School of Business Administration — Programs

Digital Marketing

คณะบริหารธุรกิจ — สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
DIGITAL MARKETING | คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล อันดับ 1 ของไทย 

 

การมาเยือนของยุคดิจิทัล ไม่เพียงส่งผลต่อโลกอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แต่โลกของนักการตลาดเองก็ต้องปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้เข้ากับโลกยุคใหม่เช่นเดียวกัน  

หลักสูตรของเราจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเจาะลึกกลไกและเทคนิคการตลาดดิจิทัลที่ทันสมัย ภายใต้บรรยากาศการเรียนที่เปิดกว้าง ให้อิสระนักศึกษาในการมีส่วนร่วม พูดคุย ระดมความคิด ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ วิทยากรชื่อดัง และบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ที่มีชื่อเสียงอย่างใกล้ชิด มีโอกาสฝึกงานจริง มีรายได้จริง ได้ศึกษาภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกงานกับบริษัทชั้นนำตั้งแต่ปี 1 และยังได้เรียนรู้จากประสบการณ์ ผ่านกิจกรรม โครงการ ความร่วมมือ กับภาคธุรกิจและบริษัทเอกชนชั้นนําบนโจทย์ธุรกิจจริง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นตัวจริงในการขับเคลื่อนวงการธุรกิจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด และสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว 

เราพร้อมจะสร้างนักการตลาดดิจิทัลตัวจริง ด้วยกระบวนการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการเงิน บัญชี E-Commerce ด้วย Social Networking และด้วยความร่วมมือกับบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในวงการ 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้

 • หลักสูตรเรียนรู้วิชาพื้นฐานแก่นสำคัญการตลาดดิจิทัล และเนื้อหาวิชาที่ทันสมัยเท่าทันกับปัจจุบัน
 • มีรูปแบบการเรียนที่ทันสมัย ทั้งในห้องเรียบ และเรียนกับสถานที่ประกอบการจริง
 • สามารถเรียนแบบฝึกงานจริงตั้งแต่ปี 1 มีรายได้ระหว่างเรียน (ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการ)
 • มีโครงการและกิจกรรม เรียนจริง ทำจริง ทำเป็น ทำได้
 • สอนโดยทีมคุณจารย์และอาจารย์พิเศษ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จากบริษัทด้านการตลาดดิจิทัลที่มีชื่อเสียงชั้นนำ
 • บรรยากาศการเรียนเปิดกว้างให้อิสระในการมีส่วนร่วม พูดคุย ระดมความคิด
 • สร้างนักการตลาดดิจิทัลตัวจริง ด้วยกระบวนการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการเงิน บัญชี E-Commerce และ Social Networking
 • มีความร่วมมือกับบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในวงการ
ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล)
Bachelor of Business Administration (Digital Marketing)
คณะบริหารธุรกิจ
School of Business Administration
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
Digital Marketing
Cosmetic Image
เรียนการตลาดดิจิทัล ม.กรุงเทพ ดียังไง สำหรับอนาคต
เรียนการตลาดดิจิทัล ม.กรุงเทพ ดียังไง สำหรับอนาคต

ดูวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม
อยากเป็นวัยรุ่นเงินล้านต้องรู้ วิธี​ใช้ดิจิทัล​ทำธุรกิจ
ทำไมต้องเรียนการตลาดดิจิทัล ม.กรุงเทพ
Facilities
Featured
stories
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลจบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้
 • นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer)
 • นักสื่อสารเนื้อหาคอนเทนต์ (Content Marketing)
 • ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย (Social Media Admin)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEM (SEM Specialist)
 • นักวางแผนโฆษณา (Biddable Media)
 • ธุรกิจส่วนตัว (Personal Business)
 • นักวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (Marketing Strategy Planner)
 • นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล  (Digital Business Developer)
 • นักวิจัยการตลาดดิจิทัล (Digital Market Researcher)
Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
- หลักการสำคัญของสื่อออนไลน์และการตลาดดิจิทัล
- การเข้าใจข้อมูลเชิงลึก และพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล
- การบริหารจัดการข้อมูลการตลาดดิจิทัล
- เครื่องมือและเทคนิคด้านการตลาดดิจิทัล
- การตลาดผ่านกลุ่มคนที่มีอิทธิพลขนสื่อและช่องทางดิจิทัส
- การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต
- การออกแบบแคมเปญการตลาดดิจิทัล
- การวางแผนและวิเคราะห์ทางดิจิทัล
- กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
- การตลาดแบบแรงดึงดูด
การสมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2568)
เทอม 1: 23,580 บาท
ตลอดหลักสูตร 293,780 บาท