Commerce และ Social Networkingมีความร่วมมือกับบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในวงการ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)
มังกรกำลังผงาด จีนกำลังจะกลายเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางธุรกิจใหญ่ที่สุดในโลกในเวลาอันใกล้ การทำธุรกิจกับตลาดในเมืองจีนคือโอกาสที่ไม่ควรพลาด และเราก็พร้อมจะเปิดทุกมุมมองเบื้องหลังความสำเร็จในการทำธุรกิจกับชาวจีนแล้ว!  มาค้นพบคำตอบทุกอย่างเกี่ยวกับการทำธุรกิจกับตลาดในประเทศจีนกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน) ของ ม.กรุงเทพ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ทุกกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ช่องทางการนำเข้าและส่งออกสินค้าในประเทศจีน การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและการมองหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาดจีน เน้นเรื่องนวัตกรรมธุรกิจจีนสมัยใหม่ และเทคโนโลยีการค้า การลงทุนกับจีน เสริมด้วยทักษะภาษาจีนเพื่อการเจรจาธุรกิจและวัฒนธรรมการค้า โดยมีทีมอาจารย์นักธุรกิจมากประสบการณ์คอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยโครงการกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน กิจกรรมโครงการปฏิบัติการ โครงการพิเศษต่างๆ กับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติจีน รวมทั้งการฝึกทำธุรกิจจริงในประเทศจีน เพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพ ไม่ว่าจะนำไปต่อยอดธุรกิจส่วนตัว หรือทำงานร่วมกับองค์กรในประเทศจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่หลักสูตรนี้นักศึกษายังมีโอกาสเรียนจบได้ภายใน 3 ปีครึ่งอีกด้วย  ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในด้านวางแผนกลยุทธ์ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ หรือเจ้าของธุรกิจก็ตาม เชื่อมั่นได้เลยว่าหลังจากสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาของเราไปแล้ว คุณก็พร้อมจะเริ่มต้นการทำงานอย่างมืออาชีพและอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจแน่นอน! ทำไมต้องเรียนสาขานี้ แห่งเดียวที่มีหลักสูตรภายใต้ชื่อสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน) ตลาดเป้าหมายชัดเจน เรียนรู้ครบทุกมิติของจีน ทั้งเชิงกว้างและลึก  เสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการเจรจาธุรกิจ และวัฒนธรรมการค้า มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนจีนที่สนับสนุนด้านการส่งออกระหว่างประเทศและช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรบริษัท สมาคม สมาพันธ์ของไทยจีนต่างๆ มีโอกาสได้มากกว่าอาจารย์ผู้สอนเชี่ยวชาญด้านธุรกิจจีน จากบริษัท Partners ที่มีชื่อเสียงเรียนรู้ผ่าน Project-Based ร่วมกับบริษัทพันธมิตร TOP 3 จากอุตสาหกรรม เน้นนวัตกรรมธุรกิจจีนสมัยใหม่ และเทคโนโลยีการค้าการลงทุนกับจีนโปรแกรมการเรียนระยะสั้นที่ประเทศจีน เปิดโอกาสการทำธุรกิจที่ประเทศจีนกับพาร์ทเนอร์ของมหาวิทยาลัยสามารถเรียนจบภายใน 3.5 ปี พร้อมรับโอกาสฝึกงานในระหว่างเรียน มีกิจกรรมโครงการปฏิบัติการ โครงการพิเศษต่างๆ กับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติจีน 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน
ตลาดการเงินในประเทศไทยได้เติบโตเป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตามรายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า คนไทยได้ให้ความสนใจกับการวางแผนระยะยาวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งครอบคลุมทั้ง การวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันชีวิต การวางแผนภาษี การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก ทำให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานี้ เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานสูง และเป็นหนึ่งในอาชีพที่ทีความขาดแคลนในตลาดงานปัจจุบัน ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเติบโตและก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพนี้สูงสาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คือหลักสูตรแรกของไทยที่เปิดสอนการวางแผนการเงินและการลงทุน (Financial and Investment Planning) ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย และความร่วมมือกับองค์กรการเงินระดับประเทศในการร่างหลักสูตรที่ได้ให้ความรู้อย่างตรงจุด เจาะลึกด้านการเงินและการลงทุนทุกรูปแบบ เพิ่มทักษะการวางแผนการเงินรอบด้าน โดยสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุน