สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มุ่งเน้นเจ้าของธุรกิจดิจิทัลและแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์

 

มุ่งเน้นองค์ความรู้ศาสตร์และทักษะทางด้านการตลาดบนแพลตฟอร์มดิจิทัลและสื่อโซเชียลผสมผสานกับศาสตร์และองค์ความรู้แก่นสำคัญทางด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อบ่มเพาะการสร้างตัวตนและนำเสนอตัวตนที่โดดเด่นเพื่อสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล สร้างธุรกิจดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ หรือโอกาสในการเป็นแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามระดับแนวหน้าได้

เรียนรู้ในการสร้างธุรกิจดิจิทัล และลงมือปฏิบัติจริง เช่น Live Streaming Commerce, Social Commerce, E-Marketplace และอื่นๆ ได้เรียนรู้การออกแบบกราฟิกดิจิทัล การฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัล การปรากฏตัว ศิลปะการใช้เสียงและ การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ ไปจนถึงวิธีการจัดการคลังสินค้าในระบบโลจิสติกส์ รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ การนำข้อมูลและเครื่องมือด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ สร้างวิธีการบริหารลูกค้าและเทคนิคการสื่อสาร เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและขยายยอดขายได้ดียิ่งขึ้น 

  • วิชาใหม่น่าเรียนสุดปัง โดยมี 10 วิชามุ่งเน้น เช่น Digital Media Production Workshop, Personality & Performance Acting Development, Celebrity & Influencer Branding, E-Logistics & SCM in Digital Business, Predictive Marketing & Marketing Automation   และอีกมากมาย

  • โครงการ Digital Business Automation Project โครงการที่เตรียมพร้อมนักศึกษาร่วมกับบริษัทพันธมิตรก่อนออกไปฝึกงานจริง  

  • ปั้นดาวรุ่งธุรกิจดิจิทัล เรียนรู้ประสบการณ์จริง จากวิทยากรสุดพิเศษ ผ่านโครงการ The Alpha & Queen Bee Commerce Projec

  • เรียน 3.5 ปี และได้ฝึกงานจริง อย่างน้อย 1 เทอม เพิ่มโอกาสในการได้งานทำหลังจากฝึกงาน

  • Master Class ใกล้ชิดตัวจริง Influencer มีผู้เชี่ยวชาญสุดปังมาให้ความรู้เพียบ 

 

 

เทอมแรก 23,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 333,680
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล)

Bachelor of Business Administration (Digital Marketing)

คณะบริหารธุรกิจ

School of Business Administration

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มุ่งเน้นเจ้าของธุรกิจดิจิทัลและแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์

Digital Marketing (Digital Entrepreneur & Brand Influencer)


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.