สาขาวิชาการเงิน

เรียนรู้เรื่องการเงินอย่างรอบด้าน ด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมแนวคิดและหลักวิชาด้านการเงินอย่างครบถ้วน  ตั้งแต่บทบาทหน้าที่ทางการเงิน แนวทางการใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อวิเคราะห์และวางแผนทางธุรกิจ โครงสร้างและการบริหารสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์  การประกันภัย หลักการลงทุน การวิเคราะห์และจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ รู้จักและเข้าใจเครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ เจาะลึกถึงวิวัฒนาการของระบบการเงินระหว่างประเทศ นโยบายด้านการเงินการคลังของรัฐบาล กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการเงินได้อย่างมืออาชีพ

  • เรียนรู้ด้านการบริหารการเงินอย่างรอบด้าน เจาะลึกการเงินทุกรูปแบบ
  • อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรง
  • มีพันธมิตรจากสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้ความร่วมมือ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส, บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท, ธนาคารกรุงเทพ, เมืองไทยประกันชีวิตและอีกมากมาย
  • มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ พร้อมที่จะแนะนำรุ่นน้องในการเรียนรู้และการได้งานทำ                                                   
  • กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เตรียมความพร้อมก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพ โครงการนักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม โครงการฝึกงาน Young Corporate Financial Officer โครงการศึกษาดูงาน
  • โครงการติวสอบ IC (Investment Consultant)
  • สามารถต่อยอดธุรกิจ วิเคราะห์เศรษฐกิจได้อย่างมืออาชีพ
เทอมแรก 23,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 291,280
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

Bachelor of Business Administration (Finance)

คณะบริหารธุรกิจ

School of Business Administration

สาขาวิชาการเงิน

Finance


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)
img
นักบริหาร จับมือ น้องปี 1 เข้าสู่วงการธุรกิจกับ Marketing 101
2023-07-11
img
Checklist เตรียมตัวให้พร้อม ก้าวสู่โลกทำงานจริง
2023-05-22
img
เรื่องเงินต้องวางแผน ต่อยอดเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงิน
2023-04-26
img
ถอดรหัสความสำเร็จกับ CJ Express เชนค้าปลีกสัญชาติไทย
2023-04-21
img
เจาะลึกวิธีการเลือกหุ้นแบบ Value Investing ให้เด็ก BU
2023-03-21
img
เรื่องเงินต้องวางแผน เพิ่มพูนความรู้สู่อิสรภาพทางการเงิน
2023-03-09
img
ม.กรุงเทพ จับมือ บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง โค้ชสกิล น.ศ. ก้าวทันยุคดิจิทัล
2023-01-16
img
คณะบริหารฯ รวมกูรูสายการเงิน สอนศาสตร์ด้านการลงทุน
2022-10-04
img
ยกทีมเด็กคณะบริหารฯ สุดเจ๋งครีเอทผลงานคว้ารางวัลระดับประเทศ
2022-08-03
img
The Stock Master University 2021 @BU
2021-12-17
คุณอนุชา ศิวิลัยกุล
เจ้าของธุรกิจ
สวนอาหารเอกโอชา
คุณธันยพร ศิริวัฒนโชค
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน ฝ่ายตลาดก๊าซหุงต้ม
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
คุณรดา ศิริมะณีวัฒนา
นักแสดง
คุณเชาวน์กร โชติบัณฑ์
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)