CFP ได้ทันทีเมื่อเรียนจบทำไมต้องเรียนสาขานี้ หลักสูตรด้านการวางแผนการเงินและลงทุนแห่งแรกในประเทศไทยได้รับการรองรับจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเรียนรู้ทักษะการวางแผนการเงินรอบด้าน เข้าใจการเงินและการลงทุนครบวงจรเรียนแบบ 2 ภาษา เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและสามารถเข้าใจเนื้อหาในแบบสากล ตลอดจนต่อยอดการทำงานในอนาคตพร้อมสอบใบอนุญาต CFP ระหว่างเรียน ได้เปรียบในการทำงาน สามารถทำงานได้ทุกที่ทั่วโลกฝึกงานจริงกับสถาบันการเงินชั้นนำ พร้อมกิจกรรมดูงานนอกสถานที่และ Workshop อีกมากมายเรียนกับตัวจริงจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง สอนโดยอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษผู้มีประสบการณ์และมีใบประกอบวิชาชีพ CFP และวิทยากรมืออาชีพด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนเรียนรู้นอกห้องจากตัวจริงในวงการ พร้อมฝึกงานกับองค์กรระดับประเทศผลักดันให้มีการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุนในระหว่างเรียน เช่น IC License, CFP โดยไม่ต้องอบรมเพิ่มเติม ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายเรียนจบมีโอกาสได้งานทำสูง เพราะเป็นอาชีพที่ขาดแคลนในตลาดแรงงาน  
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มุ่งเน้นเจ้าของธุรกิจดิจิทัลและแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์
นี่คือสาขาของนักสื่อสารและนักการตลาดที่มองขาดทุกโอกาสในทุกธุรกิจ!   ปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคนี้เป็นยุคที่สื่อโซเชียลกำลังมีอิทธิพลต่อสังคมทั่วโลก ทุกธุรกิจจึงมองหานักการตลาดที่สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มออนไลน์  สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มุ่งเน้นเจ้าของธุรกิจดิจิทัลและแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์ ของ ม.กรุงเทพ จึงมุ่งเน้นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปิดให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานในฐานะนักสื่อสารและนักการตลาดควบคู่กันไป ตั้งแต่การสร้างธุรกิจดิจิทัล การวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการสื่อสารและการบริหารลูกค้า ตลอดจนการสร้างสื่อดิจิทัล ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่าน 10 วิชาหลัก อย่าง Digital Media Production Workshop, Personality & Performance Acting Development, Celebrity & Influencer Branding, E-Logistics & SCM in Digital Business, Predictive Marketing & Marketing Automation และอีกมากมาย   หลักสูตรของเรายังเสริมความพร้อมด้วยโครงการพิเศษและกิจกรรมบ่มเพาะ นักศึกษาสามารถเรียนรู้ในการสร้างธุรกิจดิจิทัล ทั้งการ Live Streaming Commerce, Social Commerce, E-Marketplace และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดจะดูแลการสอนโดยทีมอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากบริษัทด้านการตลาดดิจิทัลชั้นนำที่มีชื่อเสียง บวกด้วย Master Class แบบใกล้ชิดตัวจริงกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ ที่จะมีผู้เชี่ยวชาญสุดปังมาให้ความรู้อีกเพียบ เสริมด้วยความร่วมมือกับบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในวงการ เพื่อสร้างโครงการที่เตรียมพร้อมนักศึกษาร่วมกับบริษัทพันธมิตรก่อนออกไปฝึกงานจริง  บัณฑิตในสาขานี้จะเติบโตไปเป็นนักการตลาดที่สามารถนำเสนอตัวตนที่โดดเด่นเพื่อสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ โดยสามารถประกอบอาชีพที่ทันสมัยอย่าง Solo Entrepreneur, Social Media Marketer, Performance Marketing & Brand Influencer, Customer Experience & Customer Success Executive หรืองานสายสร้างสรรค์อย่าง Graphic & Digital Marketing Communication Designer ก็ย่อมได้ทั้งนั้น โลกออนไลน์กำลังเปิดกว้างรอให้คุณก้าวเข้าไป และคุณจะก้าวไปอย่างมั่นใจเมื่อได้มาเรียนกับเรา! ทำไมต้องเรียนสาขานี้วิชาใหม่น่าเรียนสุดปัง โดยมี 10 วิชามุ่งเน้นเฉพาะ ที่นำไปใช้งานได้จริง โครงการที่เตรียมพร้อมนักศึกษาร่วมกับบริษัทพันธมิตรก่อนออกไปฝึกงานจริง  ปั้นดาวรุ่งธุรกิจดิจิทัล เรียนรู้ประสบการณ์จริง จากวิทยากรสุดพิเศษ ผ่านโครงการต่างๆเรียน 3.5 ปี และได้ฝึกงานจริง อย่างน้อย 1 เทอม เพิ่มโอกาสในการได้งานทำหลังจากฝึกงานMaster Class ใกล้ชิดตัวจริง Influencer มีผู้เชี่ยวชาญสุดปังมาให้ความรู้เพียบ มีความร่วมมือกับบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในวงการ 
ดูเพิ่มเติม ย่อเนื้อหา
คำถามที่พบบ่อย

สมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
1) มาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย (Main Campus) วันเดียวครบ พร้อมรับบัตรนักศึกษาทันทีค่ะ
2) สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.admissiononline.bu.ac.th

สมัครเรียน (รอบ 1/1) สมัครเรียนและชำระค่าเล่าเรียน จำนวน 2 วิชา โดยเริ่มเรียนในเดือนมิถุนายน จากนั้นลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียนอีกครั้ง (รอบ 1/2 ) จำนวน 4 วิชาในเดือนสิงหาคม

สมัครเรียน (รอบ 1/2) สมัครเรียนและชำระค่าเล่าเรียน
ทั้งหมด 6 วิชา โดยเริ่มเรียนในเดือนสิงหาคม 
(หากคณะ/สาขาเต็มจำนวนรับในรอบ 1/1 จะไม่เปิดรับเพิ่มในรอบ 1/2)

*สำหรับภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาจะลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียน ตามกำหนดการลงทะเบียนของสำนักทะเบียน โดยจะเริ่มเรียนในเดือนมกราคม

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1 ฉบับ 

2. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

การเดินทาง

 • สาย 34, 39, 59, 95ก., ปอ.510, ปอ.520, ปอ.29, ปอ.39, รถ บขส. สายภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ลงสถานีจตุจักร ต่อรถตู้ที่ลานจอดรถตรงข้ามจตุจักร
 • สาย ต.85 (อนุสาวรีย์ชัยฯ – ม.กรุงเทพ – รังสิต)

 1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางออนไลน์ ที่นี่ 
 2. โดยใช้ GPAX 4 หรือ 5 เทอมสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ทันที
 3. เมื่อผ่านการคัดเลือก สามารถชำระค่าเทอม ขึ้นทะเบียนนักศึกษาทางออนไลน์ 

  โดยมีช่องทาง ในการชำระเงินได้ ดังนี้
  1. ชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
  2. ชำระผ่าน Mobile Application (Scan QR code)

เอกสารรายงานตัว สำหรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

แต่งชุดนักศึกษาพร้อมทำบัตรนักศึกษาได้เลย หรือถ้าหากไม่สะดวก สามารถแต่งกายชุดสุภาพ ทางมหาวิทยาลัยมีโปรแกรมตัดต่อภาพให้ค่ะ 
 

ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที

ไม่ต้องใช้ Portfolio ไม่ต้องสัมภาษณ์

สามารถสมัครเรียน Preparatory English Course คอร์สติวเข้มภาษาอังกฤษ  โครงการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมตัวเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.bu.ac.th/th/short-courses/1

ถ้ามีเพื่อนสายประชุมดี ประชุมเด่นเน้นประชุม หรือจะเป็นสายนั่งทำงานตาม Working Space ชวนเพื่อนๆ มาที่ Co-Working Space BU พื้นที่สำหรับทำงาน ทำการบ้าน ติวหนังสือ หรือจะมานั่งเรียนออนไลน์ก็ได้ ส่วนใครเพื่อนเยอะ โปรเจกต์ใหญ่ ต้องการห้องประชุมที่จุคนได้มาก ก็มีห้องประชุมที่รับรองได้กว่า 30 คน ใช้แค่บัตรนักศึกษาในการจอง มีพื้นที่ซัพพอร์ตตลอดการเรียนในทุกกิจกรรม เลือกได้ตามความชอบ ไม่ว่าจะเป็น

Common Lounge

Imagine Lounge

International Center

ตึก SAC

หอสมุดสุรัตน์โอสถานุเคราะห์

สายพลังหนัก เอเนอร์จี้เยอะ! เพื่อนใครเป็นแบบนี้ชวนมาปลดปล่อยกับกิจกรรมหลังเลิกเรียนได้เลย! เพราะ BU มีพื้นที่สำหรับการเล่นกีฬา ให้น้องๆ ได้มาผ่อนคลาย พบเจอกับเพื่อนใหม่ต่างคณะ นอกจากนี้ยังสามารถยืมอุปกรณ์กีฬาเพียงใช้แค่บัตรนักศึกษา 1 ใบ เท่านั้นค่ะ อยากเล่นอะไรก็เลือกได้! ไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอล แบดมินตัน วอลเลย์บอล เปตอง ปิงปอง ฟุตซอล ฟุตบอล 

*ลานกีฬา บริเวณหลังโรงอาหาร 1-2
*ศูนย์กีฬาสุธี บูรณธนิต
*สนามฟุตบอล
*สนามเทนนิส
*อาคารกีฬาเอนกประสงค์